Datum Instance Soud Sp.zn. Událost
8.11.2016 1. Kypr   zápis změn orgánů trustů
9.12.2016 2. Vrchní soud v Praze 7 Cmo 313/2016 odvolání ve věci jmenování dvou dalších likvidátorů
10.1.2017 1. Obvodní soud Praha 4 51 C 100/2016 řízení o 100 364 209 Kč HCC
  1. Městský soud v Praze MSPH 76 INS 25037 / 2016 rozhodování o insolvenčním návrhu
  1. Městský soud v Praze 73 Cm 10/2015 vyhotovení usnesení k náhradě škody vůči likvidátorovi
  1. Okresní soud ČB 9 C 100/2016 řízení o 20 126 440 USD Bayer
  2. Krajský soud ČB 22 Co 2126/2016 odvolání k poplatkům v řízení Bayer
  1. (2.) Obvodní soud Praha 4 8 C 248/2015 řízení o 20 milionů Kč VSP
  2. Vrchní soud v Praze 7 Cmo 260/2016 odvolání k neplatnosti usnesení VH 7.9.2015