Poznámka: Napsal jsem dříve několika akcionářům, kteří dříve byli na VH přítomni či někým zastupováni, ale nikomu, kdo by na poslední VH byl zastoupen p.Jiříkem. V dopisech není jméno p.Jiřík zmíněno ani jednou. Nemám problém dopis zveřejnit, viz zde. K ostatnímu: jedná se o směs spekulací a polopravd. Svůj postup i své cíle transparentně zveřejňuji na svých stránkách, kde zveřejňuji i veškeré informace v kauze, na které narazím, či které jsou mi zaslány se žádostí o zveřejnění.