Analýza výkonu Štěpána Bohma na šestihodinovce 13.3.2010

Délka okruhu: 807 metrů
Převýšení mezi nejvyšším a nejnižším bodem: 6,31 metrů (7,85 metrů celkem)

Oproti Danovi a Miličovi je patrná mnohem vyšší variabilita rychlosti (a to i tehdy, pokud bych uvážil zastávky na občerstvovací stanici), takže přesnější analýza dat by byla složitější.

Je zřejmé, že u tohoto běžce došlo k stagnaci a poté jen velmi pozvolnému růstu TF a postupnému poklesu průměrné rychlosti od první hodiny běhu, přičemž to z grafu TF vypadá, jako by se snažil stabilizovat průměrnou TF, což ale vedlo k dost vysoké variabilitě v tempu. Dan i Milič se naopak pokoušeli stabilizovat rychlost, což vedlo k rychlejšímu růstu TF, ale nízké variabilitě tempa.

Zajímavá je mnohem větší variabilita v rámci kola, která je kolem 15-25 tepů za minutu po celou dobu běhu, z čehož usuzuji, že nedocházelo k relativnímu zpomalování při stoupání oproti klesání jako u ostatních dvou běžců. Závěrečnou hodinu je těžké vyhodnocovat, protože Štěpán běh nedokončil a ke konci dost výrazně experimentoval s rychlostí, což mu muselo vzít hodně sil.


Vývoj rychlosti bez 1.kola


Vývoj tepové frekvence bez 1.kola


Vývoj aplitudy tepové frekvence bez 1.kola