Realizovaná nabídka postoupení práv k úpisu akcií HPH


Na základě usnesení VH konané 13.9.2018 tímto nabízím postoupení práv k úpisu nových akcií HPH v prvním a druhém kole úpisu, v plném rozsahu, odpovídající vlastnictví 4 197 akcií společnosti HPH k dnešnímu dni. Podle přijatého návrhu je možné v prvním kole upsat 4 197 nových akcií, v druhém kole 20 985 nových akcií, v případném třetím kole libovolný počet akcií, celkem je tedy možné v prvním a druhém kole upsat 25 182 akcií, každou za cenu 1 Kč.

Postoupení práv provedu na základě smlouvy, kterou připraví kupující, přičemž podmínkou je, že cena za postoupení bude uhrazena v den podepsání smlouvy o postoupení, přičemž kupující bere na vědomí, že cena je nevratná i v případě, že společnost zvýšení základního kapitálu formou vydání nových akcií neprovede, či sice provede, ale usnesení o zvýšení základního kapitálu bude následně soudem zrušeno a vydané akcie budou zneplatněny. Upozorňuji, že žaloba o prohlášení všech usnesení valné hromady byla již podána a nebude stažena ani v případě uzavření dohody o postoupení.

Nabídky posílejte mailem na petr@kanovsky.cz nejpozději do 25.9.2018, přičemž uveďte souhrnou cenu za postoupení všech práv. Uveďte, prosím, své jméno, bydliště, a také telefonický kontakt, pro případné ověření nabídky. Zaručuji diskrétnost, pokud se jedná o jména těch, kteří nabídku pošlou, avšak vyhrazuji si právo zveřejnit ceny, které byly nabídnuty. Zároveň si vyhrazuji právo odmítnout všechny podané nabídky.

Výsledky sdělím mailem všem zájemcům dne 26.9.2018 do 9:00. Uzavření smlouvy, včetně uhrazení ceny, třeba provést do 27.9.2018 včetně.

RNDr. Petr Kaňovský, Slunečná 6, Brno 634 00, petr@kanovsky.cz

Máte-li zájem o zprostředkování převodu práv za podobných podmínek, pošlete mail s nabídkou či poptávkou, s ověřitelnými údaji, více mailem. Protože 1.kolo už probíhá, tak je možné toto provést nejpozději do 13.11.2018, aby bylo možné vše stihnout.

Uzavřené obchody
MnožstvíCena ksPoznámka
6 x 41970,87 Kč 
6 x 10830,50 Kč 
6 x 11000,50 Kč 
6 x 25000,55 Kč 
6 x 1560,50 Kč 
6 x 37500,55 Kčv jednání
poptávka0,50 Kčdle zájmu