Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 79779 M.Mareckova - D.Nemeckova 302:425 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       H2   4   2P     K1 1
2   2S   S1   4 P1 O1 N1 2 M2     K1 3 2
3   Z2 L1 4     2P N1 2P R1   5 D1 Y2   3
4 2P M2 A1 C2 H2   V1 E1       V1   4 2P 4
5   I1     L1   R1   4 E1 K1 A1       5
6   6   S1 E1 X10 T1 U2   G5   H2   3P   6
7     7   D1   2P   J2 O1 D1 Y2 2P     7
8 O1 P1 I1 C2 2     O1 7   O1 2P     3S 8
9 V1 2 N1   V1 P1 E1 4 2P   B3   2P     9
10 U2 8     2 3P       3P R1     3P   10
11         M2 A1 S1 T1 I1   4         11
12 2P     L1 E1 B3   3       2S     2P 12
13     F5 A1     2P S1 2P U2 Z2 N1 A1 T1 *I0 13
14   C2 2     3P   N1 4 4       2S   14
15 J2 3   2P       I1       2P     3S 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 96 pismen
-vym400:8HO1616
9FPE1212:E4HLEDV7793
6DSEX3244:11EMAST34127
8AOPIC2771:B8P27154
D2SC2293:H11TSNI30184
12DLEB27120:7IJOD17201
3BZL14134:J6GO16217
5IEK19153:9AVN10227
L4VAH15168:C7IN16243
-vym20168:G4VRT16259
6DSEXTU15183:14HN17276
L3VAH9192:7IJODY17293
H1HONE21213:2FPONM23316
J1R7220:B3ZMI23339
C3LA9229:13CFA14353
3LD12241:N2KY22375
O1K16257:K7DOBR20395
11EMASTI6263:14BC15410
A8OVU14277:15AJ20430
13JUZNAT*I20297:--0430
-zaver5302:-zaver-5425
Zolici : 1:0
Hrana slova (57): O O CH AB J GO OV IN VE LA FA D K F C U C J U PE SEX P SC LEB JOD ZL EK EGO VN VAH IN VRT N R KY DY OVU VPE MAST EKA SEXT VAH JODY HONE ZMI MACH OPIC TSNI SEXTU VAHY DOBR MASTI PONM UZNATI HLEDV HLEDVM HLEDVME

Navrat na seznam partii