Přehled studijních předmětů na teologické fakultě v Bratislavě
1.ročník - RNDr. Petr Kaňovský

návrat na duchovní stránky Petra Kaňovského
Kód Názov predmetu Počet hodín Kredity Meno učiteľa Hodnocení
4-0154 Úvod do filozofie 1/1 2 Rojka, Ľ. / Kalina, M. C 2,0 4,0 2
      Prerekvizity: nijaké
4-0134 Logika 2/2 6 Csontos, L. / Sitár, M. A 1,0 6,0 6
      Prerekvizity: nijaké
4-0107 Dejiny filozofie – starovek 2/2 6 Chabada, M. B 1,5 9,0 6
      Prerekvizity: nijaké
4-0157 Všeobecná pedagogika 2/0 2 Špánik, M. A 1,0 2,0 2
      Prerekvizity: nijaké
4-0120 Etika všeobecná 2/0 3 Ďačok, J. B 1,5 4,5 3
      Prerekvizity: nijaké
4-0215 Metodika vedeckej práce 1/0 2 Dolinský, J. B 1,5 3,0 2
      Prerekvizity: nijaké
4-0226 Úvod do SP 1 – Pentateuch 1/1 2 Ďurica, J. B 1,5 3,0 2
      Prerekvizity: nijaké
4-0211 Latinčina 1 0/3 3 Sukopová, T. C 2,0 6,0 3
      Prerekvizity: nijaké
4-0441 Úvod do kresťanskej  spirituality 1 1/0 2 Braunsteiner, G. B 1,5 3,0 2
      Prerekvizity: nijaké
4-0451 Anglický jazyk 1 0/2 2 Andoková, M. C 2,0 4,0 2
      Prerekvizity: nijaké
Vážený průměr P.Kaňovský - zimní semestr 1,483
Kód Názov predmetu Počet hodín Kredity Meno učiteľa Hodnocení
4-0117 Epistemológia 2/2 6 Karaba, M. A 1,0 6,0 6
      Prerekvizity: 4-0134
4-0108 Dejiny filozofie - stredovek 2/2 6 Gavendová, O. / Sitár, M. A 0,0 6,0 6
      Prerekvizity: 4-0107
4-0159 Úvod do filozofickej terminológie 0/2 2 Nemec, R. / Svrček, A. C 2,0 4,0 2
      Prerekvizity: nijaké
4-0139 Všeobecná didaktika 2/0 2 Nováková, Z. A 0,0 0,0 0
      Prerekvizity: 4-0157
4-0119 Etika špeciálna 2/0 3 Ďačok, J. A 0,0 0,0 0
      Prerekvizity: 4-0120
4-0227 Úvod do SP 2 – Historické knihy 1/1 2 Ďurica, J. A 1,0 2,0 2
      Prerekvizity: 4-0226
4-0212 Latinčina 2 0/3 3 Sukopová, T. E 3,0 9,0 3
      Prerekvizity: 4-0211
4-0442 Úvod do kresťanskej spirituality 2 1/0 2 Braunsteiner, G. A 0,0 0,0 0
      Prerekvizity: 4-0441
4-0405 Duchovné cvičenia 1 5 dní 2 Ďurica, J. A 1,0 2,0 2
      Prerekvizity: 4-0441
4-0452 Anglický jazyk 2 0/2 2 Andoková, M. C 2,0 4,0 2
      Prerekvizity: 4-0451
Vážený průměr P.Kaňovský - letní semestr 1,333