Žebříček Triexpert Cupu

Žebříček TEC zohledňuje výkonnost všech běžců, kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu Triexpert Cupu od roku 2006 do roku 2011.  Žebříček sestavuje aktivní účastník těchto závodů Petr Kaňovský.

Od 17.5.2006 do 29.6.2011 se uskutečnilo 96 závodů Triexpert Cupu (dříve Letního běžeckého poháru). Nejvyšší účast na těchto závodech mají Ivo Zejda (90 účastí), Dušan Alman (88 účastí) a Martin Skyba s Jaroslavem Peprlou(84 účastí). Aspoň jednoho závodu se v tomto období zúčastnilo 1594 závodníků.

Žebříček ukazuje, jak se v průběhu času měnila výkonnost běžců ve vztahu k výkonnosti všech ostatních běžců. Každý výkon je oceněn počtem bodů (sloupec Body, který je zobrazitelný v tabulce po kliknutí na jméno libovolného běžce), který se spočítá podle vzorce

Body = Koeficient závodu x Čas vítěze / Čas závodníka

Koeficient závodu je přitom určen tak, aby se průměrná výkonnost běžců po závodu nezměnila. Pro první závod byl koeficient stanoven 100 %, což je tedy bodová hodnota Tomáše Ondráčka dne 17.5.2006, na dalších závodech tento koeficient je vesměs nižší než 100 %, což je zřejmě ovlivněno tím, že se postupně vyrovnávají rozdíly mezi účastníky, takže vítěz už nemívá tak velký náskok, jak dříve. Například koeficient posledního závodu na Palackého vrchu 29.6.2011 byl 95,20 %, což je hodnota, kterou za svůj výkon obdržel Daniel Orálek.

Výkonnost běžce (sloupec Výkonnost) se určí jako vážený průměr bodů z jednotlivých závodů, přičemž váha posledního závodu se určí v závislosti na počtu dosud absolvovaných závodů tak, aby byla u běžců s hodně účastmi něco málo nad 20%. U nováčka se výkonnost určí přímo jako počet bodů prvního závodu, který absolvoval.

Při výpočtu výkonnosti se započítává 80% nejlepších výkonů. Výkonnost při započtení všech výkonů je ve sloupci Trend. Tato hodnota mimo jiné u běžců s více než cca. 10 účastmi ukazuje přibližně minimální výkonnost, kterou bude mít běžec po dalším závodě, jakkoliv by ho zaběhl špatně.

Žebříček umožňuje zobrazit pořadí všech běžců (odkaz všichni), mužů (jen muži), žen (jen ženy), běžců, kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu v roce 2011 (jen aktivní) a běžců, kteří se zúčastnili posledního závodu (odkaz poslední závod). S výjimkou poslední možnosti je vždy zobrazen i interval síly, kterou běžec v uvedeném období dosáhl. Pokud je běžec nyní na svém minimu nebo maximu, pak je hodnota zobrazena tučně.

Odkaz poslední závod naopak umožňuje zobrazit pořadí, v jakém by se běžci měli na závodu umístit dle teoretických předpokladů a dále pomocí barevného rozlišení ukazuje běžce, kteří se oproti předpokladům zlepšili (modře) nebo zhoršili (červeně).

Kliknutím na kteréhokoliv závodníka se zobrazí graf vývoje výkonnosti běžce v celé historii a tabulka s přehledem účastí na závodech , počty bodů získaných za závody, aktuální výkonnosti a změny výkonnosti.

Přestože byla prováděna kontrola duplicit, tak není vyloučeno, že se v žebříčku nachází stejný běžec pod různými jmény (což vzniká z důvodu překlepů ve startovní listině nebo z důvodu změny příjmení některých žen). Pokud na jakoukoliv takovou nesrovnalost narazíte, tak napište mail na petr@kanovsky.cz