Měření z 11.3.2013 (přístroj A)


Měření z 19.3.2013 (přístroj B)


  • Hmotnost zůstala téměř nezměněna (+0,2 kg), nicméně složení těla vyšlo zcela odlišně.
  • Aktivní tělesné hmoty "přibylo" o +2,9 kg, z toho voda o +1,9 kg, tuku "ubylo" o -2,7 kg.
  • Ve skutečnosti dle mého názoru k žádným zásadním změnám nedošlo.
  • U měření z 11.3.2013 je nevhodný tvar C, což znamená, že mám málo svalů a hodně tuků.
  • U měření z 19.3.2013 je vhodný tvar D, tedy mám přiměřeně svalů a v porovnání s průměrem méně tuků (na běžce ovšem i tak hodně).