Mail ze dne 24.12.2014 poslaný těmto osobám (uvádím bez titulů): Zdeněk Častorál, Karel Staněk, Renata Reichmanová, Jan Materna, Jiří Punar, Jakub Sedláček, Tomáš Ševčík


Vážení členové orgánů společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci (ať už platně či neplatně zvolení - rozhodne zřejmě soud).

Dovoluji si tímto popřát pěkné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2015.

Když ale čtu stránky HPH a stránky OSMA, tak si dovoluji požádat: není možné, aby orgány společnosti začaly dělat to, co od nich očekávám já, jako akcionář společnosti a zástupce více než 50 dalších akcionářů, vlastnících akcie v nominální hodnotě 125 855 000 Kč (hodnota vlastního kapitálu ještě vyšší)?

Jedná se o to, že zájmem mým, ani zastupovaných akcionářů není, aby orgány společnosti bojovaly proti sobě, ale byl bych rád, kdyby pracovaly v součinnosti, s cílem přispět k pokroku likvidace společnosti a následné výplatě likvidačního zůstatku.

Mohly by orgány společnosti využít své stránky, například www.hphas.cz či www.hph-likvidace.cz a uceleněji informovat o nějaké vizi, plánu, který mají? Zejména u představenstva, ať už platně či neplatně zvoleného (rozhodne soud), mi vadí, že informace zveřejňuje jen na stránkách OSMA, za které fakticky nikdo nezodpovídá (viz též prázdná rubrika "kontakty"), místo aby využívalo oficiálních stránek www.hphas.cz , které vytvořilo.

Velmi mi též vadí různé narážky na stránkách OSMY o mém údajném spojení s likvidátorem a plněním jeho záměrů apod. Mým zájmem je ukončení likvidace a výplata likvidačního zůstatku, nikoliv podpora jedné či druhé strany vnitřních rozporů ve společnosti.

Energie, čas i peníze, které orgány věnují na vnitřní boje mezi sebou, by mohly být využity efektivněji.

Velmi vás prosím - když už bojujete mezi sebou, nemůžete toto dělat neveřejně s tím, že navenek budete vystupovat jednotně? Neznám moc jiných společností vystupujících navenek tak nejednotně, jako je HPH (mám na mysli i spory týkající se zastupování v různých nekonečných soudních sporech, různé internetové diskuse apod.).

Dobře tušíte, že s ohledem na průměrné délky soudních řízení v ČR i v zahraničí, vedou vnitřní spory uvnitř společnosti k prodlužování likvidace minimálně o několik dalších let. Prosím, myslete na to!

Pokud se jedná například o trusty, tak nechápu, proč například není možné uzavřít novou dohodu, ve které by se zohlednilo, že by likvidátor HPH měl mít právo jmenovat, ale i odvolat ředitele dle svého uvážení, což je zcela přirozené a proč i jiné záležitosti, například týkající se blokace finanćních prostředků na účtu JUDr. Bayera neřešíte dohodou?

Jako akcionář a zástupce akcionářů tímto žádám orgány společnosti, aby zveřejnily dlouhodobou vizi, jak by likvidace měla pokračovat, aby pak vedla k úspěšnému závěru. Chci vidět, že víte, co děláte a k čemu směřujete. Zatím mám dojem, že se spíše soustřeďujete na dílčí spory a dílčí kroky, ale neexistuje jasná vize, k čemu toto vše směřuje.

Dále, pokud zamýšlíte mezi sebou dále bojovat, tak nechávám na zvážení, zda byste neměli učinit kroky aspoň k tomu, aby akcionáři mohli zvážit perspektivy likvidace a dle svého zvážení mohli akcie volně převádět, samozřejmě pokud možno s blokací převodů akcionářů, u nichž je podezření na spojení s dlužníky (tzv. kyperské společnosti). Situace, kdy trusty nevyplácejí podíly od roku 2005 a kdy akcie HPH jsou neobchodovatelné od února 2001 a dokonce i nepřevoditelné, s výjimkou dvou měsíců roku 2004, mi připadá jako naprosto tragická. Zastupuji i akcionáře vyššího věku, kteří by rádi akcie převedli na své příbuzné ještě za svého života, či akcionáře, kteří prostě chtějí akcie zpeněžit, i když by dostali málo, a zastupuji akcionáře, kteří by i za současné nejasné situace akcie rádi přikoupili. Píšu toto i za ně: podávejte dostatek informací, které budou potřebovat ke kvalifikovanému rozhodnutí, zda akcie nakoupit/prodat/ponechat a učiňte kroky ke zrušení předběžného opatření blokujícího převody HPH a jeho nahrazení opatřením blokujícím jen vybrané akcionáře. Učiňte též kroky k možnosti převodů dosud nevyplacených podílů z trustů číslo 1 a 2.

Dovoluji si upozornit, že tento mail je veřejný a jakékoliv odpovědi na tento mail zveřejním nezkráceně na svých stránkách http://www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php Přitom zůstaňme nadále jen v písemné či mailové komunikaci, aby bylo možné vše dokumentovat a zůstalo plně transparentní, děkuji předem za pochopení. Ještě raději ale budu, pokud si nebudeme mailovat či psát, ale budete jednat podle toho, o čem píšu výše.

S pozdravem a přáním všeho dobrého pro vás i společnost HPH a její akcionáře

RNDr. Petr Kaňovský, akcionář a zástupce akcionářů, aktuálně v nominální hodnotě 125 855 000 Kč