Délka kroku
Tempo (např. 5:37)
Počet půlkroků za min (např. 175)
Délka půlkroku v cm (např. 134)

Vyplňte dva ze tří údajů (je třeba dodržet formát vstupů dle příkladu) a stiskněte send