Charismatický běh 2020
Motto: Běží bez únavy (Iz 40,31)

Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773 (převážně večer)

 • Informace o běhu: Charismatický běh je určen pro účastníky charismatické konference, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících. Charismatická konference se letos nekonala, běh však ano!
 • Datum konání: pondělí 6.7.2020 až neděle 12.7.2020
 • Délka běhu či chůze: libovolná, doporučuji minimálně 3-5 km
 • Program běhu: na začátku doporučuji přečíst biblické čtení, pak vyběhnout, v průběhu běhu o čtení uvažovat, a po doběhnutí se pomodlit Otče náš, na úmysl za všechny, které jakýmkoliv způsobem negativně ovlivnil koronavirus (nevěřící účastníci si program upraví přiměřeně)
 • Individuální účast: tento ročník se běží kdekoliv, samostatně i ve skupině, prosím ale o zaslání mailem jména účastníků a místa, kde byl běh uskutečněn, případně i uběhnutou vzdálenost, a pár vět k běhu
 • Biblické čtení (Izajáš 40, 27-31): Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto : „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
 • Zhodnocení:Charismatického běhu se letos zúčastnilo 20 účastníků, ve 3 zemích. Jsem rád, že se zapojili i někteří, kteří na konferenci nejezdí, a kteří by se tak osobně zúčastnit ani nemohli. Samozřejmě se mohou připojit i další, kdykoliv o prázdninách, protože myšlenka takového běhání je zvlášť o prázdninách stále aktuální. Jen jsem čekal, že mi dojdou více než dvě reflexe z běhu, ostych v tomto případě není na místě. :-) Ale za ty dvě reakce moc děkuji, odkaz v tabulce.

  Účastníci Charismatického běhu 2020
  Petr KaňovskýBrno3,8 km
  P.Pavel SemelaPraha10 km
  Petr MutinaBruntál10 km
  Patrik LindrBowen, Kanada4,3 km
  Filip MunzBrno4 km
  Pavel JuřicaBrno6 km
  Jana BušováLiberec8 km
  Terezie BušováLiberec8 km
  Veronika FunkováSenica, Slovensko13 km
  Anna FunkováSenica, Slovensko10,5 km
  Bohumila KrálováPečky10 km
  Marcela BuřičováPečky10 km
  Petra MullerováDobřichov10 km
  Jana JarolímkováVeltrusykolo 38 km a 51 km
  Marta B.Slavonicekolo 38 km
  Lenka T.Slavonicekolo 38 km a 51 km
  HankaSlavonicekolo 38 km
  Jarmila ŽilkováSlavonicekolo 38 km
  Martin RybovičSlavonicekolo 38 km
  Anička V.Slavonicekolo 51 km

  Reflexe 1:
  Děkuji za připomínku Charismatického běhu, i to, že ho s takovou neotřesitelnou pravidelností pořádáš. Letos jsem se připojil na dálku - vlastně na docela pořádnou dálku - z ostrova Bowen na západě Kanady. V instrukcích jsi žádal o pár vět k běhu-tak podávám report. Běžel jsem krátkou trasu v místním deštném pralese kolem jezera Killarney... poslední léta mi občas přijdou otázky jako "Jsi, Bože?", "Jo? A kde jsi?", "Hmm...a kým jsi?"...no a jak jsem tak běžel, hlavou mi zazněla stará písnička od Ram Adonai:

  Kdybys jen viděl Boha, tak bys uvěřil Tím bráníš svoje pochyby Tak oči otevři a podívej se kolem Je slepej, kdo Ho nevidí
  Jméno Jeho je napsaný na nebi, na zemi Všude kolem nás Slyšíš, jak o Něm řeka zpívá, stromy šumí Nesou poselství o lásce Poslouchej jejich hlas

  Tak Ti moc chci poděkovat za příležitost běžet, běžet s trošku jiným mindsetem, a během se trošku přenést do společenství konference.

  Reflexe 2:
  Brno - Zamilovaný hájek vzdálenost 6km

  Nejprve jsem si udělal vlastní výklad Biblického čtení (viz. níže) Před samotným během jsem vyčistil hlavu, při běhu jsem na nic nemyslel. V Zamilci potkal staršího pána s hůlkou z baráku odnaproti a dal jsem se s ním do řeči. Říkal, že dnes na procházce zatím potkal 21 lidí (já byl 22), z toho byli 4 cyklisté. Běh mi vyčistil hlavu a připoměl, že bych na čistotě mysli i těla měl zapracovat. Část odpoledne jsem tomu tedy také věnoval.

  originál: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
  výklad: „Nevím kudy mám jít, proč mi nikdo neukáže cestu?“ Hej lidi, já existuju, koukejte, tady jsem! Smysl života je stejný od nepaměti a přesto jej nikdo nedokáže rozumně vyslovit. Pokud najdeš smysl, získáš sílu nalézt cestu i odvahu po ní kráčet, navzdory překážkám. Můžeš být silný, ale bez smyslu, tvé cesty nikam nevedou. Jen ti kdož věří, že jejich konání přináší dobro lidem i naší zemi, pak svět jim leží u nohou a stávají se nesmrtelnými.