Odkazy určené akcionářům HPH
HPH = společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595
RNDr. Petr Kaňovský, email petr@kanovsky.cz

  • Stránky HPH (dřívější prezentace prof.Častorála)     Stránky HPH (spravuje představenstvo HPH)    Stránky likvidátora prof.Častorála
  • Stránky OSMY     Historické stránky OSMY    Stránky akcionáře Pavla Kasse    Stránky Daventree Trustees Ltd.
  • Zákon o obchodních korporacích     Zákon o účetnictví v platném znění     Insolvenční zákon v platném znění
  • Sbírka listin HPH     Stanovy HPH (dle VH 5.4.2018)     Stanovy HPH (vytvořené představenstvem k 27.6.2019)
  • Problematika zvýšení ZK     Výpis z obchodního rejstříku HPH
  • Občanský soudní řád     Reakce ke zpochybňování mých motivaci v kauze     Nezávazné nabídky+poptávky akcií HPH na kurzy.cz
  • Přehled a průběh insolvenčních řízení 2015-2017
  • Dokumenty k řízení Aspen
  • Postup k distanční přeměně akcií ze zaknihovaných na listinné
  • Článek na seznam k přeměně z 6.11.2019