Lískovecký Hamburg

konečné výsledky
článek k závodu


běžecké stránky Petra Kaňovského

Důležitá informace: Při certifikovaném přeměření okruhu bylo zjištěno, že délka okruhu je jen 807 metrů, takže délka závodu (51 kol) byla jen 41 157 metrů.

Datum a čas konání: pondělí 7.9.2009 v 16:00 (prezence od 15:45)
Místo konání: sportovně-rekreační areál Pod Plachtami, Nový Lískovec, Brno
Doprava: MHD Brno, zastávka Kamenný vrch (z Hlavního nádraží linkou číslo 1, směr Bystrc, na zastávku Mendlovo náměstí a zde přestoupit na trolejbus číslo 26 směr Kamenný vrch; doprava celkem cca. 30 minut) odtud kolem věžáků (ulice Slunečná) do areálu Pod Plachtami směr (asi 250 metrů chůze)Okruh je vyznačen červeně, místo startu a cíle je vyznačeno světlým kolečkem, zastávka MHD Kamenný vrch je v horní části obrázku na ulici Petra Křivky.

Úschova osobních věcí: je možné zajistit v uzamčeném prostoru poblíž startu, ale jen na celou dobu závodu, tedy od 15:50 do 20:40. Úschova na kratší dobu není zajištěna (každý si zajistí individuálně).

Délka běhu: 42 432 metrů nebo libovolný menší násobek vzdálenosti 832 metrů
Časový limit: 4 hodiny a 30 minut. Časový limit se netýká zájemců, kteří vystartují v 16:00 a kteří chtějí zaběhnout všech 51 kol.
Poznámka: okruh je po setmění osvětlen po celé jeho délce
Pravidla: Každý účastník je oprávněn v době běhu, tj. od 16:00 do 20:30 uběhnout jedno kolo až 51 kol, každé délky 832 metrů.
 • Měření času si zajišťuje každý účastník samoobslužně - čas si spustí v okamžik, kdy svůj běh zahájí a zastaví v okamžik, kdy svůj běh ukončí. Není samozřejmě možné běh zahájit opakovaně. :-)
 • Po dokončení běhu je každý účastník povinen sdělit počet uběhnutých kol a naměřený čas před závodem pověřené osobě nebo Petrovi Kaňovskému (a to osobně, pomocí SMS nebo mailem) a to nejpozději do 21:00.
  Upřesnění reagující na doporučení SZM: lidé, kteří chtějí uběhnout všech 51 kol, a kteří chtějí, aby jejich běh byl započítán jako "akcie SZM", by měli vystartovat hromadně, v 16:00. Tito běžci si pokud možno přinesou stopky (sporttester) s pamětí na 51 mezičasů, které sdělí mailem nebo osobně Petrovi Kaňovskému, nebo si zajistí přítomnost osoby, která tyto údaje bude zaznamenávat ručně, po každém proběhnutí kola. Běžci s 51 koly, kteří tyto podmínky nesplní, budou zařazeni do oficiálních výsledků, pokud budou počet uběhnutých kol zaznamenávat a měřit jiným věrohodným způsobem, který sdělí pořadateli. Ostatní běžci budou uvedeni ve výsledcích s hvězdičkou.

  Kritéria pro stanovení pořadí: uběhnutá vzdálenost a poté uběhnutý čas
  Výškový profil: mírně zvlněný, převýšení do 10 metrů na 1 okruh
  Popis okruhu: běží se proti směru hodinových ručiček stále po asfaltovaném vnějším okruhu, ze kterého se v žádném místě neodbočuje na štěrkovou, hlíněnou nebo jinou cestu. Okruh je vyznačen i na informační tabuli, která se nachází na začátku areálu.
  Upozornění: běh s ohledem na výše uvedené neprobíhá podle pravidel Českého atletického svazu, a proto není zaručeno uvedení výsledků v atletických tabulkách. Jedná se spíše o neformální běžecké setkání s měřením času a vzdálenosti.

  Startovné: 0 Kč
  Občerstvení: jen vlastní
  Ceny: žádné
  Pojištění: individuální, každý startuje na vlastní nebezpečí s přihlédnutím ke svým běžeckým schopnostem a ke svému zdravotnímu stavu

  Poznámka: běh je inspirován žilinskými Hamgurgy

  Další informace: RNDr. Petr Kaňovský, petr@kanovsky.cz, mobil 732 280 773