Na základě telefonické výzvy pana Jiříka z 28.6.2013 zveřejňuji průběh našeho jednání před VH konanou 19.12.2011 a události na VH konané 19.12.2011 a následné přímo související záležitosti. Nemám, co bych měl tajit, souhlasím se zveřejněním čehokoliv, co se kdy dělo ...

Prosba: nekopírujte, prosím, žádné části tohoto textu, povoleno je pouze použití vždy s url adresou originálu, děkuji předem.

Mail od Petra Kaňovského adresovaný panu Jiříkovi 16.12.2011 22:03:
Dobrý večer, byl jsem informován panem Matějkou, že údajně došlo k dohodě mezi Vámi a panem Staňkem s tím, že by v představenstvu i dozorčí radě měli zůstat dva současní lidé (pánové Staněk, Husník, Sedláček a Berka) a k nim by měli být dovoleni pánové Punar a někdo o Pokud se jedná o můj postoj, tak příliš nevěřím tomu, že se kauza HPH někam posune a zvažuji, jestli má vůbec smysl, abych jezdil na valnou hromadu, přestože nějakými hlasy na základě plných mocí disponuji (a není jich úplně nejméně). Vím přitom, že pan S Pokud na VH pojedu, tak budu hlasovat pro odvolání všech členů představenstva i dozorčí rady HPH, avšak nepodpořím žádného kandidáta, o němž budu mít pochybnosti z hlediska morálních kvalit nebo profesních předpokladů. Budu tedy hlasovat proti všem stávaj Zároveň zůstávám u názoru, že přestože stávající způsob likvidace je velmi zdlouhavý, tak není efektivní a správné nutit likvidátora k jakýmkoliv protizákonným krokům a vyhrožovat mu například možností odvolání z funkce. Myslím, že nové orgány by měly s l Pokud již došlo k dohodě mezi Vámi a panem Staňkem, nebo pokud na VH budete disponovat nadpoloviční většinou hlasů, tak tento mail považujte za bezpředmětný. S pozdravem Petr Kaňovský

Odpověď pana Jiříka 17.12.2011 3:09:
Dobrý den. Je mi z toho moc smutno. V úterý došlo k 4hodinovému jednání s pánem Staňkem a Sedlackem. A vůbec na ničem podstatném jsme se nedohodli. Ve čtvrtek od 11,00 jsem byl hodinu u pana likvidátora. Těch setkání jsem měl s ním více,přesně čtyři. Za d

Mail poslaný panu Jiříkovi 17.12.2011 8:53:
Dobré ráno, myslím, že je otázkou, jestli vůbec vyjednávání s panem Staňkem potřebujete. Situace od minulé valné hromady se přece změnila a to tak, že několik akcionářů, kteří měli plnou moc u pana Staňka, tuto stáhli a zmocnili například mě. Já jsem měl na valné hromadě cca. 22 tisíc hlasů, nyní mám plné moci od 94 555 hlasů, z nichž u 69 06 Nepředpokládám, že jste přišli o tolik hlasů, abyste spolu se mnou neměli nadpoloviční většinu. Neúspěšné předběžko dle mého názoru na tom nic nemění. Rozhodnutí, jak postupovat, je nicméně na Vás. Zajímalo by mě ovšem, od koho je pan Matějka tak dobře informován. Při včerejším telefonickém hovoru tvrdil, že od obou stran. Přeji Vám krásný víkend, Petr Kaňovský

Odpověď pana Jiříka 17.12.2011 9:19:
Máte pravdu s počtem akcií. Je také možnost dorazit na VH a zkusit stavy. Mne informoval likvidátor o odesílání pánem Stankem. Problém je že já nemám databazy akcionářů jen zápisy z VH se seznamem přítomných. Nevím kolik jim přibylo akcií ale pořád má pan

Mail poslaný panu Jiříkovi 17.12.2011 9:26:
Velcí akcionáři byli osloveni už asi 10x, nepředpokládám tedy, že by získali nějaké nové plné moci až teď, když se jim to nepodařilo dříve. Ano, je dost možné, že budou hlasovat i nějaké kyperky, je tam ale to omezení 0,1%, takže by jim to tolik nepomohlo Prosím jen o jedno, abyste mi poslali seznam kandidátů, abych věděl, pro koho vlastně na VH budu hlasovat. Žádné podmínky nemám, pouze dopředu deklaruji, že nepodpořím pana Punara (už jenom kvůli těm kontaktům s Matějkou). Petr Kaňovský

Odpověď pana Jiříka 17.12.2011 10:46:
Ohledně Jirky vás chápu rozesirac Matějka je mi vrcholne proti srsti. Musím respektovat,že jirka má také cirka 100 000 akcií. Jedním kandidátem je tedy. On. A chápu a respektuji Vás názor. Tím jak se mi zúžil prostor jsem se omezil ze2 kandidátů na jedno

Mail poslaný panu Jiříkovi 17.12.2011 16:02 a 16:14:
Dobrý den, narazil jsem na $185 odst. 5 OZ: Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti Je mi známo, že některé plné moci jsou psány ještě na pana Staňka a předelegovány na pana Minarika na základě substituční plné moci, avšak takové by měly být považovány za neplatné, neboť v pozvánce požadované není. Jsou i různé zákonné možnosti, jak některá řízení urychlit, protože soud je povinen řídit se procesní ekonomikou a pokud například zjistí jeden důvod pro neplatnost usnesení VH, tak nemusí čekat na vyjasnění jiných důvodů. Každopádně příslušný protest podám, tím nemohu nic zkazit. Nemám příliš iluzí, že kauza dopadne dobře, nicméně věřím, že ještě má smysl se snažit na pondělní VH zabojovat.

Odpověď pana Jiříka 17.12.2011 17:07:
I na to mne právník upozornil. Jen pokud to není a ono to není,tak si mohu u soudu zase 6let počkat. V.

Telefonický hovor s panem Punarem 18.12.2011 večer:
Nepamatuji si přesně, nicméně poprvé zazněl od pana Punara dotaz, co bych řekl na to, že by ing.Ševčík byl zvolen do dozorčí rady HPH, což jsem jednoznačně odmítl. Oznámil jsem v něm ale panu Punarovi, že jsem se rozhodl, že budu kandidovat na předsedu valné hromady, což vzal na vědomí.

Setkání s panem Jiříkem 19.12.2011 ráno:
Pan Jiřík oznámil, že pro mě bude hlasovat jako předsedu valné hromady a následně se uvidí, jak se bude valná hromada vyvíjet. Další kandidáty do orgánů kromě RNDr. Materny a pana Punara nesdělil, v průběhu VH přišel návrh na volbu pana Raka, který těsné před hlasováním o členech představenstva stáhl (byl odvolán jen jeden člen představenstva).
Pan Jiřík tvrdí, že jsem mu slíbil, že po zvolení předsedou provedu přeregistraci akcionáŕů a vyškrtnu lidi s neplatnými plnými mocemi, já si nepamatuji, že bych něco takového sliboval, ale rozhodně vím, že to po mě pan Jiřík chtěl a že jsem to považoval za možnou variantu. Nemohl jsem ale slibovat něco, o čemž jsem nevěděl, zda je v mých možnostech, viz dále. Ostatně, kandidovat jsem se rozhodl sám, bez ohledu na názor pana Punara či Jiříka.

Po zvolení předsedou VH 19.12.2011 dopoledne:
Skupině pana Staňka+Matějky+kyperek chybělo několik tisíc hlasů ke zvolení předsedy VH, předsedou VH jsem byl zvolen v následném hlasování já. Po zvolení jsem vícekrát diskutoval své možnosti s notářem i firmou, která VH orgnanizovala, přičemž mi všichni řekli, že mi nepřísluší posuzovat platnost či neplatnost plných mocí, a proto mi nezbývá, než toto jen zdokumentovat a podat protest, toto jsem pak sdělil i panu Jiříkovi, když žádal o provedení tohoto kroku. Pan Jiřík dodnes toto považuje za mé selhání, ale já doteď jsem přesvědčen, že proti stanovisku notáře jsem nemohl jednat, i když sám dal do notářského zápisu následně výhradu.

Před hlasováním o odvolání představenstva 19.12.2011 odpoledne:
Když pan Matějka zjistil aktuální poměry, tak odešel z jednání valné hromady, aby si zašel pro doklady, který umožnily registraci dalšího akcionáře, myslím Harvard Groupu. Také došlo k doregistrování několika dalších akcionářů, takže skupina Staněk+Matějka+kyperky posílila, aktuální poměry však byly nadále nejasné. Věděl jsem o tom, že pan Jiřík toto považuje za špatný signál, ale tvrdil jsem, že i tak jsou poměry nejasné, a proto nechám nejprve hlasovat o mém starším návrhu na odvolání všech členů představenstva a pokud návrh neprojde, tak o hlasování odvolání jednotlivých členů, totéž dozorčí rady. Nebylo mi známo, jak pan Jiŕík bude hlasovat, ale toto rozhodnutí jsem mu řekl a též jsem ho prosadil, neboť můj návrh na odvolání všech členů představenstva byl podaný první.

Hlasování o odvolání členů představenstva 19.12.2011 odpoledne:
Pan Jiřík i pan Stanek hlasovali proti odvolání všech členů představenstva a poté hlasovali proti odvolání Cabalky a Staňka, a pro odvolání Husníka.
Poznámka: následně se ukázalo, že kdyby pan Jiřík hlasoval pro odvolání všech členů, tak z důvodů hlasování několika mrtvých akcionářů by návrh prošel.

Hlasování o odvolání členů dozorčí rady 19.12.2011 odpoledne:
Pan Jiřík i pan Stanek hlasovali proti odvolání všech členů dozorčí rady a poté hlasovali proti odvolání Sedláčka, a pro odvolání Berky (Kašpar rezignoval již dříve).

Hlasování o volbě členů představenstva a dozorčí rady 19.12.2011 večer:
Pánové Jiřík i Staněk hlasovali pro volbu pana Staňka členem představenstva a pánů Punara a Ševčíka členy dozorčí rady, předtím hlasovali proti kandidátům, které jsem navrhoval ja.

Dokument na stránkách HPH k průběhu VH 19.12.2011
viz zde

Mail poslaný členovi představenstva panu RNDr. Maternovi 17.1.2012 16:08
Vážený pane RNDr. Materno, omlouvám se, že Vám píšu na adresu v Zoneru, jiný kontakt na Vás jsem nenašel Chtěl bych se Vás zeptat, zda představenstvo HPH, nebo Vy, jako jeho člen (mimochodem, kdo je aktuálně předsedou představenstva a předsedou dozorčí rady?) neuvažujete o zveřejňování aktuálních informací pro akcionáře HPH. Myslím, že by to bylo velmi prosp Dále bych Vás chtěl vyzvat, zda byste nemohl přispět k obnovení komunikace, nebo ještě lépe součinnosti, mezi představenstvem a likvidátorem HPH, což je dle mého názoru nezbytné pro další průběh likvidace společnosti. Konečně, neuvažujete po velmi nestandarním průběhu VH 19.12.2011 o svolání mimořádné VH, na které by znovu došlo k odvolání a volbě členů orgánů společnosti, tentokrát ale při korektním způsobu prezence i (ne)připuštění kyperských akcionářů? Jsem přesvědč S pozdravem Petr Kaňovský, Brno (zastupuji 93 330 hlasů)

Odpověď člena představenstva pana RNDr. Materny 17.1.2012 22:04
Dobrý večer, pokud se týká obnovení komunikace mezi představenstvem a likvidátorem, považuji to za jedu ze svých současných priorit i kdyby to bylo pouze mým prostřednictvím. Příští týden mám domluvenou schůzku s panem likvidátorem. Pokud se týká svolávání další mimořádné hromady, nedomnívám se, že by to bylo za současného stavu věcí v souladu s péčí řádného hospodáře. Poslední valná hromada nebyla zatím oficiálně nikým zpochybněna a tudíž nevidím jediný důvod utrácet peníze za organ Pokud se týká korektnosti prezence na poslední valné hromadě, domníval jsem se, že jako předseda valné hromady jste toto v rámci své kompetence důsledně sledoval. A pokud jste neshledal potřebným vznést nějaké připomínky či protesty ve vztahu k prezentova Pokud se týká zveřejňování informací, není z mého pohledu zatím nic nového, co by ještě zveřejněno nebylo a stálo by za zveřejnění. Jedinou informací, kterou vám asi mohu v tuto chvíli sdělit je, že předseda představenstva i dozorčí rady zůstali původní i S pozdravem Jan Materna

Mail poslaný členovi představenstva panu RNDr. Maternovi 30.5.2012 12:45
Vážený pane doktore, všiml jsem si, že ani dnes nevyšel v Obchodním větsníku inzerát, který by oznamoval konání řádné valné hromady HPH, takže z toho usuzuji, že je jisté, že se řádná valná hromada v řádném termínu neuskuteční, pŕestože jste 17.1.2012 sliboval něco jiného (vi S pozdravem RNDr. Petr Kaňovský, akcionář a zástupce akcionářů HPH

Odpověď člena představenstva RNDr. Materny 30.5.2012 13:04
Dobrý den, vím o tom, představenstvo se sešlo a dohodlo se na svolání VH 29.6. jak jsem požadoval já. Nicméně následně pan Staněk dohodl s CENTINem pozdější termín. Důvody které ho k tomu vedli jsem akceptoval i když se s nimi neztotožňuji. V tuto chvíli očekávám po S pozdravem Jan Materna

Mail adresovaný členovi představenstva RNDr. Maternovi 11.9.2012 15:00
Vážený pane doktore, vzhledem k tomu, že se valná hromada NEKONALA ani v ćervenci, jak jste sliboval níže, ani později, tak si dovoluji znovu zeptat, zda se již představenstvo usneslo, kdy se VH bude konat, a pokud ne, zda valnou hromadu svoláte jako člen představenstva. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Petr Kaňovský

Odpověď člena představenstva RNDr. Materny 13.9.2012 19:39
Dobrý večer, omlouvám se za pozdější odpověď. Představenstvo nesvolalo valnou hromadu z důvodu, že není stále hotov audit ani účetní závěrky ani výroční zprávy. Dokonce ještě pan likvidátor ani neuzavřel smlouvu s valnou hromadou schváleným auditorem. Domnívám se, že S pozdravem Jan Materna

Mail adresovaný členovi představenstva RNDr. Maternovi 13.9.2012 20:08
Vážený pane doktore, děkuji za zprávu, přestože je v protikladu se zprávou poslanou 30.5.2012, kde píšete, cituji: "vím o tom, představenstvo se sešlo a dohodlo se na svolání VH 29.6. jak jsem požadoval já. Nicméně následně pan Staněk dohodl s CENTINem pozdější termín. Důvody Mám tomu rozumět tak, že je pravděpodobné, že se valná hromada nebude konat ani v nejbližších měsících a možné, že se nebude konat ani v nejbližších letech? Jaké ustanovení stanov a obchodního zákoníku umožňuje představenstvu nesvolat valnou hromadu v zák S pozdravem Petr Kaňovský

Odpověď člena představenstva RNDr. Materny 13.9.2012 20:52
Nedomnívám se, že se jedná o rozpor. Na základě ujištění pana likvidátora z května, že auditovaná účetní závěrka bude předložena v dostatečném předstihu tak, aby bylo možné svolat řádnou hromadu včas, jsem prosadil svolání VH na 29.6. K odsunutí termínu s S pozdravem Jan Materna