Mail zaslaný dne 17.5.2017 lividátorům HPH

Dobrý den,

v souvislosti s MVH svolanou na 29.5.2017 si dovoluji upozornit, že Vrchní soud v Praze dne 10.5.2017 rozhodl ve věci 7 Cmo 260/2016 tak, že potvrdil usneseni soudu prvního stupně o neplatnosti usnesení VH konané 7.9.2015, na které mimo jiné došlo ke změně stanov spolećnosti. Zkuste toto, prosím, zvážit, zda je v tomto případě namístě konat VH svolanou na 29.5.2017 podle neplatně schválených stanov, kde mimo jiné jsou odlišné kvorum pro usnášeníschopnost VH, rozhodné datum apod., což může vést k neplatnosti všech usnesení této VH, a proto je na místě, abyste důkladněji zvážili, jak v tomto postupovat, se zájmem nezvyšovat právní nejistotu spojenou se spory ohledně tohoto.

V této souvislosti se dovoluji zeptat, zda společnost plánuje svolání řádné valné hromady za rok 2016, která by se měla konat do konce června 2017, takže by inzerát pro svolání VH měl vyjít přibližně do konce května. Považuji za nezbytné, aby společnost projednala a schválila účetní závěrku, a nikoliv jen, aby znovu neschválila staré účetní závěrky bez toho, aniž by podnikla cokoliv konstruktivního.

Pokud by se konala řádná valná hromada, tak by bylo možné na ni zařadit i body na žádosti skupiny kvalifikovaných akcionářů, přičemž by tuto měli svolat likvidátoři, kteří jako jediní jsou ve společnosti platně zvolení a kteří by navíc zajistili nestrannost při posuzování záležitostí s VH spojenými.

Dále si dovoluji upozornit na další dotazy shromážděné na http://www.kanovsky.cz/dotazy-hph.php , které následně přednesu na VH, ať už mimořádné či řádné, a proto je posílám v předstihu, abyste si odpovědi mohli připravit.

S pozdravem Petr Kaňovský, zástupce skupiny kvalifikované minority HPH