S ohledem na zpochybňování toho, co dělám, a motivace jednání, uvádím, že jednám dle aktuálního poznání, aktuálních okolností a přesvědčení, vždy v přítomném okamžiku, tedy teď (viz zde či zde). Tyto stránky k HPH jsou a-náboženské, nicméně v souvislosti s různým napadáním uvádím citaci: "Chceme-li plnit Boží vůli, pak ji můžeme poznávat a žít jen v přítomném okamžiku. Boží vůle se nedá uskutečňovat v minulosti nebo budoucnosti, ale jen v přítomnosti." (viz například zde).