Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 82045 L.Palickova - J.Krouzkova 408:351 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3     2P       3S       2P M2 R1 V1 1
2 O1 J2 E1 Z2   3P       G5       D1 2 2
3 S1   2S H2   C2 2P N1 *E0 O1 V1 O1 N1 2 M2 3
4 4   N1 A1 L1 U2 *P0 A1 L1   R1 7   4 2P 4
5   S1 2 7 2S P1 O1 6     H2         5
6 K1 4     D1 2       T1 A1 S1   3P   6
7   C2 2P N1 3   K1   B3 O1 J2   S1     7
8 3S     2P     U2 T1 O1 4 2 M2 E1   3S 8
9     2P       F5   L1 I1     X10     9
10   3P     P1 I1 R1 U2 E1 T1 Y2   E1 4   10
11       K1 Y2 N1   V1   3 2S   C2     11
12 2P   P1 4 4   V1 I1 4     2S H2   2P 12
13   8 3       2P D1 2P       2S     13
14   2S       A1   3   3P       2S   14
15 3S     Z2 5 4 I1 T1       2P     3S 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 98 pismen
8HTOM2424:G7KUFR2727
K3VRHAJ1842:J7OIT1542
I7BOL2163:10EPIRUETY1759
3HN*EOVONM68131:4CNALU*PAL70129
O1VM15146:5GO16145
D3HA10156:E10PY14159
M7SEX36192:6JTAS18177
L3O32224:N220197
12CP18242:10ME26223
2BJEZ22264:F3CUP13236
A1BOS45309:5B13249
-vym50309:13B30279
6ED18327:11DKYN11290
H10UVIDT30357:M7SEXECH17307
15EڎIT11368:15DZڎIT15322
J2GO16384:1MMRV12334
B5SC15399:12GVI6340
E6D4403:6AK5345
F14A7410:7DN4349
-zaver-2408:-zaver2351
Zolici : 1:1
Hrana slova (58): OJ LI NA EL PO O O R D E N P IN K GO D A N BOJ BOL VM NA HA PY SEX TAS D͊ P JEZ CUP PO S͍ KYN MRV SC VI KUFR BOLE SEXE ZHA BOS OJEZ CUP ڎIT RD͊ TOM OIT ZڎIT UTOM VRHAJ TOIT UVIDT SEXECH PIRUETY NALUPAL UTOME NEOVONM

Navrat na seznam partii