Odkazy určené akcionářům HPH
HPH = společnost Harvardský průmyslový holding, a.s., IČ 44269595
RNDr. Petr Kaňovský, email petr@kanovsky.cz, účet 1104538002/5500

 • Stránky HPH (spravuje představenstvo HPH)    Stránky bývalého likvidátora prof.Častorála
 • Stránky Daventree Trustees Ltd.
 • Zákon o obchodních korporacích     Zákon o účetnictví v platném znění     Insolvenční zákon v platném znění
 • Sbírka listin HPH     Stanovy HPH (dle VH 12.6.2020)
 • Problematika zvýšení ZK     Výpis z obchodního rejstříku HPH
 • Občanský soudní řád     Reakce ke zpochybňování mých motivaci v kauze     Nezávazné nabídky+poptávky akcií HPH na kurzy.cz
 • Přehled a průběh insolvenčních řízení 2015-2017
 • Dokumenty k řízení Aspen
 • Postup k distanční přeměně akcií ze zaknihovaných na listinné
 • Článek na seznam k přeměně z 6.11.2019
 • Dokumenty k VH 11.6.2021
 • Informace k úpisu nových akcií od září 2021
 • Notářský zápis k VH 10.6.2022
 • Článek o VH 10.6.2022
 • Pozvánka a dokumenty k VH 4.4.2023
 • Článek k výsledkům VH 4.4.2023
 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku po fúzi se společností TASS a vystoupení z likvidace dne 27.4.2023.
 • Informace HPH k prvoinstnančnímu zrušení úpisu akcií v roce 2021 (ve věci bylo podáno 23.6.2023 odvolání)
 • Pozvánka a dokumenty k VH 21.7.2023
 • Pozvánka a dokumenty k VH 14.6.2024
 • Správa podílníků trustů přešla 21.6.2023 přímo pod HPH, viz stránky trustů