Běžecké grafy - aktualizace 11.6.2017
návrat na běžecké stránky

Největší šance ke zlepšení dle by měly být na 3200m, 6 km, 11 km, 22 km a 50 km, ze standardních vzdáleností 5 a 25 km.

Závislost tempa osobního rekordu na vzdálenosti: (čas na km)

Modře je dosažené tempo, zeleně interpolační křivka a červeně potenciál vypočtený z 21,1 km
Oranžově je potenciál vypočtený jinou metodou (kopírující maďarské tabulky) z výkonu 21,1 km.
Příklad: Tempo na 5 km (x-ová osa) mám 3:40/km (y-ová osa, modrá křivka)

Odhad možnosti zlepšení OR (potenciál) v závislosti na vzdálenosti (čas na km):
Graf zobrazuje, o jaký čas je tempo na vybranou vzdálenost horší, než potenciál spočtený z červené, oranžové a zelené křivky.
Příklad: 30 km (x-ová osa 30) bych měl běžet tempem o 8,5 s/km (resp. 6 s nebo 1 s) rychlejším než dosud.

Hodnota OR (body) dle maďarských tabulek IAAF v závislosti na vzdálenosti (v km):

Oranžově je rok 2014, žlutě je rok 2013, černě je rok 2012, modře rok 2011, červeně rok 2010 a zeleně rok 2009.
Příklad: Na vzdálenosti 15 km (x-ová osa) jsem v roce 2011 jsem měl 325 bodů.

Historická závislost tempa osobního rekordu na vzdálenosti: (čas na km)

Oranžově je rok 2007, šedě rok 2008, zeleně rok 2009, červeně rok 2010, modře rok 2011, černě rok 2012, žlutě rok 2013, oranžově rok 2014.
Příklad: V roce 2009 jsem maraton (x-ová osa 42,2 km) měl tempem 5:36/km (zelená křivka).

Vývoj měsíční výkonnosti: (přepočtená rychlost v km/h na délce 10 km)
Vysvětlení: V grafu je vynesen nejlepší měsíční výkon ze vzdáleností 3 km - maraton, po přepočtu na ekvivalentní rychlost vzdálenosti 10 km.


Vývoj OR na vybraných vzdálenostech: (rychlost v km/h)

Příklad: Rychlost na maraton se od konce roku 2008 do května 2014 zvýšila z 8,4 km/h na 14,52 km/h (černá křivka).

Termíny překonání OR na vybraných vzdálenostech: (vzdálenost na ose y)

Příklad: V létě 2010 jsem překonal hodně osobáků na vzdálenostech do 3 km.

Vývoj týdenní kilometráže v km od 4.6.2007 do 17.12.2017: (včetně rotopedu v poměru 1:5 a chůze v poměru 1:2)
červeně - vážený průměr, žlutě - hranice 100, 200, 300, 400, 600 a 700 km měsíčně, černě 500 km mesíčně

Příklad: V březnu roku 2011 jsem běhal kolem 90 km týdně, v létě 2008 jsem běhal kolem 30-40 km týdně.

Přibližné rozložení kilometráže od 1.10.2014 do 25.11.2014 (čas na km)

Jedná se jen o přibližné přehledy na základě průměrných temp jednotlivých tréninků,
avšak graf nezohledňuje nerovnoměrnost tempa většiny tréninků či kopcovitost profilu.