Vyjádření likvidátora z 15.3.2012 12:47


Vážený pane doktore,

k Vašemu dotazu sděluji, že pouhým zvolením předsedou valné hromady dne 19.12.2011  Vám automaticky

nevznikl nárok na odměnu. Proto Vám nebyla žádná odměna vyplacena a nemám důvod, který by tuto

skutečnost mohl změnil do budoucnosti. To ovšem nic nemění na mém názoru, že funkci předsedy VH 

jste zvládnul profesně velmi dobře.

S pozdravem

Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

likvidátor HPH