OSMA

Policejní prohlídka Ševčíkovi klidu nepřidala

Zveřejněno: 29.2.2004

Navrat na hlavni stranku OSMY

V kauze HPH konečně policie učinila po dlouhé době opět alespoň nějaký krok – provedla prohlídku v pražské organizační složce Vostrého firmy Daventree Resources (Belize). Bohužel tento krok měl přijít již dávno a vše nasvědčuje, že Policie docela úspěšně činí své kroky právě jak to Vostrému a jeho gangu vyhovuje.
Podobně se vyvíjí i soudní jednání o neplatnosti usnesení valné hromady HPH ze srpna 2001. Bylo již potřetí odloženo, nejprve na 8.4.2004 a krátce poté na neurčito. Novým důvodem je skutečnost, že Ševčík se odvolal proti čerstvě vydanému předběžnému opatření, které mu zakazuje uzavírat jakékoliv smlouvy bez souhlasu likvidátora. Soudkyně posílá spis na Vrchní soud, takže o původní žalobě bude rozhodnuto až po projednání odvolání Vrchním soudem. Toto samozřejmě hraje pro další rozkrádání majetku HPH, takže je Ševčík vskutku nebývale aktivní. Dokonce se pokoušel zabránit, aby v říjnu zvolené správní orgány mohly zveřejňovat inzeráty v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Snažil se přitom oprávněnost nově zvolených představitelů HPH zpochybnit neplatným předběžným opatřením, což lze kvalifikovat jako podvod, ovšem s takovou malicherností si Ševčík nikdy těžkou hlavu nedělal.
Činí se i Vostrý a posílá prostřednictvím Ševčíka akcionářům HPH, kteří požádali o vyplacení 6,9 dolaru na akcii, „vyúčtování výplaty podílu na majetku trustu“. Jedno z takových vyúčtování s datem 25.2.2004 uvádí, že „z titulu vzniku Trustu Vám byl přiznán nárok na 170 podílů oceněných v daném výplatním období na 1 173 USD. Na humanitární dar jste věnoval ze svého podílu celkem 5,1 USD“. Toto vyúčtování vyhotovila z pověření správce Trustu, jímž je Ševčík, společnost Daventree Resources Ltd., resp. její organizační složka v ČR, což je také Ševčík. Pověřovat sám sebe vyúčtováním, to zřejmě Ševčíka náležitě uspokojuje, patrně stejně jako ignorovat nařízení soudů. Vyplacení těch 170 podílů představuje 31 046,50 Kč, tedy 182,6 Kč na akcii při kurzu 26,40 Kč za dolar. Což také znamená, že na humanitární dar připadlo 135 Kč. Při oznamovaných 90 tisících výplatách je to suma 12,1 miliónu a z takového humanitárního daru musí mít obdarovaný přímo kolosální radost. Má to ovšem jednu vadu na kráse – akcionář se vůbec nedozví, komu je ten dar určen a kdy bude předán. Takže může být třeba ovládnut představou, že taková humanitární pomoc připadne snad i lidem v organizační složce Na Záhonech a dalším spolupachatelům. Vždyť jsou přece nelítostně obtěžováni pozorností Policie, dokonce i policejní domovní prohlídkou. Což jistě Vostrého lidem a Ševčíkovi zvláště přivodilo těžký stres, z něhož může vyplynout i pocit sociální nejistoty. Jestliže si třeba Ševčík představí, že by byl připraven o své životní minimum 60 tisíc dolarů měsíčně, to musí být vskutku přímo děsuplné pomyšlení. Zvláště když Policie dost dokladů Na Záhonech zabavila a odvezla. Co když jsou mezi nimi i materiály usvědčující, které se dokonce nesmějí dostat do rukou likvidátora doc. Častorála.
V souvislosti s výplatami z trustu jsou dohady, jak tento příjem bude zdaněn. Vyrojila se řada vykladačů, kteří tvrdí, že to bude daň 15%, ovšem může se stát, že finanční úřady se přikloní k až 32% dani. A to je zase děsuplné pomyšlení pro akcionáře, kteří vlastní desetitisíce akcií HPH. Jen pro představu – akcionář, jenž má 100 tisíc akcií, byl vyplacen sumou 18,6 miliónu korun a z toho by měl na dani odvést 6 miliónů. A to jen proto, že Vostrého gang krade, co mu síly stačí a příslušné orgány se na to dosud dívaly shovívavě, se založenýma rukama.
Ještě jedna záležitost stojí jistě za zmínku – vznik Koženého politické strany. Podle výroků samotného Koženého, pro které je označení chvástavé nadmíru ohleduplné, by tato strana měla mít podporu nejméně 25% lidí v republice, především prý vděčných akcionářů HPH, kteří Koženého zaplavují dopisy se žádostí – Viktore vrať se! Co když si Kožený toto přání vykládá zcela mylně? Nějak se ovšem tak spontánní podpora zatím neprojevuje, strana má stále jen jednoho předsedu, jenž se sám jmenoval a jediného stínového ministra s tajemníkem. Kde jsou ostatní skvělí politici, kteří spolu s mezinárodně renomovaným podvodníkem Koženým přivedou dalším mamutím rozkrádáním tuto republiku k nebývalé prosperitě a mimořádnému věhlasu? To je zatím dost málo, když si Kožený představuje, že unikne spravedlnosti coby evropský poslanec s imunitou.