Scrabble - zobrazeni partie

Partie c. 82154 J.Krouzkova - L.Palickova 360:370 Varianta PLUS

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 3S     2P       N1       2P     3S 1
2 Z2 B3 Y2 T1   M2   A1 S1 3P       2S   2
3   *U0 V1 O1 D1 I1 V1 4 E1       2S     3
4 2P     2S   K1   I1 D1     2S     S1 4
5     U2 T1 E1 C2   J2     2S     D1 2 5
6   3P P1   4 2 L1 I1   4     N1 O1 R1 6
7   G5 A1       2P   N1 I1   K1 4 S1   7
8 3S O1 *S0 V1 3 T1   V1 3 T1 N1 2   L1 3S 8
9     E1     U2 2P A1 2P 4     4 A1 S1 9
10   3P N1     F5 O1 X10   C2       8   10
11     O1   2S     E1   H2 A1 6       11
12 2P     C2 H2 R1 7 M2 4     2     2P 12
13 Z2 5 4 2     M2   2P     K1 U2 7   13
14 L1 2S   P1 E1 4       3P   O1   3   14
15 3   B3 Y2 R1     3S       2P     3S 15
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  


Pouzito celkem 97 pismen
8HVTN2020:J6IT1818
J6ITCH1838:7LK1230
N7SLA3371:-vym2030
9MAS1081:11JHA1848
H8VAXEM1798:10FFOX2674
7INI8106:6MNOR2498
12DCHRM28134:12DCHRM18116
N5DOSLA13147:F9UF7123
8DVT14161:C5UPA*SENO64187
5CUTEC12173:13A30217
A13ZL18191:14DPE19236
L11KO20211:6EL24260
15CBYR19230:H1NAIJI41301
3B*UVODIVE74304:B7GO18319
13LKU20324:2BBY19338
G12M11335:F2MIKC12350
N1320355:I2SED7357
2AZBYT10365:O4SR8365
-zaver-5360:-zaver5370
Zolici : 1:1
Hrana slova (56): K K NI N N UF C E ER GA GO BY BU YV M AS ID TO D KS AS HA FOX NOR VT TUF ZL CP PE L BYR KU SED SR IT SLA SVT UTEC Zڎ KO CPY LI ZBYT VTN VAXEM OSLA CHRM OSVT MIKC ITCH CHRM DOSLA NAIJI UPASENO UVODIVE

Navrat na seznam partii