Mail ze dne 31.7.2015 poslaný těmto osobám (uvádím bez titulů): Zdeněk Častorál, Karel Staněk, Renata Reichmanová, Jan Materna


Vážení členové představenstva, vážený likvidátore.

Buď společnost HPH v insolvenci je, v tom případě podejte návrh na její prohlášení, nebo v insolvenci není a v tom případě nešiřte poplašné zprávy na Internetu, které mimo jiné poškozují pozici společnosti při jednání s třetími stranami, a pokud jsou takové zprávy kýmkoliv šířeny, čiňte kroky k zabránění takového přístupu.

A je-li aktuálně problém ohledně kauce 660 tisíc USD v kauze Aspen, tak se snažte hledat společné řešení, a ne to zneužívat na vzájemné napadání.

Dále, nemohli byste učinit nějaké společné kroky k urychlení soudních řízení ohledně neplatnosti VH, zejména těch, kde docházelo ke změně stanov? Dostal jsem mail od p.Matějky, že se v polovině září bude konat další valná hromada. Bylo by fajn, kdyby valná hromada byla až poté, co bude rozhodnuto ve věci 14 Cmo 203/2015, týkající se dosud nepravomocného rozhodnutí k VH 23.5.2014. Ať už soudy rozhodnou jakkoliv, tak je zájmem všech, aby se tak rozhodlo co nejdříve, protože pokud mezitím dojde ke svolání další valné hromady, tak se stav dále zkomplikuje, neboť není jasné, podle jaké verze stanov ji konat apod.

Konečně, nechcete opravdu učinit kroky k uvolnění obchodování s akciemi HPH, při souběžném blokování akcií kyperských společností jiným způsobem? Stále více zastupovaných akcionáŕů se na mě obrací s tím, že by rádi zpeněžili tento jejich majetek ještě za jejich života, přičemž této potřebě rozumím, když obchodování není možné od února 2001 a převody nejsou možné od července 2004. Akcie jsou zařazeny na volný trh RMS.

Děkuji předem a přeji pěkný den, RNDr. Petr Kaňovský