Přehled aktiv trustů dle prohlášení p.Chvatíkové (rok 2005; bez záruky správnosti výtahu)

Trust číslo 1: aktiva k 31.3.2005 celkem 63 560 000 USD
RBC Dominion11 733 506 USD
Templeton (Lucembursko)9 532 557 USD
Christiana Sarris8 631 USD
JUDr. Bayer20 134 987 USD
Druhá strategická22 153 430 USD


Trust číslo 2: aktiva celkem 53 870 000 USD
Z toho v hotovosti: 21 741 765 USD
Altantic bank343 257 USD
Provident bank61 332 USD
RBC Domininion19 390 759 USD
Templeton (Lucembursko)1 946 916 USD

  • V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.
  • Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD, avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.
  • Hodnota trustu 2 v roce 2004 byla prý ještě 96 223 483 USD
  • Ohledně azerbajdžánských kuponů došlo údajně k mimosoudní dohodě, vyrovnání ve výši 180 milionů USD by mělo jít ve prospěch Daventree Resources Ltd. Belize a trustu 2, avšak DRL-B šla v roce 2005 do likvidace.