Analýza výkonu Dana Orálka na šestihodinovce 13.3.2010

Délka okruhu: 807 metrů
Převýšení mezi nejvyšším a nejnižším bodem: 6,31 metrů (7,85 metrů celkem)
Průměrná rychlost včetně přestávek: 14,45 km/h
Danův komentář k závodu

První tři hodiny a 50 minut je vidět, že při konstantní rychlosti cca. 15 km/h došlo k růstu průměrné tepové frekvence o přibližně 15 tepů za minutu (zelená je průměrná TF, červeně je maximální a zelená minimální v příslušném kole). Dále je vidět přibližně konstantní aplituda tepová frekvence a to přibližně 12 tepů za minutu, která je způsobena členitým profilem okruhu (polovina do konce a polovina s kopce), avšak v posledních 20 minutách před poklesem rychlosti (v čase 3:30-3:50) je vidět výrazný pokles amplitudy na přibližně 7 tepů za minutu. Je velmi pravděpodobné, že Dan v té době zvyšoval úsilí při běhu s kopce, aby udržel rychlost, kterou ztrácel při běhu do kopce, protože pokles aplitudy jde z velké části na vrub růstu TF v klesající části trati.

Čas běhuRychlostTF minimumTF maximumTF průměr
0:1915,2 km/h133147140
3:1815,2 km/h148159153
3:5315,0 km/h150157154
5:0013,8 km/h142148145
5:3013,1 km/h141146144
5:5514,7 km/h149155152
Přibližné hodnoty parametrů běhu

V další hodině a půl došlo k poklesu průměrné tepové frekvence zpět k počátečním hodnotám, amplituda je téměř poloviční,což znamená, že běh do kopce je v poměru pomalejší oproti běhu z kopce. Průměrná rychlost postupně klesá až k cca. 13,1 km/h.

V posledních 25 minutách dochází ke zrychlení a zvýšení TF, avšak amplituda zůstává v průměru na stejné úrovni jako při zpomalení. Průměrná tepová frekvence vzrostla o 10 tepů/min a průměrná rychlost o cca. 1,5 km/h. Dle mého názoru z toho plyne, že rychlost při běhu s kopce mohla být srovnatelná s rychlostí v prvních hodinách, ale byla o néco nižší rychlost při běhu do kopce.

Závěr: Při konstantní rychlosti dochází u Dana docházelo k růstu TF přibližně o 4 tepy za hodinu. Rostoucí únava a vítr znamenaly větší pokles rychlosti při běhu do kopce, než při běhu s kopce. Danův organismus je velmi dobře vytrénován, takže pokles rychlosti o 1 km/h znamená pokles průměrného tepu o celých 10 tepů/min, což mu umožňuje dosahovat vynikajících výkonů i v okamžik, kdy je už vyčerpán předchozím během nebo vnějšími podmínkami.


Vývoj rychlosti bez přestávek na občerstvení


Vývoj tepové frekvence bez přestávek na občerstvení


Vývoj aplitudy tepové frekvence bez přestávek na občerstvení