Běžecký závod Brno - Kohoutovice

Výsledky závodu 26.8.2009
Výsledky závodu 2.9.2009

Propozice a výsledky Lískoveckého Hamburgu 7.9.2009

Datum a čas konání: středa 2.9.2009 v 18:00, prezence od 17:30
Místo konání: areál Holedná, start i cíl Kohoutovice, MHD
Délka závodu: 9,5 km nebo 4,75 km
Traťový rekord: muži - 38:01, Jakub Ambros (26.8.2009); ženy - 50:14, Vilma Podmelová (26.8.2009)
Poznámka: Závodníci, kteří uběhnou 4,75 km, budou v pořadí zařazeni až za všechny závodníky s 9,5 km
Měření času: Každý účastník je povinen si zajistit změření svého času samoobslužně, nebo k tomuto úkonu pověřit některého diváka. Po doběhnutí je nutné naměřený čas zapsat i se svým jménem do výsledkové listiny a to v pořadí, v jakém doběhnete do cíle (nejprve se zapíše vítěz, poté druhý běžec v pořadí atd.). Pokud kdokoliv narazí na nesrovnalost, je povinen toto oznámit pořadateli závodu nejpozději do 15 minut od skončení závodu.
Aktualizace k měření času: Je pravděpodobné, že měření času zajistí pan Hovorka. V takovém případě by nebylo nutné, abyste si čas měřili sami, avšak i tak předběžně počítám s vaší součinností.
Doprava: zastávka Kohoutovice, Hájenka, odtud asi 30 metrů podél silnice směr Bystrc a poté odbočit doprava na ulici "U Velké ceny", kde je místo předstartovního srazu (přibližně po 200 metrech chůze poblíž značky "jednosměrná ulice")
Prosba: Pro rozklusání, prosím, zvolte pokud možno prostor vně areálu Holedná, který je ohraničen plotem s brankou. Uvnitř areálu Holedná zachovávejte klid, abyste křikem nerušili zvěř. Děkuji předem za pochopení.
Trasa závodu: 2 okruhy - od Kohoutovice, MHD, po zelené značce přes Vrbovec k "U Jezírka" a poté po žluté značce přes Hobrtenky opět ke Kohoutovice, MHD (prezence je v místě s černou tečkou, trať je s výjimkou jednoho místa před mini ZOO výhradně pravotočivá, proto na křižovatkách neodbočujte vlevo)
Upozornění pro závodníky: Běží se po stejné trati, jako 26.8.2009. Trať však nebude nijak značená, kromě turistického značení a nebude zajištěn ani dohled na kritických místech. Je proto potřebné, abyste při běhu věnovali turistickému značení zvýšenou pozornost.


Podklad: cca. 80% asfalt, cca. 20% lesní cesta s podkladem tráva a hlína
Výškový profil: kopcovitý, celkové stoupání i klesání asi 300 metrů


Startovné: 0 Kč
Občerstvení: jen vlastní
Ceny: žádné
Pojištění: individuální, každý startuje na vlastní nebezpečí s přihlédnutím ke svým běžeckým schopnostem a ke svému zdravotnímu stavu

Další informace: RNDr. Petr Kaňovský, petr@kanovsky.cz, mobil 732 280 773