Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 80181 J.Krouzkova - L.Palickova 436:331 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 5 H2 O1 R1 U2     3S       2P     3S 1
2 D1 2     T1 3       3P       2S   2
3   4 A1 8     2P   2P       2S     3
4 2P K1   A1   4 N1 I1       2S     2P 4
5   *O0   S1 N1 2         2S         5
6   V1       R1 E1 J2   3P       3P   6
7 F5 *A0 2P       G5 E1 S1       2P   P1 7
8 E1 T1   2P Z2 M2 A1 4 2 4   2P S1 K1 2 8
9 T1   M2 A1 P1   2P   L1       2P O1 N1 9
10 Y2 3P O1 B3 O1 4     O1 7   V1 A1 X10 4 10
11     S1   7     N1 U2 D1 L1 I1   U2 M2 11
12 B3 4 T1 I1     K1 E1       D1     2P 12
13 R1   Y2     V1 4 Z2 2P   C2 2 N1 E1   13
14 6 2S     J2 3   L1   3P   4 I1 C2 H2 14
15 3S     2P     C2 3 V1 3   2P   H2 O1 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 99 pismen
8EZMA1818:E8ZPO2222
7GGES2947:I7SL1638
10IO2774:6FREJ2058
10DBO1690:-vym4058
8EZMA͊15105:C9MOSTY2785
9CMAP8113:12ABT1196
A12BR10123:F4R7103
5DSN8131:11HNUDLI27130
D3AS20151:3BA26156
B1HK*OV*AT76227:L10VID͊18174
10LVAX36263:O7PN24198
H11NEZL27290:A7FETY38236
1AHORU36326:-vym50236
11NUM26352:N8KOXU19255
14LICH18370:12ABTI18273
15NHO22392:2ET13286
15GCV9401:13KCNE21307
13FVZ11412:12GKE7314
14EJ21433:2AD9323
8MSK4437:4FNI7330
-zaver-1436:-zaver1331
Zolici : 2:0
Hrana slova (61): GA E O AB D FA ET XU UM K ON CH HO UT T NI KE K V J D D GES SL REJ EGA JE BO MAP BT BR R SN AS A ECH VZ SK NI ZMA ZPO SLO OBO VAX PN FETY KOXU ICH BTI CV CNE ZMA MOSTY SLOU NUDLI VID͊ NEZL HORU PNM ZMA͊ HKOVAT

Navrat na seznam partii