Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 82124 J.Krouzkova - L.Palickova 336:407 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S   S1 V1 3 T1 2 K1       H2 L1 E1 N1 1
2   2S P1     3P   O1 4 3P     E1 4   2
3     3     S1 2P T1 2P   D1 O1 X10   R1 3
4 2P     V1   A1   2       B3     4 4
5       7 U2 K1 2 4     Z2 A1   O1 N1 5
6   3P   A1   3     V1 3P P1   N1 7   6
7   5 C2 T1     2P   L1   Y2   E1   I1 7
8 I1 D1   O1 S1   Z2 H2 U2 S1 T1 2 M2   D1 8
9     2P   O1 B3 R1 O1 8   A1   E1 G5 A1 9
10   3P     L1 3P N1     3P V1   4 3   10
11   F5 R1 C2 4 M2       K1 4   *T0     11
12 2P     2       2P     *M0 2S E1 4 2P 12
13   4 U2 P1 Y2   2P   2P H2 I1 N1 2S I1   13
14   2S M2     3P       3P       6   14
15 3S     2P       3S       2P     3S 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 97 pismen
8HHUST2020:K5ZPYTAV*M9898
M6NEME*TE7292:N5O44142
N9G33125:9FBRO43185
O3RN12137:E8SOL28213
11BFRCM14151:O7IDA16229
I6VLU13164:13JHIN17246
G8ZRN16180:D11C8254
13BUPY23203:D4VATO27281
L4BA11214:N12I27308
3KDOX29243:7BCT10318
8AID12255:5DUK32350
F3SAK12267:H1KOT͊33383
1CSVTK10277:2ME21404
1LHLEN38315:11JK5409
2HO5320:C13UM4413
C1SP10330:--0413
-zaver6336:-zaver-6407
Zolici : 1:1
Hrana slova (50): O N EG G HO U ON C OS BA ZA E D ID E EX K O UM RN IDA EGA HIN ZRN CP I DOX OBA CT LEX SP BRO SOL VLU UPY SAK HLEN HUST OBRO FRCM VATO UK KOT͊ HUSTM SVTK NEMETE ZHUSTM ZPYTAVM ZPYTAVMI

Navrat na seznam partii