Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 82063 J.Krouzkova - L.Palickova 339:333 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       J2       2P     3S 1
2   2S       3P   O1   3P       2S   2
3     2S       B3 U2 4   A1   2S     3
4 2P 5 D1 U2       L1 I1   G5 O1     2P 4
5   C2     2S   Z2 E1 7   O1 P1   D1   5
6   T1       3P H2     P1 R1 2 V1 *O0   6
7 F5 A1 2P       A1   2P S1   4 2P S1   7
8 A1   4 2P     S1 H2 N1 2 T1 I1   L1 3S 8
9 N1   4     V1 2   2P C2     6 2 K1 9
10 O1 4 I1   4 3   R1 4 H2       N1   10
11   E1     I1 L1   O1     2S   B3 Y2 V1 11
12 2P Z2 P1 3 V1 Y2   8     K1 7 D1   O1 12
13   4 2S   3   2P   2P K1 4   3   J2 13
14 E1 M2       3P       3P       2S 2 14
15 X10     2P       A1 R1 E1 T1 U2 *J0 E1 M2 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 94 pismen
8HHNT1212:G5ZHAS1818
F9VL1426:-vym3018
12BZPVY2551:L4OPI2947
H1JOULE2778:3GBU1663
K3AGO24102:I3I2487
6JPRV15117:B10EZM42129
N5D*OSLNY65182:M11BD19148
12KKD18200:13JK10158
E10IV29229:A7FANO29187
J6PSCH12241:B4CTA17204
C8I19260:9MK15219
O11VOJM33293:4BDU16235
A14EX36329:10HRH7242
H10RO18347:15HARETU*JEM83325
-zaver-8339:-zaver8333
Zolici : 1:1
Hrana slova (46): V ZE GO OP LI BY K IL O FA EM EX VL BU AGO I ZE BD KD I OI K BYV DU RH RO HNT VLY AGOR PRV IV FANO CTA ZHAS SHNT ZPVY OPI JOULE EZM PRVO PSCH VOJM SHNTI DOSLNY ARETUJEM

Navrat na seznam partii