Vážená paní, vážený pane,

 

 

dovoluji si Vás tímto informovat o výsledku mého výzkumu za poslední tři roky. 

 

Vyvinul jsem zcela novou metodu pro analýzu časových řad.

 

Teoretický základ metody jsem obhájil v rigorózním řízení na Masarykové univerzitě v Brně, práce též získala první místo v soutěži vysokoškolské odborné činnosti SVOČ.

 

 

Tato metoda umožňuje reálná data proložit lineární kombinací zobecněných exponenciálních funkcí, které jsou ve tvaru P(x)*exp(l*x), kde P(x) je polynom vhodného stupně a l je obecně komplexní parametr.

 

Proložená funkce je obecným řešením lineární diferenciální (nebo diferenční)

rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, respektive složkou řešení

systému lineárních diferenciálních rovnic 1.řádu s konstantními koeficienty.

 

Nalezl jsem efektivní algoritmus pro řešení výše uvedeného problému, přičemž jsem teoreticky dokázal, že metoda dává nejlepší možné odhady.

 

Metoda dokáže identifikovat exponenciální i polynomické trendy, odhalit periodické složky, i jejich kombinace a to i tehdy, kdy dosud existující postupy selhávají nebo dávají zcela nevěrohodné výsledky.

 

Výhodou je možnost zohlednit váhu jednotlivých dat, kdy je například starším měřením přikládána menší váha. Je možné též nastavit podmínku, že hledaná funkce nabývá v daném bodě předem známé hodnoty. Obvykle se v praxi jedná o hodnotu v prvním, nebo posledním bodě. Je též možné potlačit vliv odlehlých pozorování.

 

Jednou z nejdůležitějších vlastností metody je možnost provádět predikci dané časové řady. I zde mám teoreticky odvozené, že získáme nejlepší možné odhady.

 

 

Nová metoda je použitelná v mnoha ekonomických i technických aplikacích.

Z technických aplikací se jedná například o teorii tuhnutí betonu, přenos tepla ve strojích, čištění odpadních vod, množství radioaktivních emisí, z medicínských aplikací o analýzu množství glukózy v krvi a podobně.

 

V ekonomických aplikacích lze metodu použít například pro odhady základních ekonomických ukazatelů – HDP, míra nezaměstnanosti, vývoj obchodní bilance apod. Metodu lze úspěšně použít na kapitálových trzích, například pro odhady vývoje kurzů měn, kurzů akcií na burzách cenných papírů, ceny komodit na komoditních trzích a podobně. 

 

 

Metodu mám implementovanou počítačovým programem a kdykoliv jsem připraven Vám poskytnout bližší informace.

 

Těším se na případnou spolupráci s Vámi.

 

S pozdravem

 

                                                        RNDr. Petr Kaňovský

                                                        Letovická 10, Brno 62100

                                                        kanovsky@mistral.cz