Odkazy určené akcionářům HPH
HPH = společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595
RNDr. Petr Kaňovský, email petr@kanovsky.cz, účet 104538002/5500

 • Vzor plné moci: formát doc či formát pdf (kde najít čísla akcií)
 • Stránky HPH (spravuje představenstvo HPH)    Stránky bývalého likvidátora prof.Častorála
 • Stránky akcionáře Pavla Kasse    Stránky Daventree Trustees Ltd.
 • Zákon o obchodních korporacích     Zákon o účetnictví v platném znění     Insolvenční zákon v platném znění
 • Sbírka listin HPH     Stanovy HPH (dle VH 12.6.2020)
 • Problematika zvýšení ZK     Výpis z obchodního rejstříku HPH
 • Občanský soudní řád     Reakce ke zpochybňování mých motivaci v kauze     Nezávazné nabídky+poptávky akcií HPH na kurzy.cz
 • Přehled a průběh insolvenčních řízení 2015-2017
 • Dokumenty k řízení Aspen
 • Postup k distanční přeměně akcií ze zaknihovaných na listinné
 • Článek na seznam k přeměně z 6.11.2019
 • Dokumenty k VH 11.6.2021
 • Notářský zápis k VH 11.6.2021