OSMA

Vostrého nová zbraň – přičinlivá JUDr. Sainerová

Zveřejněno: 1.4.2004

Navrat na hlavni stranku OSMY

Poměrně dost se toho v uplynulých dnech událo v harvardské kauze a v pátek mělo být první čtvrtletí tohoto roku završeno valnou hromadou, kterou svolala dozorčí rada.
Tato valná hromada se sice konat bude, podle všech reálných předpokladů ale usnášeníschopná nebude. Nicméně Vostrého gang se sídlem Na záhonech se přesto mimořádně namáhal a dokonce proti dozorčí radě vytáhl s novou zbraní - paní Sainerovou. Ta podala návrh na předběžné opatření, které velice vstřícně vyhotovila soudkyně Petrová, dokonce tak vstřícně, až kupodivu i přehlédla, že část jejího verdiktu je faktickým nesmyslem a tedy nevykonatelná. Zcela věrně, podle petitu navrženého paní Sainerovou, uložila členům dozorčí rady do tři dnů po doručení uveřejnit v Hospodářských novinách i v Obchodním věstníku inzerát, který svolanou valnou hromadu odvolá a to dokonce na vlastní náklady. Do tří dnů otisknout inzerát v Obchodním věstníku zřejmě umí jen JUDr. Sainerová, vzdor tomu, že je to týdeník, jenž má navíc osmidenní uzávěrku podané inzerce. Vysvětlení je jediné možné - taková drobnost jakou je třeba vykonatelnost návrhu, je zřejmě pod rozlišovací schopnost paní JUDr. Sainerové, jinak by jistě takovou stupiditu nemohla navrhnout.
Vysvětluje to i další věc - je sice právničkou, teď když není členkou dozorčí rady může klidně svůj právnický um plně zapojit do služeb Vostrého. Ten si ale raději za nestoudné peníze náležející akcionářům najímá Tomanovu firmu i s bývalým šéfem BIS Devátým a zřejmě ví příliš dobře proč. Navíc při té své horlivosti soudkyně Petrová jistě nechtěně přehlédla, že paní Sainerová již několik měsíců není členkou dozorčí rady HPH, přesto se za ní vydávala takže její návrh na předběžné opatření byl zcela neoprávněný. Napadá přitom otázka - jak asi JUDr. Sainerová platila inzerát, kterým oznamovala, že jestliže se valná hromada v pátek 2.4. bude konat, její svolavatelé se dopustí patrně trestného činu. Jistě z vlastních peněz, neboť kdyby to byly prostředky HPH, vystavovala by se riziku, že při likvidaci by musela tuto částku vrátit společnosti, což samozřejmě tak schopná advokátka nesporně ví.
Údělem tolik erudované právničky, jakou jak je vidět JUDr. Sainerová nesporně bude, tedy patrně zůstalo podávat nesmyslné návrhy na předběžná opatření, což musí být velice tristní. Jenže co jiného už jí zbývá, když od roku 1992 oddaně slouží Koženému a teď Vostrému. Její schopnosti jsou přitom vskutku mimořádné - celkem byla v osmi harvardských firmách a ve všech samozřejmě byli předsedou představenstva Kožený nebo Vostrý. Kromě toho figuruje v dalších šesti "neharvardských" společnostech. A jestliže se v nich starala a stará o zájmy akcionářů stejně zapáleně, jako o zájmy akcionářů Harvardu, tak musela intenzivně pracovat nejméně třicet hodin denně.
A to ještě není všem aktivitám JUDr. Sainerové konec. Za úplatu poskytovala právní konzultace v harvardských společnostech, což není přinejmenším etické, jestliže seděla v jejich správních orgánech (že by zase ta zapeklitá rozlišovací schopnost?). Tím se patrně mohla spolu s Koženým a Vostrým dokonce podílet na tunelování těchto firem. V nich pak aktivně vystupovala a jednala většinou v zájmu Koženého a Vostrého, tedy proti zájmům českých akcionářů. Při slučování harvardských společností byla předsedkyní představenstva Harvardské contrariánské společnosti a.s. a také podepsala smlouvu o sloučení 20.6.1996. Přitom musela vědět, že v této firmě již nejsou žádné cenné papíry českých podniků, ani peníze z jejich prodeje, za což nese plnou odpovědnost, neboť jako právnička si musela být vědoma, že deklarovaný fiktivní majetek této zrušené společnosti nemůže být do smlouvy zahrnut. Jako předsedkyně dozorčí rady HPH (od 26.8.1999) se nikdy nepostavila proti podvodným operacím bývalých představenstev, takže je vlastně kryla a dokonce se na nich mohla ve spolupráci s Koženým, Vostrým a Ševčíkem podílet. Nese tedy plnou odpovědnost i s náhradou škody, která v HPH vznikla.
I po svém odvolání z dozorčí rady v říjnu loňského roku je dál ve spojení s uprchlým a trestně stíhaným Vostrým a zřejmě za své služby byla údajně jmenována do dozorčí rady Daventree Resources Ltd. Belize. Je přitom podezření, že se podílela na vyvedení majetku z HPH za 10 miliard, nebo tomu alespoň vědomě a pasivně přihlížela.
Na jednu právničku bez rozlišovacích schopností je toho docela dost.


                                                  Působnost  JUDr. Jany SAINEROVÉ v Harvardské skupině 
č. Osoba Firma Účast v statutárním orgánu Časová působnost Poznámka
1 JUDr. Jana SAINEROVÁ Harvardský contrariánský investiční fond , a.s. - od 7.6.1996 Harvardská contrariánská společnost, a.s.  Předseda představenstva od 3.8.1992 do 14.5.1997 Společnost byla založena HC&C pod řízením V.Koženého. Od samotného počátku byla předsedkyní představenstva J.Sainerová. Za tuto společnost podepisovala protokol o "sloučení" bez majetku ve společnosti.
2 JUDr. Jana SAINEROVÁ Harvardský průmyslový holding a.s. - v likvidaci  Předseda dozorčí rady od 26.8.1999            odvolána na VH 12.10.2003, zapsána v OR doposud Předsedou dozorčí rady je v období, kdy měly být vymáhány pohledávky za V.Koženým. Od 20.6.1996 byl předsedou představenstva B.Vostrý. Od 26.8.1999 až doposud je členem představenstva D.Ziegler. Od 26.8.1999 až doposud jsou členy dozorčí rady zapsanými v OR T.Ševčík a J.Podzimek.
3 JUDr. Jana SAINEROVÁ Credit Management, a.s. - v likvidaci Člen dozorčí rady od 24.1.1996 do 7.7.1997  Předsedou předst. do 11.11.1992 byl V.Kožený, dále v předst. byli B.Vostrý, P.Wendelová, J.Široký, J.Podzimek, P.Paciorek, J.Bednář, A.Kalinová, L.Pužej. Předsedou předst. byl  D.Ziegler. Likvidátorem byl B.Vostrý. Společnost vymazána 16.1.2003.
4 JUDr. Jana SAINEROVÁ Harvard Capital and Consulting investiční spol. a.s. - v likvidaci Člen představenstva od 20.10.1999 Předsedou předst. do 18.1.1994 byl V.Kožený, posléze I.Kralik a B.Vostrý. Členy představenstva byli I.Kralik, F.Maňák, M.Kalinová a členy DR byli E.Pužejová a L.Černá (Kožená). Současně jsou členy DR  D.Ziegler a J.Podzimek. Likvidátor Z.Voráček
5 JUDr. Jana SAINEROVÁ High Security Products a.s. Člen dozorčí rady od 9.12.1999 Předsedou předst. do 11.11.1992 byl V.Kožený, členy předst. I.Kralik, P.Wendelová, L.Pužej, K.Hříbal. Současně je členem předst. B.Vostrý. Členem DR je spolu s J.Sainerovou J.Široký. Zakladatelem je HC&C, navyšovatelem zákl. jmění Audia Investments Ltd.
6 JUDr. Jana SAINEROVÁ Harvard Assets Management a.s.- v likvidaci Člen dozorčí rady   od 18.8.1994 do 1.3.1999 Člen předst. V.Kožený do 18.8.1994, dále byli členy předst. I.Kralik, J.Podzimek, P.Gromus, L.Pužej, M.Dopita. Členy DR byli M.Dopita, R.Resch, E.Pužejová, A.Kalinová, D.Mejstříková. Jediný akcionář: Kalatec Holdings Co. Společnost vymazána z OR
7 JUDr. Jana SAINEROVÁ VÚSU a.s. Člen dozorčí rady  od 24.6.2002 Předsedou předst. byl D.Ziegler, členové představenstva E.Pužejová, A.Kalinová, J.Beránek. Současně je předsedou předst. J.Beránek, členy K.Hříbal, M.Dopita. Předsedou DR byl J.Bednář, současně je členem DR s J.Sainerovou J.Podzimek a D.Ziegler. Jediným akcionářem byla dlužná firma Daventree Ltd. Převedeno na Daventree Resources Ltd. Belize.
8 JUDr. Jana SAINEROVÁ FATRA, a.s. Člen dozorčí rady od 13.3.1996 do 10.10.1996 Předsedou předst. byl B.Vostrý, členy D.Ziegler, P.Paciorek, L.Pužej, E.Pužejová, R.Resh, A.Kalinová. Členkou DR byla spolu s J.Sainerovou  M.Kraliková
                                                   Působnost  JUDr. Jany SAINEROVÉ v ostatních obchodních společnostech
č. Osoba Firma Účast v statutárním orgánu Časová působnost Předmět podnikání Poznámka
1 JUDr. Jana SAINEROVÁ Darisa - Aros a.s. Člen představenstva  od 23.6.1998 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Výroba, montáž a opravy výrobků spotřební elektroniky 3. Reklamní činnost  
2 JUDr. Jana SAINEROVÁ INVESTOR a.s. Člen představenstva  od 29.1.1998 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 3. Poradenská činnost v oblasti obchodu  
3 JUDr. Jana SAINEROVÁ DARISA - CONSULTING a.s. Člen představenstva  od 5.8.1997 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Konsultační činnost v oboru techniky, obchodu, financování a služeb 3. Činnost realitní kanceláře 4. Zprostředkovatelská činnost v oboru techniky, obchodu, financování a služeb    
4 JUDr. Jana SAINEROVÁ CONSINT s.r.o. Jednatel od 16.4.1997 do 25.3.1998 1. Poradenská činnost v oblasti obchodu 2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb  
5 JUDr. Jana SAINEROVÁ ALFA-CONTACT, a.s. Člen dozorčí rady od 24.2.1997 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
6 JUDr. Jana SAINEROVÁ The Prague Star s.r.o. Jednatel  od 12.10.1993 do 12.2.1998 1. Zprostředkovatelská činnost v oblasti kultury 2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti dodavatelských řemeslných prací  3. Realitní kancelář Návrh na konkurs byl zamítnut pro nedostatek majetku