Příklad výpočtu daně fyzické osoby - nepodnikatele z prodeje akcií

Autor příkladu: RNDr. Petr Kaňovský

Email: kanovsky@mistral.cz


Upozornění: Na této stránce je uveden příklad výpočtu daní pomocí metody FIFO a pomocí metody optimalizující daňový zisk, vytvořené autorem této stránky. Příklad je sestaven na základě obchodování skutečného menšího akcionáře (který při strategii obchodování k daňovým hlediskům nepřihlížel; v tabulce není zahrnuta výplata dividendy u Českého telecomu, neboť je dividenda již zdaněna při její výplatě). Autor metody nemá k dispozici jednoznačné stanovisko, zda použití optimalizační metody je pro daňové účely zákonné, nebo zda je nezbytné používat metodu FIFO, a proto v žádném případě nemůže brát zodpovědnost za osobní rozhodnutí kteréhokoliv čtenáře této stránky.

Pokud máte zájem o provedení optimalizačního výpočtu na základě Vašich obchodů, kontaktujte mne, prosím mailem. Cena služby je dle dohody, s přihlédnutím k počtu obchodů, kterých se optimalizace týká.

Použitý formát: Datum je ve formátu RMMDD - rok, měsíc, den. V kupní i prodejní ceně je započten poplatek za uskutečněný nákupní resp. prodejní pokyn (poplatek je rozpočítán na jednu akcii). V horní části stránky je výpočet metodou FIFO, v dolní části je výpočet optimalizační metodou.

Výpočet daní -Český telecom Výpočet daní -České radiokomunikace
Metoda FIFO Metoda FIFO
Datum Prům. cena Počet Daň Datum Prům. cena Počet Daň
Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej
20902 30107 278,42 254,75 43 ANO 20805 30120 262,18 203,90 40 ANO
20903 30107 264,79 254,75 17 ANO 20913 30120 252,93 203,90 40 ANO
20903 30113 264,79 254,36 43 ANO 20913 30128 252,93 204,79 10 ANO
20905 30113 257,82 254,36 17 ANO 20925 30128 240,72 204,79 50 ANO
20905 30114 257,82 263,92 43 ANO 20930 30128 230,23 204,79 20 ANO
20920 30114 257,72 263,92 7 ANO 20930 30505 230,23 194,01 40 NE
20920 30115 257,72 275,36 53 ANO 21001 30505 218,30 194,01 60 NE
20923 30115 244,44 275,36 7 ANO 21001 30602 218,30 205,75 20 NE
20923 30115 244,44 276,22 73 ANO 21007 30602 210,43 205,75 50 NE
21001 30115 239,66 276,22 7 ANO 21007 30603 210,43 214,67 10 NE
21001 30203 239,66 275,76 53 ANO 21009 30603 200,06 214,67 60 NE
21003 30203 232,44 275,76 7 ANO 21009 30603 200,06 222,59 10 NE
21003 30210 232,44 284,14 43 ANO 21015 30603 194,99 222,59 50 NE
21007 30210 220,73 284,14 37 ANO 21016 30603 185,46 222,59 10 NE
21007 30213 220,73 290,82 23 ANO 21016 30605 185,46 234,20 50 NE
21030 30213 214,27 290,82 37 ANO 21023 30605 173,88 234,20 25 NE
21030 30313 214,27 279,23 13 ANO 21023 30624 173,88 221,39 35 NE
21203 30313 276,04 279,23 50 ANO 21121 30624 189,14 221,39 35 NE
21204 30313 266,96 279,23 37 ANO 21121 30630 189,14 229,49 15 NE
21204 30313 266,96 284,38 13 ANO 30114 30630 184,12 229,49 43 ANO
21218 30313 257,97 284,38 47 ANO 30123 30630 194,98 229,49 2 ANO
21218 30319 257,97 291,86 3 ANO 30123 30704 194,98 245,54 78 ANO
21219 30319 252,22 291,86 47 ANO 30225 30704 197,32 245,54 22 ANO
21219 30324 252,22 301,59 3 ANO 30225 30704 197,32 250,05 58 ANO
21223 30324 243,69 301,59 37 ANO 30228 30704 192,03 250,05 17 ANO
21223 30411 243,69 303,40 23 ANO 30228 30711 192,03 259,56 48 ANO
30109 30411 244,75 303,40 17 ANO 30417 30711 181,83 259,56 27 ANO
30109 30423 244,75 314,57 40 ANO 30417 30711 181,83 266,28 70 ANO
30109 30424 244,75 320,92 3 ANO 30417 30801 181,83 261,20 3 ANO
30122 30424 268,82 320,92 32 ANO 30609 30801 222,75 261,20 57 ANO
30122 30502 268,82 328,21 28 ANO 30609 30815 222,75 272,09 18 ANO
30228 30502 275,85 328,21 2 ANO 30619 30815 207,83 272,09 42 ANO
30228 30507 275,85 335,21 35 ANO 30619 30829 207,83 280,95 28 ANO
30228 30521 275,85 344,46 33 ANO 30723 30829 255,88 280,95 70 ANO
30304 30521 266,74 344,46 7 ANO            
30304 30605 266,74 354,40 40 ANO Daňové náklady 158906,78    
30304 30606 266,74 375,59 33 ANO Daňové výnosy 183967,72    
30403 30606 290,14 375,59 40 ANO Daňový zisk 25060,94    
30616 30731 346,11 286,65 50 ANO
30616 30821 346,11 289,13 20 ANO
30618 30821 323,00 289,13 30 ANO Metoda optimalizace
30618 30821 323,00 296,26 20 ANO Datum Prům. cena Počet Daň
30813 30821 278,63 296,26 50 ANO Nákup Prodej Nákup Prodej
30930 31003 270,01 282,34 60 ANO 20805 30120 262,18 203,90 40 ANO
31127 31208 267,86 269,33 40 ANO 20913 30120 252,93 203,90 40 ANO
31202 31215 253,80 279,24 40 ANO 20913 30128 252,93 204,79 10 ANO
            20925 30128 240,72 204,79 50 ANO
Daňové náklady 370033,27     20930 30128 230,23 204,79 10 ANO
Daňové výnosy 412043,10     30123 30128 194,98 204,79 10 ANO
Daňový zisk 42009,83     30123 30505 194,98 194,01 30 ANO
30225 30505 197,32 194,01 58 ANO
30417 30505 181,83 194,01 12 ANO
Metoda optimalizace 30225 30602 197,32 205,75 17 ANO
Datum Prům. cena Počet Daň 30417 30602 181,83 205,75 53 ANO
Nákup Prodej Nákup Prodej 21015 30603 194,99 222,59 5 NE
21203 30107 276,04 254,75 30 ANO 21016 30603 185,46 222,59 10 NE
21203 30113 276,04 254,36 20 ANO 21023 30603 173,88 222,59 35 NE
21204 30113 266,96 254,36 20 ANO 21121 30603 189,14 214,67 50 NE
21218 30113 257,97 254,36 20 ANO 30225 30603 197,32 214,67 5 ANO
21218 30114 257,97 263,92 30 ANO 30417 30603 181,83 214,67 35 ANO
21219 30114 252,22 263,92 16 ANO 21016 30605 185,46 234,20 50 NE
21223 30114 243,69 263,92 4 ANO 21023 30605 173,88 234,20 25 NE
21219 30115 252,22 276,22 27 ANO 30609 30624 222,75 221,39 70 ANO
21223 30115 243,69 275,36 56 ANO 30609 30630 222,75 229,49 5 ANO
30109 30115 244,75 275,36 4 ANO 30619 30630 207,83 229,49 55 ANO
30109 30115 244,75 276,22 53 ANO 20930 30704 230,23 245,54 50 NE
21219 30203 252,22 275,76 7 ANO 21001 30704 218,30 245,54 35 NE
30109 30203 244,75 275,76 3 ANO 21001 30704 218,30 250,05 45 NE
30122 30203 268,82 275,76 50 ANO 21007 30704 210,43 250,05 30 NE
20902 30210 278,42 284,14 13 ANO 30619 30704 207,83 245,54 15 ANO
20903 30210 264,79 284,14 27 ANO 21007 30711 210,43 259,56 30 NE
21204 30210 266,96 284,14 30 ANO 21009 30711 200,06 259,56 45 NE
30122 30210 268,82 284,14 10 ANO 21009 30711 200,06 266,28 25 NE
20903 30213 264,79 290,82 33 ANO 21015 30711 194,99 266,28 45 NE
20920 30213 257,72 290,82 27 ANO 30723 30801 255,88 261,20 60 ANO
20905 30313 257,82 284,38 10 NE 30114 30815 184,12 272,09 40 NE
30228 30313 275,85 279,23 70 ANO 30123 30815 194,98 272,09 10 NE
30304 30313 266,74 279,23 30 ANO 30723 30815 255,88 272,09 10 ANO
30304 30313 266,74 284,38 50 ANO 30114 30829 184,12 280,95 3 NE
20905 30319 257,82 291,86 50 NE 30123 30829 194,98 280,95 30 NE
20923 30324 244,44 301,59 40 NE 30228 30829 192,03 280,95 65 NE
30403 30411 290,14 303,40 40 ANO            
21003 30423 232,44 314,57 20 NE Daňové náklady 128406,05    
21007 30423 220,73 314,57 20 NE Daňové výnosy 126427,65    
21001 30424 239,66 320,92 5 NE Daňový zisk -1978,40    
21003 30424 232,44 320,92 30 NE
21030 30502 214,27 328,21 30 NE
21001 30507 239,66 335,21 15 NE
21030 30507 214,27 335,21 20 NE
21001 30521 239,66 344,46 40 NE
20923 30605 244,44 354,40 40 NE
20920 30606 257,72 375,59 33 NE
21007 30606 220,73 375,59 40 NE
30616 30731 346,11 286,65 50 ANO
30616 30821 346,11 289,13 20 ANO
30618 30821 323,00 289,13 30 ANO
30618 30821 323,00 296,26 20 ANO
30813 30821 278,63 296,26 50 ANO
30930 31003 270,01 282,34 60 ANO
31127 31208 267,86 269,33 40 ANO
31202 31215 253,80 279,24 40 ANO
           
Daňové náklady 276545,36    
Daňové výnosy 281776,23    
Daňový zisk 5230,87