Protokol měření okruhu v areálu Plachty (Brno, Nový Lískovec)

Délka okruhu zjištěná z fotomapy na mapy.cz: 805 až 810 metrů
Délka okruhu zjištěná GPS metodou (26.12.2009): 807,36 metrů
Délka okruhu zjištěná pomocí pásma (8.4.2010): 807,70 metrů
Úředně stanovená délka okruhu : 807 metrů

Převýšení zjištěné GPS metodou (26.12.2009): cca. 7,85 metrů na okruh
Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižśím bodem okruhu : cca. 6,31 metrů