Mail zaslaný dne 27.4.2017 lividátorům HPH

Dobrý večer,

v návaznosti na skutečnost, že z důvodu chyby na straně HPH byla zrušena středeční valná hromada, se tímto chci zeptat, zda by nebylo možné uskutečnit setkání s akcionáři HPH, kde by nebylo o ničem hlasováno, ale kde byste jim vysvětlili vizi dalšího fungování HPH a zodpověděli na dotazy. Při tomto by nebylo nutné ani dodržovat 15-denní lhůtu a nebylo by ani nutné vynakládat peníze za inzerci, notáře, výpisy z CDCP apod.

V současné době zastupuji 90 akcionářů vlastnících 177 822 akcií, tedy 1,08% základního kapitálu.

Domnívám se, že za současné situace by bylo žádoucí informovat akcionáře dříve, než budou provedeny nezvratné kroky, ať už se jedná o různé mimosoudní dohody, prodeje majetku, kyperských trustů, insolvenčních řízení apod., tedy nejlépe příští týden.

Připominám přitom, že patřím mezi akcionáře, kteří si kdysi, i pod vlivem informací ze stránek HPH, nepožádali o výplatu z trustu, a proto mě zajímá i to, jak bude postupováno v těchto záležitostech.

Jsme přitom velmi znepokojeni například rozpory mezi likvidátory, prezentovanými na stránkách HPH, i jinými skutečnostmi, a proto by bylo dobré, kdybyste se k tomuto postavili a akcionáře informovali o skutečném stavu věci.

Děkuji předem za zvážení a odpověď na tento podnět.

S pozdravem RNDr. Petr Kaňovský, http://www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php