Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 81943 M.Mareckova - L.Palickova 445:315 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 Z2     4       3S       2P     3S 1
2 V1 3 Z2 E1   3P       3P       2S   2
3 R1   A1 R1 A1   2P   2P       G5     3
4 T1     M2       2P       V1 3   2P 4
5 N1   S1 Y2 P1           C2 O1       5
6 U2 F5 *U0   O1 V1     4 2 H2 L1 I1 3P   6
7 T1 O1 4       P1   E1   O1   B3     7
8 U2 T1   2P T1   S1 2 8   7 2P I1   H2 8
9   K1 2P K1 4 4 4   2P A1     S1   L1 9
10 B3 O1 P1   R1 3P V1 2 C2 H2       J2 E1 10
11 U2   L1   2         I1 D1   4   D1 11
12 K1   N1 7 M2     N1 A1 M2 Y2 J2 *0 C2 2 12
13 A1   O1   E1 X10 E1   2P   N1   4     13
14 N1 4       3P 6   5 D1 3 S1   2S   14
15 3     2P       3S       2P     3S 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 99 pismen
8GS2222:G7PS1111
9DK1335:-vym3011
E8TR1651:12DM2839
I6E1465:C10PLNO1857
10GVC1277:-vym3057
13EEX2299:B6FOTKO2582
A1ZVRTNUT89188:J9AHI19101
-vym40188:G13E21122
8AUT42230:6IHL13135
K5CHO24254:M6IBIS20155
2AVZ12266:-vym30155
L4VOL9275:D1ERMY35190
5CSYP8283:-vym40190
12HNAMYJ*C78361:A10BUKAN41231
O8HLED41402:M3G20251
M11*16418:K11DYN18269
14IDS12430:C5S*U26295
14AN10440:10NJE7302
6EOV6446:3CARA12314
-zaver-1445:-zaver1315
Zolici : 1:1
Hrana slova (55): M EX OP UF TO E UT CO G V ID N JE PO OV ZA S PS E NM VC AHI EXE VZ VOL SYP BOP SU UFU TO ARA K TR PLNO PSV VCH HL CHO IBIS VZE AHIM DYN DS TRM FOTKO HLI ERMY HLED TRME BUKAN ZVRTNUT NAMYJC ZVRTNUTU NAMYJC

Navrat na seznam partii