OSMA

Náhradní valná hromada proti pokračujícímu rozkrádání

Zveřejněno: 27.4.2004

Navrat na hlavni stranku OSMY

Čtvrteční náhradní valná hromada by měla být dalším krokem k uspořádání poměrů v HPH, k prosazení likvidace a zneplatnění poslední valné hromady protiprávně pořádané Ševčíkem, na níž se Vostrého gang pokoušel schválením účetní závěrky otevřít si cestu k možnému prohlášení konkurzu na HPH a tím definitivně ukrást zbývající majetek akcionářů.
Je samozřejmé, že dochází opět k pokusu pořádání této valné hromady zmařit, paní Sainerová prý dokonce podala hned dva návrhy na předběžné opatření. Její obdivuhodná právnická erudice jí jistě přivedla snad i k pochopení, že tak nesmyslný návrh jako podala posledně, může projít snad jen u soudkyně Petrové. Neprošel však u jejích nadřízených, takže soudkyně Petrová byla zbavena všech spisů, týkajících se kauzy Harvard. Jistě je za to pí. Sainerové nesmírně vděčná.
Že je nejvyšší čas udělat konečně v HPH pořádek, dokládá přebírání účetnictví likvidátorem doc. Častorálem. Je v neuvěřitelném nepořádku, chybějí smlouvy, doklady, mnohde jsou jen kopie listin a za tak vedené účetnictví si firma Harvard Group účtovala 315 tisíc korun měsíčně. Navíc část účetnictví zcela chybí, zřejmě ji Ševčík ukradl a odvezl do svého nového působiště Na Záhonech, pro jistotu i s paní účetní. Nedávno ovšem policie při prohlídce nového Ševčíkova sídla zabavila prý zcela neznámou část účetnictví, takže se akcionáři mohou dočkat dalších překvapení. Jistě nikoliv zbytečně si tyto doklady bral Ševčík sebou a snažil se je ukrýt před likvidátorem i policií.
I nadále ovšem dochází v HPH k hospodaření v harvardském stylu. V říjnu zvolený předseda představenstva P. Matějka se dokonce jako šéf Harvard Group obrátil na soud se žádostí o vydání platebního rozkazu, podle kterého by HPH měl firmě Harvard Group jen za rok 2002 zaplatit za takto vedené účetnictví 2,5 miliónu korun. O vydání platebního rozkazu proti HPH žádá P. Matějka i za HBS-poradenská a First American, takže těmto třem firmám podle P. Matějky HPH dluží přes 16 miliónů. Nakonec nějaký střet zájmů v HPH byl vždy neznámým pojmem a nikoho ani trochu nezajímal.
Jak se nakonec v HPH hospodařilo a jak se čeští akcionáři okrádali svědčí taková drobnost – před časem si J. Nový půjčil zhruba milión korun, což je v účetních knihách zaneseno, nicméně pak již o této sumě ani zmínka, žádný doklad o splacení, natož aby byla vedena jako pohledávka. Kupodivu nějak to přehlédl i auditor Šrámek, patrně to pro něj byla natolik zanedbatelné částka, že mu nestálo za námahu se pídit po dokladech. Proč také, když bylo potřeba aby výrok zněl, že vedení účetnictví je v pořádku.
Že se dál majetek českých akcionářů rozkrádá potvrdil nedávno i Ševčík a dokonce si k tomu uspořádal tiskovou konferenci. Oznámil, že se podíl na akcii v trustu snižuje z 6,9 dolaru na 6,77 dolaru a nějak se ani neobtěžoval přesvědčivě vysvětlit proč se tak stalo, když při založení trustu byla suma údajných 114,5 miliónu dolarů (nikdy na účtu trustu nebyly) pečlivě rozpočítá na akcii. Odhadem tak z trustu zmizely další 3 milióny dolarů, tedy zhruba 100 miliónu korun.
To jen pro představu, jak rozkrádání HPH neustále pokračuje a právě čtvrteční valná hromada by měla být dalším krokem, jak tomu bránit. Je ovšem přitom nutno vzít v úvahu, že někteří akcionáři v nájmu Vostrého a Ševčíka, v čele s pí. Sainerovou, učiní všechno možné, aby se tak nestalo.