Velká cena
Velká cena v internetovém opisovaném Scrabble

Zadejte kód
aktuální pořadí poslední partie
pořadí celoroční Velké ceny
testovací   únorové   březnové   dubnové   květnové   červnové   prázdninové   podzimní

 • Celoroční Velká cena skončila. Vítězem se stal Pavel Podbrdský. Gratuluji!

 • Přihlašovací kódy jsou shodné s kódy systému on-line nebo off-line soutěže v opisovaném Scrabble. Pokud kód ještě nemáte, pošlete mail se svým (skutečným) jménem na adresu petr@kanovsky.cz. Doporučuji žádost o kó

 • Soutěž probíhá podle pravidel opisovaného Scrabble, varianta PLUS:
 • V každém kole bude vylosováno 7 nebo 9 písmen, z nichž je možné vytvářet nejhodnotnější tah.
 • Pro variantu s 9 písmeny v zásobníku: Je povoleno položit i více než 7 písmen v jednom tahu. Prémie 50 bodů se počítá jen za položení všech 9 písmen.
 • Během časového limitu (2 minuty na tah resp. 3 minuty u varianty s 9 písmeny v zásobníku) je potřeba vyplnit polohu a slovo a stisknout tlačítko "Odeslat".

 • Pokud použijete žolíka, pak je potřeba před příslušné písmeno napsat hvězdičku nebo rovnítko (např. KO*ČÁR nebo KO=ČÁR). Také je možné nenapsat před písmeno, které nahrazuje žolíka, hvězdičku, pokud už žolík na desce leží z minulých tahů.
 • Pokud máte problém s psaním diakritiky, je možné použít konvenci typu C+ (místo písmena Č), U- (místo písmena Ú) a U+ (místo písmena ů)
 • Je povoleno odeslat i více tahů, ale jako závazný se bere poslední tah odeslaný v časovém limitu.
 • Stránka se automaticky refreshuje, zbývající tah do konce kola je odpočítáván v poli v horní nebo dolní části stránky. Pokud se odpočítávání času dostane do záporné hodnoty (čas 23:59:XX), je nutné kliknout na odkaz "refresh", protože zřejmě došlo k výpadku Vašeho připojení na Internet.
 • Doporučuji tahy odesílat v dostatečném předstihu před limitem. Případné reklamace způsobené krátkodobou nedostupností serveru nebudou uznány.
 • V případě dlouhodobějšího výpadku serveru dojde k anulování kol, během kterých k tomuto výpadku došlo, pokud v daném kole alespoň třetina hráčů neodeslala ani jeden tah. Pokud k takové situaci dojde, je potřebné, abyste se snažili přibližně po minutě
 • Pokud při odeslání tahu dojde k chybě, je potřeba v prohlížeči použít tlačítko zpět a pak tah odeslat znovu.
 • Pokud se Vám stránka v prohlížeči nezobrazí celá, pak doporučuji použít F11, nebo změnit v prohlížeči velikost písma (Zobrazit -> Velikost textu).
 • Pokud se Vám stránka zobrazuje se špatným kódováním, zkuste v prohlížeči nastavit Zobrazit -> Kódování -> Středoevropské jazyky (Windows)
 • Doporučuji nastavení designu i kódování zkontrolovat kdykoliv před začátkem partie, do 20:27:00.

 • V průběhu partie je dovoleno používat Blex a Novex, avšak není dovoleno používat Wordmaster nebo jiné podobné programy pro generování tahů.
 • Je zakázáno, aby jeden hráč hrál současně i za jiné hráče, nebo aby hráč při hře využíval pomoci jiných osob. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci tohoto hráče i všech hráčů, za které hrál, nebo kteří s ním spolupracovali.
 • Hráči, kteří budou chtít při hře spolupracovat, nebo budou chtít využívat počítačových programů, mohou tuto skutečnost oznámit mailem. V takovém případě bude před jejich jméno zapsána hvězdička, což bude znamenat, že hrají mimo Velkou cenu. Takové jed
 • Jakékoliv připomínky týkající se funkčnosti nebo pravidel pošlete co nejdříve na petr@kanovsky.cz

 • Velká cena bude zahájena v pondělí 2.února 2009. Každý měsíc poběží samostatný cyklus soutěží, jehož výsledky se budou započítávat do celoroční soutěže.
 • Do měsíční Velké ceny se budou započítávat 4 nejlepší výsledky, podle tabulky:
  Pořadí1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. 15.16.17.18.19.20.(20+X).
  Bodů65554638312520161311 109876543211/(X+1)
  V případě bodové rovnosti bude přihlédnuto k nejlepšímu výsledku, případně k nejlepšímu druhému, třetímu, ..., osmému výsledku.
 • Celoroční soutěž bude počítána z výsledků měsíčních soutěží podle stejné bodovací tabulky. Dosud není známo, z kolika měsíčních cyklů se soutěž bude skládat, avšak bylo rozhodnuto, že se do celoroční soutěže započte počet nejlepších v
  Turnajů12345678910
  Započteno1223344556
 • Celoroční Velká cena bude ukončena nejpozději 30.listopadu 2009. Vítěz obdrží pohár a případně i věcnou cenu.