Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 80150 M.Mareckova - J.Minarik 326:393 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 C2   K1 2P       B3   T1   2P P1 L1 N1 1
2 O1 P1 I1     3P H2 2 V1 U2       U2   2
3 D1 2 L1     H2 O1 J2 2P G5   K1 7 D1 Y2 3
4 2P S1 T1 4 M2     N1     K1 3   4 2P 4
5         N1 E1 V1 3 R1 N1 O1 S1 T1 I1   5
6   3P 5 P1 3 3P R1     3P Z2   O1 3P   6
7     2P A1     C2   2P 4     6     7
8 3S R1 E1 X10     H2 A1 4 E1   2P     3S 8
9 V1 E1 4     N1 4 4 2P 8     2P     9
10   Z2   J2 D1 I1       3P       3P   10
11         Y2 V1 A1       2S         11
12 2P   M2 4 7     2P       2S     2P 12
13   C2 2     L1 2 T1 3       2S     13
14 F5 O1 S1   B3 U2       3P       2S   14
15 2   O1 M2 A1 4 *K0 E1 *J0     2P     3S 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 97 pismen
8GHA1414:G5VRCH88
5GVRNO1428:K4KOZ412
H8A533:5GVRNOST921
N2UDI2659:L3KS1839
M5TO1473:1MPLN1857
5ENEVRNOSTI2497:9FN2784
10DJDI10107:E10DY20104
J7E21128:12C26130
H1BJN36164:G2HO12142
13BC16180:14AFOS25167
A14F21201:15COMA*KE*J89256
2GHV5206:3FHOJ5261
3LKD18224:J1TUG23284
F9NIV6230:6CP13297
4CTM20250:B2PS16313
A1COD17267:C1KILT19332
D6PAX22289:8BREX12344
9AVE21310:14EBU23367
B8REZ8318:13FLT19386
3LKDY11329:11EYVA4390
-zaver-3326:-zaver3393
Zolici : 0:2
Hrana slova (66): A K NI H HO OJ M C CO F YV N OP D RE E BU BA U HA KOZ KS TO PLN N JDI DY E Mݍ MS FOS HV HOJ KD TUG NIV P TM MN PS COD OPI DL PAX REX VE REZ LU YVA VRCH UDI HAE MSO HVU STM KILT LT KDY VRNO LUDI VRCH BJN VRNOST OMAKEJ VRNOSTI NEVRNOSTI

Navrat na seznam partii