Informace určené zastupovaným akcionářům HPH
HPH = společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595
RNDr. Petr Kaňovský, email petr@kanovsky.cz
Poslední aktualizace: 15.1.2019 (aktualizovaný text má azurový podklad a je vždy v horní části stránky)

Služba Woko dne 30.4. skončila. Pokud máte zájem o zasílání informací o aktualizacích, klikněte sem.

 • Stránky HPH (dřívější prezentace prof.Častorála)     Stránky HPH (spravuje představenstvo HPH)    Stránky likvidátora prof.Častorála
 • Stránky OSMY     Historické stránky OSMY    Stránky akcionáře Pavla Kasse    Stránky Daventree Trustees Ltd.
 • Zákon o obchodních korporacích     Zákon o účetnictví v platném znění     Insolvenční zákon v platném znění
 • Sbírka listin HPH     Stanovy HPH (dle VH 5.4.2018)     Problematika zvýšení ZK     Výpis z obchodního rejstříku HPH
 • Občanský soudní řád     Reakce ke zpochybňování mých motivaci v kauze     Nezávazné nabídky+poptávky akcií HPH na kurzy.cz
 • Přehled a průběh insolvenčních řízení 2015-2017
 • Formuláře plných mocí k zastupování: formát doc či formát pdf
 • Ke dni 7.9.2018 jsem disponoval 167 643 hlasy od 90 akcionářů, majících 1,018% základního kapitálu.
 • Pokud chcete přispět na náklady spojené se zastupováním a činností kolem HPH, je možné poslat peníze na účet 1104538002/5500 (v letech 2006-2018 jsem obdržel celkem 42 200 Kč, z toho v roce 2018 celkem 10 300 Kč, za což děkuji).
 • Dne 21.12.2016 jsem odeslal dopis určený likvidátorům HPH, dne 27.4.2017 jsem odeslal likvidátorům HPH tento mail.
 • Dne 4.5.2018 jsem odeslal předsedovi představenstva tento mail, odpověď ve spodní části dokumentu. Mimo jiné i z důvodu pochybení společnosti při sestavení účetní závěrky, vedoucí k zápornému výroku auditora, vyzýváme likvidátory k okamžité rezignaci na funkci likvidátorů.
 • Dopis odeslaný dne 5.9.2018 ministryni financí JUDr. Aleně Schillerové, Ph.D. se nachází zde.
 • Inzerát k druhému kolu prodeje listinných akcií, které začne 4.1.2019, a potrvá do 18.1.2019, se nachází zde. Místem úpisu je opět jen sídlo společnosti (Uhelný trh 9, Praha), v pracovní dny od 9 do 15 hodin, na každou původní akcii lze upsat maximálně 5 akcií nových.
 • Jednání o neplatnosti usnesení VH 5.4.2018, které bylo přesunuto z 4.12.2018, se dne 15.1.2019 od 9h sice konalo, ale jen krátce, neboť bylo sděleno, že došlo k náhlému onemocnění právního zástupce HPH, jednání tedy bylo odročeno na 12.2.2019 od 10:15 na Slezské.
 • Další jednání Obvodního soudu v Praze 1 o zaplacení 1 377 052 Kč společnosti Vaberg se mělo uskutečnit 9.1.2019 v 9h, sp.zn. 39 C 164/2017 (Praha 1), avšak bylo opět zrušeno a odročeno na 15.3.2019 od 9:30.
 • Další jednání ve věci žaloby VSP proti HPH o zaplacení 11 514 000 Kč se uskuteční 20.2.2019 od 13h, sp.zn. 19 C 88/2017 (Praha 1).
 • Průběžná zpráva advokátní kanceláře zastupující společnost HCC, která se mimo jiné týká i soudního řízení o 100 milionů Kč s HPH, se nachází zde. V řízení 51 C 100/2016 u Obvodního soudu pro Prahu 4 je pokračováno, jednání bylo nařízeno na 7.2.2019, toto jednání však bylo zrušeno a bylo nařízeno nové, na 19.2.2019 od 10:00.
 • Vzor smlouvy k 2.kolu prodeje se nachází zde. .
 • Jednání o neplatnosti usnesení VH 29.5.2017 se uskuteční 22.2.2019 od 13h na Slezské.
 • V prvním kole úpisu akcií se prodalo 2 039 853 akcií (12,39% z původního počtu akcií; 8,16% z počtu nově vydávaných akcií). Druhé kolo začne 4.1.2019, lhůta pro vyzvednutí akcií z 1.kola je 11.12.-17.12.2018, více zde.
 • Zpráva likvidátorů o vývoji v kauze Aspen se nachází zde.
 • Oznámení o zahájení 1.kola úpisu nových akcií se nachází zde, v prvním kole může každý akcionář na jednu stávající akcii upsat jednu novou, v ceně 1 Kč/ks, když úpis třeba provést osobně či v zastoupení (na základě k tomuto vyhotovené plné moci) v sídle společnosti Uhelný trh 414/9, když rozhodným dnem je počet akcií vlastněných 9.11.2018. Smlouvu lze uzavřít v pracovní dny od 9 do 15 hodin v termínu 9.11.-23.11.2018. Doplněné informativní sdělení je zde. Odpovědi na časté dotazy k úpisu se nacházejí zde. Vzor smlouvy pro 1.kolo prodeje se nachází zde.
 • Článek pana Zendulky na kurzy.cz o zahájení úpisu nových akcií je zde.
 • Došlo k nařízení jednání o neplatnosti usnesení VH 5.4.2018, které se bude konat 4.12.2018 od 12:30, na této valné hromadě doślo zejména ke zrušení omezení poćtu hlasů jednoho akcionáře, které pak bylo využito na VH 13.9.2018. Dále došlo k odeslání některých spisů na Vrchní soud a k stížnosti na prodlevy některých řízení místopředseda soudu informoval, že soudkyně, které měla řízení na starosti, pod jeho tlakem rezignovala, neboť k prodlevám skutečně docházelo, viz výtah z vyjádření. Lze tedy očekávat, že se řízení ohledně likvidátorů i ohledně valných hromad zrychlí.
 • Dne 19.10.2018 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, včetně způsobu navyšování, viz zde, inzerát v obchodním věstníku zde.
 • Zápis o snížení základního kapitálu z 16 466 840 000 Kč na 16 466 840 Kč do obchodního rejstříku byl proveden 2.10.2018, viz zde, náhled na část týkající se základního kapitálu zde, informace v Obchodním věstníku vyšla 9.10.2018, viz zde. Změna již byla provedena v Centrálním depozitáři, viz náhled. Akcie byly již dříve vyřazeny z obchodování na volném trhu RMS, protože likvidátoři nepožádali včas o přidělení LEI kodu, ten už ale byl přidělen, viz náhled.
 • Je mi známo, že žalobu o neplatnost usnesení valné hromady podali: RNDr. Petr Kaňovský (výtah), Harvard Group, a.s. a Victoria Security Printing, a.s., možné přitom je, že žaloby podali i jiní (navíc lhůta pro podání vyprší až 13.12.2018).
 • Zápis společnosti z VH 13.9.2018, který měl být zveřejněn do 28.9.2018 (článek 15, odstavec 12 stanov), avšak byl zveřejněn až 5.10.2018, se nachází zde, doplněné přílohy se nacházejí zde.
 • Notářský zápis z VH 13.9.2018 se nachází zde. Společnosti Berio, Deneb, Harms a Intesunion zde měly 854 017 hlasů, tj. 43,7% a byly zastoupeny panem Vlastimilem Jiříkem, který zastupoval i další akcionáře a společnosti, celkem pan Jiřík na valné hromadě hlasoval za 1 424 595 hlasů, tj. 73,1% celkem. Podíl hlasů pana Jiříka na základním kapitálu HPH činil 8,65%.
 • Účetní výkazy společnosti EuroHost, s.r.o. se nacházejí zde. Vlastní kapitál společnosti byl k 31.12.2017 minus 5 770 000 Kč. V letech 2014-2016 dle závěrek fakticky nevykonávala činnost. Společnost EuroHost, s.r.o. je největším věřitelem společnosti HPH a kromě toho se má podílet i na úpisu nových akcií HPH, a to v posledním kole.
 • Článek pana Zendulky na kurzy.cz k VH 13.9.2018 je zde. V této souvislosti, při přihlédnutí k rizikům uvedeným v članku, včetně §466 odst. 1 ZOK (když přitom již byla podána přinejmenším jedna žaloba o neplatnost všech usnesení VH), připomínám, že práva k úpisu jsou samostatně převoditelná už nyní. Můžete shlédnout i orientační kalkulaci schváleného úpisu (bez záruk).
 • Jednání Městského soudu v Praze ve věci Beria a Harmsu se uskutečnilo 24.9.2018, během něj došlo k předložení smluv o bezplatném převodu držených akcií HPH do této společnosti a ke stažení žaloby, viz zde či zde. Píše se ovšem jen o cca. 850 tisících akciích, nikoliv o všech, které mají v držení, spor se týkal právě těch cca. 850 tisíců akcií, pocházejících z trestné činnosti. Článek pana Zendulky k důsledkům je zde.
 • Na valné hromadě konané 13.9.2018 bylo přítomno 193 akionářů majících 1 952 833 akcií, což představuje 11,86% základního kapitálu (což je výrazně více než bylo na všech předchozích valných hromadách, např. 5.4.2018 bylo jen 4,90% před aplikací omezení počtu hlasů na jednoho akcionáře, takže zde pravděpodobně hlasovali nějací velcí akcionáři, více uvidíme za zápisu z VH). Na VH došlo ke schválení návrhů představenstva, s výjimkou bodu zvýšení základního kapitálu, když byl přijat návrh pana Husníka, který se na stránkách hphas objevil až včera v podvečer (viz náhled). Můj návrh na změnu stanov přijat nebyl. Souběžné zvýšení a snížení základního kapitálu dle přijatého návrhu není možné, viz §546 ZOK.
 • Zpráva likvidátorů k 10.9.2018 je zde, výzva adresovaná likvidátorovi Častorálovi je zde
 • Protinávrh akcionáře Husníka ke zvýšení základního kapitálu je zde.
 • Protinávrh akcionářky Provazníčkové ke zvýšení základního kapitálu je zde.
 • Vyjádření představenstva k protinávrhu pana Jiříka ke zvýšení základního kapitálu je zde.
 • Vyjádření představenstva k návrhu akcionáře Kaňovského na změnu stanov je zde.
 • Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Zavadila ke snížení základního kapitálu je zde.
 • Žádost skupiny kvalifikovaných akcionářů o doplnění programu řádné valné hromady konané 13.9.2018 se nachází zde, stanovisko představenstva spolu s doplněným programem valné hromady se nachází zde. Inzerát o doplnění programu VH, který vyšel v Obchodním věstníku, se nachází zde
 • Informace likvidátora prof.Častorála k VH se nacházejí zde.
 • Dne 17.8.2018 došlo k zápisu zbývající členky představenstva, Renaty Rechmanové, do Obchodního rejstříku, v současné době tak jsou zapsaní všichni členové představenstva i dozorčí rady, viz oznámení.
 • Vrchní soud v Praze potvrdil dne 23.8.2018 rozhodnutí o vydání předběžného opatření proti likvidátorovi prof. Častorálovi, které se týkalo jeho dispozicí s bytem do doby, než se rozhodne o žalobě o náhradě škody vznesené vůči němu, sp.zn. 75 Cm 152/2017.
 • Odpověď ČNB k dotazu týkající se limitu 25 milionů Kč u úpisu akcií a s tím souvisejících lhůt pro projednání se nachází zde. Za této situace je zdůvodnění limitu 25 milionů Kč v inzerátu zcela zavádějící, když přitom toto neodstraní záporný vlastní kapitál, ani nezajistí likviditu pro splacení zbývající částky půjčky na jaře 2019.
 • Vrchní soud změnil rozhodnutí o vydání předběžného opatření, kterým bylo zakázáno společnosti platit zálohu na odměnu a mzdu likvidátorvi Častorálovi, a to tak, že se návrh zamítá. Předběžné opatření bylo původně vydáno na návrh Jakuba Sedláčka, který v řízení navrhuje odvolání likvidátora prof. Častorála a nahrazení jiným likvidátorem. V tomto řízení bylo již dříve nepravomocně rozhodnuto, že se žaloba zamítá, Vrchní soud pak rozhodnutí zrušil a vrátil věc k projednání soudu 1.stupně, ten dosud nerozhodl a ani nenařídil jednání ve věci. Řízení ve věci žaloby likvidátorů Tomka a Mixové na odvolání likvidátora Častorála je pravomocně přerušeno, než se rozhodne v žalobě Jakuba Sedláčka. Řízení ve věci žaloby likvidátora Častorála na odvolání likvidátorů Tomka a Mixové běží, ve věci však dosud nebylo rozhodnuto ani prvoinstančně, ani dosud nebylo nařízeno jednání.
 • Žádost skupiny kvalifikovaných akcionářů ze dne 19.6.2018 o přezkum dozorčí radou se nachází zde, odpověď předsedy dozorčí rady z 16.8.2018 se nachází zde (včetně souvisejících dokumentů a záležitostí).
 • Protinávrh akcionáře Jiříka k bodu zvýšení základního kapitálu na VH 13.9.2018 se nachází zde.
 • Ve věci žaloby akcionáře Kaňovského na odvolání všech likvidátorů a jmenování dalšího rozhodl soud o přerušení řízení do doby, než bude rozhodnuto o žalobách, které podali likvidátoři navzájem, proti rozhodnutí je možné se odvolat, viz usnesení.
 • Dne 25.7.2018 večer byl na stránkách hphas zveřejněn inzerát svolávající řádnou valnou hromadu, ta se uskuteční 13.9.2018, viz pozvánka. . Pod pozvánkou jsou nyní podepsaní všichni členové představenstva Jakub Sedláček, RNDr. Jan Materna a Renata Reichmanová a dva likvidátoři, JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s., program je podobný jako u původní VH, včetně podmínek úpisu akcií a kapitalizace části pohledávky Eurohost, s.r.o., navíc je tam bod "určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018". Inzerát v Obchodním věstníku vyšel dne 31.7.2018, viz zde.
 • Žádost skupiny kvalifikovaných akcionářů ze dne 25.7.2018 o svolání mimořádné valné hromady HPH se nachází zde , tato byla doručena do sídla společnosti dne 25.7.2018 v cca. 10:30.
 • Valná hromada svolaná na 12.7.2018 byla odvolána, viz zde , důvodem je rozpor údajů v účetní závěrce za rok 2017 s údaji zveřejněnými v inzerátu, na což jsem upozorňoval na těchto stránách již před 14 dny, viz níže. Valná hromada se stejným programem se uskuteční dle těchto informací začátkem září 2018.
 • Protinávrh akcionáře Jiříka k návrhu k úpisu akcií se nachází zde.
 • Informace likvidádora Častorála k valné hromadě a souvisejícím záležitostem se nacházejí zde, zde a zde (souhrně ke stažení zde).
 • Na stránkách HPH se objevily rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce za rok 2017, viz stránky hphas.cz. Rozvaha je datovaná až 22.6.2018, uvádí aktiva a pasiva ve výši 1 222 000 Kč, což je v rozporu s čísly v inzerátu, který uvádí aktiva 1 512 000 Kč a pasiva 1 521 000 Kč, toto už samo zakládá důvody pro neplatnost usnesení VH. Zpráva auditora ze dne 28.6.2018 k závěrce za rok 2017 se nachází zde. Všechny zmíněné dokumenty, včetně zpráv představenstva a dozorčí rady, jsou souhrnně ve výroční zprávě za rok 2017.
 • Informace likvidátora Častorála k VH 12.7.2018 se nachází zde.
 • Ve věci určovací žaloby sdružení S-600 týkající se jednání "kyperských" akcionářů ve shodě bylo po 15 letech dne 25.6.2018 prvoinstančně rozhodnuto, sp.zn. 11 Cm 26/2003, viz zde. Dle zatím neověřených informací, které mám, bylo určeno, že 13 "kyperských" společností jedná ve shodě. Pokud se jedná o Photon a Harvard Group, tak v této části byla žaloba vzata zpět.
 • Ve věci odvolání proti usnesení o vydání předběžného opatření, sp.zn. 73 Cm 245/2013, v žalobě pana Sedláčka na odvolání likvidátora Častorála, již bylo rozhodnuto a to tak, že rozhodnutí bylo změněno, viz zde.
 • V záležitosti žaloby na zabrání akcií společnosti Harms aspol. rozhodl Vrchní soud tak, že rozhodnutí soudu 1.stupně bylo zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání, spisová značka 46 T 17/2006. Text usnesení je přílohou dnešního příspěvku likvidátora prof. Častorála, viz zde.
 • Výkazy za rok 2016 (včetně listů chybějících ve Sbírce listin) s auditem se nachází zde
 • Jednání v řízení o cca. 20 milionů USD blokovaných na účtu JUDr. Bayera, které bylo nařízeno na 21.6.2018, bylo zrušeno, a řízení je od 18.6.2018 opět přerušeno na dobu neurčitou.
 • Řádná valná hromada se uskuteční 12.7.2018 v hotelu Olšanka, viz stránky HPH. Vlastní kapitál k 31.12.2017 činí minus 34,588 milionů Kč, přičemž má dojít ke snížení jmenovité hodnoty akcií z 1 000 Kč na 1 Kč a k úpisu nových akcií za emisní kurz 1 Kč s tím, že je při úpisu zvýhodněn věřitel EuroHost, s.r.o. způsobem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Všechny nové akcie budou listinné a budou znít na jméno. Podíl akcionářů na likvidačním zůstatku, pokud se nezúčastní úpisu, poklesne na 36,6% stávajícího podílu (viz též orientační kalkulace). Propojení zúčastněných osob a subjektů viz zde.
 • Ve Sbírce listin se objevila účetní závěrka za rok 2016, včetně výroku auditora, auditor dal záporný výrok (srv. zde), audit viz zde. Závěrka ve Sbírce listin neobsahuje jednu stránku, chybějící stránka a komentář likvidátora prof. Častorála viz zde, celá rozvaha za rok 2016 zde. Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 ve Sbírce listin též neobsahuje jeden list, a proto nelze ani rozklíčovat údaje o výnosech a nákladech v pozvánce na VH. Aktiva za rok 2015 činila +26 749 232 000 Kč, vlastní kapitál činil +26 474 359 000 Kč (viz sbírka listin), záporný vlastní kapitál v roce 2016 vytvořili pomocí položky jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši minus 26 477 960 000 Kč. Závěrka za rok 2017 ve Sbírce listin ani jinde zatím není a pokud se jedná o audit, tak ten není k dispozici ani k nahlédnutí, neboť údajně ještě nebyl dokončen.
 • Žádost skupiny kvalifikovaných akcionářů o svolání mimořádné valné hromady ze dne 25.1.2018 se nachází zde, tuto valnou hromadu společnost v rozporu se zákonem nesvolala a místo toho pak uzavřela bez výběrového řízení prodloužení půjčky společnosti Eurohost, s.r.o. o další rok, do 31.3.2019, přestože věděla, že dle závěrky za rok 2016 je vlastní kapitál záporný a přestože pravděpodobně společnost neměla zajištěné, že k 31.3.2019 bude mít prostředky pro splacení, a proto už záhy poté navrhla kapitalizaci části pohledávky za pro společnost nevýhodných podmínek (v ceně jen 1 Kč za novou akcii HPH). I po provedení kapitalizace a úpisu bude vlastní kapitál záporný, takže neschopnost splatit zbytek půjčky k 31.3.2019 přetrvá. Úpis a proces vydávání listinných akcií přitom společnost zatíží dalšími náklady, když se přitom jedná o společnost v likvidaci.
 • Řízení ve věci žaloby VSP o 11 514 000 Kč plus příslušenství u Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo odročeno na 15.8.2018, spisová značka 19 C 88/2017.
 • V záležitosti žaloby na odvolání likvidátora Častorála, sp.zn. 75 Cm 245/2013, Městský soud konečně odeslal spis na Vrchní soud, který rozhodne ve věci odvolání prof. Častorála proti vydanému předběžnému opatření. Jiná žaloba na odvolání likvidátora Častorála, podaná likvidátory Mixovou a Tomkem, je přerušena, sp.zn 75 Cm 76/2017, ve věci žaloby likvidátora Častorála na odvolání likvidátorů Mixové a Tomka dosud nebylo nařízeno jednání, sp.zn. 75 Cm 88/2017.
 • Proti usnesení o neplatnosti VH 19.1.2007, kterým byla prohlášena neplatnost všech usnesení VH, bylo podáno (pravděpodobně společností HPH) odvolání, spis je ale ještě stále na Městském soudu v Praze.
 • Notářský zápis (bez příloh) k VH 5.4.2018 se nachází zde
 • Akcie HPH byly dne 20.4.2018 vyloučeny z obchodování na mnohostranném obchodním systému RM-S, více zde. Dosud bylo obchodování opakovaně pozastaveno, naposledy do 30.6.2018, viz Rozhodnutí ředitele RMS č.9 (předchozí rozhodnutí je zde), avšak nyní již byly akcie z obchodování vyřazeny. Na základě dotazu mi RM-S sdělil, že důvodem pro vyloučení bylo, že společnost nemá LEI kód.
 • Zápis společnosti z VH konané 5.4.2018 se nachází zde, přílohy zápisu se nacházejí zde.
 • Dle účetní závěrky k 31.12.2016 vlastní kapitál HPH činí minus 25 720 000 Kč, aktiva činí jen 435 000 Kč, závazky činí 26 147 000 Kč, viz zde. Informace likvidátora Častorála jsou zde. . Na finanční úřad přitom společnost dne 30.6.2017 zaslala úplně jinou závěrku, viz zde.
 • Došlo k zveřejnění aktualizované zprávy likvidátorů, viz zde. Mimo jiné v ní je uvedeno, že došlo k posunutí splatnosti půjčky a úroků vůči EuroHost, s.r.o. o jeden rok na 31.3.2019 s tím, že jiné subjekty neměly o uzavření úvěru či refinancování zájem.
 • Dle sdělení pověřeného člena představenstva, který zahajoval VH, nebyl na VH dostupný seznam konkrétních akcionářů bez hlasovacích práv, ten by měl být na základě jeho příslibu po mé žádosti součástí zápisu z VH, jen bylo sděleno, že jsou to "ti stejní, jako na minulých VH", nicméně je třeba tyto záležitosti konečně vyjasnit, i proto jsem se rozhodl využít plnou moc od HBS poradenská (765 hlasů) a zjistit, zda dojde k započítání jejich hlasů (skutečně došlo, dokonce tyto hlasy ovlivnily výsledek hlasování, když pro volbu zapisovatele hlasovalo 196 149 hlasů, tedy 49,98%, pro volbu skrutátorů 196 914 hlasů, tedy 50,12%, rozdíl činí 765 hlasů, když HBS hlasovala pro zapisovatele vadně a pro skutátory kladně). Je mi známo, že na VH byly jiným zmocněncem zaregistrovány i hlasy VSP (1244 hlasů) a tyto hlasy byly též zohledněny (při první volbě členů orgánů hlasovaly vždy jako jediné proti). Při hlasování o stanovách se společnost HBS poradenská zdržela v obou variantách hlasování.
 • Valné hromady konané 5.4.2018 se zúčastnili akcionáři disponující 806 326 akciemi (4,90% základního kapitálu), přičemž po zohlednění omezení počtu hlasů akcionářů na 0,1% akcií měli 393 028 hlasů. Můj protest a žádost o vysvělení jsou zde. Pro zvolení předsedy valné hromady hlasovalo 50,54% hlasů, pro zvolení skrutátorů hlasovalo 50,12% hlasů, pro zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu hlasovalo 49,98% hlasů, pŕi opakované volbě pro zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu hlasovalo 96,69% hlasů. Pro změnu stanov dle návrhu představenstva hlasovalo 2,24%, pro změnu stanov dle protinávrhu p.Jiříka hlasovalo 95,33%, platí tedy stanovy dle tohoto znění, došlo mimo jiné i ke zrušení omezení počtu hlasů jednoho akcionáře. Bylo sděleno, že účetní závěrka za rok 2016 je téměř hotová a bude předložena k hlasování spolu s účetní závěrkou za rok 2017 na valné hromadě, která bude svolána v řádném termínu, tedy do konce června 2018.
 • Ústavní soudu odmítl stížnost HPH ve sporu ohledně nemovitosti Ohradní, více zde
 • Ústavní soud odmítl stížnost HCC ohledně neuvolnění zajištěných prostředků cca. 100 milionů Kč, peníze tak zůstávají zajištěné, více zde.
 • Vyjádření likvidátora Častorála ke zprávě likvidátorů je zde, jeho vyjádření k situaci celkově je zde.
 • Náhradní valná hromada se uskutečnila 5.4.2018, pozvánka na stránkách hphas.cz. Valná hromada svolaná na 8.3.2018 byla neusnášeníschopná, zaregistrovali se až na výjimky jen mnou zastupovaní akcionáři (na VH zastoupení uplatněno pomocí substituční plnou mocí), viz zápis z VH 8.3.2018.
 • Informace o usnesení Policie ČR o zastavení řízení z důvodu promlčení ve věci podezření z trestného činu zpronevěry, kterou se měl dopustit ing. Ševčík, se nacházejí zde. Zmiňovaná část trestního zákoníku platného znění je zde, část trestního zákonu znění do roku 2009 je zde. Usnesení Policie ČR a VSZ ke stažení je zde, vyjádření likvidátora prof. Častorála je zde.
 • Dne 7.3.2018 došlo k zveřejnění zprávy likvidátorů, zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady. Nejedná se o zprávy požadované v žádosti o svolání VH pod body 2)-10), na jejichž předložení proto nadále trváme. Stanovisko představenstva k mé žádosti se nachází zde. Nemůže se ale jednat o řádnou valnou hromadu, neboť ta musí podle zákona i stanov (§13 odst. 3) obsahovat schálení řádné účetní závěrky, a pokud se jedná o svoláni této VH, tak ta byla svolána až poté, co byla doručena má žádost o svolání valné hromady, přičemž na žádost o předložení plných mocí jsem reagoval obratem, ve stejný den, kdy žádost došla.
 • Pozvánka na valnou hromadu společnosti, která se uskuteční 8.3.2018, se nachází na stránkách hphas.cz a v Obchodním věstníku. Má žádost o svolání mimořádné valné hromady ze dne 25.1.2018 se nachází zde. Odpověď likvidátora prof. Častorála na můj dotaz zde. Odpověď HPH ze dne 6.2.2018, která mi došla mailem dne 1.3.2018, se nachází zde, písemná odpověď se údajně vrátila jako nedoručená. Postup společnosti bez ohledu na toto nepovažuji za v souladu s §367 odst. 2 ZOK.
 • Protinárh akcionáře Jiříka ke změně stanov se nachází zde, navrhované znění stanov zde.
 • I na základě žádosti akcionářů o přednostní vyřízení věci rozhodl Nejvyšší soud dne 20.2.2018 ve věci dovolání prof. Častorála o jmenování dalších dvou likvidátorů, sp.zn. 27 CDO 3688/2017 (původně na Městském soudu v Praze sp.zn. 73 Cm 321/2015), a to tak, že dovolání se odmítá, více zde.
 • V současné době probíhají u Městského soudu v Praze tři řízení na odvolání likvidátora prof. Častorála, z nichž dvě jsou přerušena (73 Cm 3/2015 a 75 Cm 76/2017) a ve třetím je pokračováno (75 Cm 245/2013) a jedno řízení na odvolání likvidátorů JUDr. Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. (75 Cm 88/2017), v žádném aktuálně není nařízeno jednání ve věci, jedná se přitom o rozhodování soudu 1.stupně.
 • Další jednání ve věci žaloby o cca. 100 milionů Kč na účtu HCC, sp.zn. 51 C 100/2016 (Obvodní soud pro Prahu 4) se mělo konat 6.3.2018 v 10h na Obvodním soudu Praha 4, jednání bylo pravděpodobně opět zrušeno, viz justice.cz (zápis z 26.2.2018). Průběžná zpráva HCC z 10.5.2017, týkající se především tohoto sporu, se nachází zde.
 • Ve věci žalob o neplatnost usnesení VH konané 19.1.2007 bylo dne 8.2.2018 prvoinstančně rozhodnuto tak, že všechna usnesení, včetně usnesení o změně stanov, jsou neplatná (viz odůvodnění soudu). Souhrn nákladů řízení, které HPH uhradi všem 10 žalobcům (Harvard Group, Intesunion, Tomáš Berka, Karel Staněk, Jana Sainerová, Berio holdings, Harms holdings, Deneb Shipping, Milan Behro, Aleš Hodina), je 206 274 Kč.
 • Vznikly nové stránky likvidátora prof. Častorála, které se nacházejí na http://www.hph-castoral.cz
 • Vrchní soud rozhodl ve věci žaloby p.Sedláčka o odvolání likvidátora prof. Častorála, z roku 2013, že se věc vrací k projednání soudu 1.stupně. Ve věci následně byl 22.12.2017 podán návrh na určení lhůty a spis opět odešel na Vrchní soud, soudu už o věci rozhodl a spis se vrátil zpět na Městský soud, spisová značka 75 Cm 345/2013. Pravděpodobně na základě tohoto řízení bylo rozhodnuto v žalobě likvidátorů JUDr. Mixové a Tomko a partneři na odvolání likvidátora prof. Častorála, sp.zn. 75 Cm 76/2017, že se řízení přerušuje.
 • Zpráva likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a Tomko a partneři, v.s.o. se nachází zde.
 • Žaloby o neplatnost usnesení VH 29.5.2017 podali Petr Kaňovský, Harvard Group a VSP, ze zákona následně došlo ke sloučení, žaloby jsou projednávány pod sp.zn. 75 Cm 98/2017, ve věci dosud nebylo rozhodnuto.
 • Vrchní soud změnil rozhodnutí rejstříkového soudu o zapsání Renaty Reichmanové jako členky představenstva na základě VH konané 7.9.2015, a to tak, že návrh na zápis Renaty Reichmanové se zamítá. Paní Reichmanové aktuálně není v obchodním rejstříku jako členka představenstva zapsána (ani po VH konané 29.5.2017).
 • Vrchní soud dne 18.10.2017 odmítl odvolání ve věci zastavení insolvenčního řízení, viz usnesení. Vyjádření dlužníka se nachází zde. Další návrh na změnu věřitele prof. Bělohlávka společností EuroHost, s.r.o., včetně smlouvy o postoupení pohledávky, se nachází zde. Kupní cena za pohledávky v hodnotě 2 776 155,97 Kč činila 1 647 103 Kč, což činí 59,3%. Dne 1.12.2017 společnost HPH v plné výši uhradila pohledávku P10, tedy úroky z prodlení uplatněné P.Kaňovským z pohledávek P7 a P9. Insolvenční řízení bylo pravomocně skončeno, právní moc usnesení o zastavení řízení i odmítnutí odvolání byla zpětně vyznačena k 8.11.2017. Dne 11.12.2017 bylo rozhodnuto o vrácení zálohy ve výši 50 tisíc Kč společnosti Alkony, viz usnesení
 • Ve věci žaloby First American, a.s. proti HPH, sp.zn. 15 Cm 107/2004, bylo rozhodnuto, že HPH má uhradit částku 1 364 103 Kč. Část žaloby ve výši 71 156 Kč byla zamítnuta. Kromě toho budou vyčísleny náklady, které obě strany uhradí státu, a které uhradí First American společnosti HPH po částečném zpětvzetí žaloby v minulosti.
 • Jednání soudu ve věci žaloby ohledně prostředků na účtu JUDr. Bayera, které bylo nařízeno na 17.10.2017, bylo zrušeno, a řízení bylo přerušeno na dobu neurčitou.
 • Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení o vydání předběžného opatření, kterým bylo uloženo likvidátorovi prof. Častorálovi předat dokumenty novým likvidátorům, sp.zn. 75 Cm 76/2017. Na základě tohoto opatření došlo již dříve k exekuci některých dokumentů, viz zde.
 • Mé vyjádření v insolvenčním řízení se nachází zde.
 • Již 7.6.2017 rozhodl Vrchní soud v Praze o tom, že Městský soud v Praze je povinen nařídit jednání k VH 19.1.2007 do 2 měsíců od právní moci tohoto usnesení (pozn. za 10,5 let od konání VH dosud neproběhlo jediné jednání), nicméně Městský soud v Praze toto rozesílá účastníkům až teď, tedy více než 3 měsíce od rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, z čehož plyne, že k této VH by mělo být nařízeno jednání až někdy v říjnu či listopadu 2017. Dále, dne 23.11.2016 bylo rozhodnuto o vrácení jistoty p.Staňkovi ve výši 100 tisíc Kč, složené s návrhem na vydání předběžného opatření k zákazu převodů akcií HPH, vydaného v roce 2007 a zrušenému v roce 2016.
 • Text usnesení Vrchního soudu ohledně odmítnutí odvolání p.Jiříkové ve věci neplatnosti usnesení VH konané 7.9.2015 se nachází na stranách 3 až 6 tohoto dokumentu. Podle tohoto usnesení nebyla p.Jiříková oprávněná odvolání podat, soud proto odvolání odmítl, a z tohoto důvodu byla vyznačena právní moc usnesení o neplatnosti všech usnesení VH již k 4.6.2016, viz zde. Právní moc usnesení Vrchního soudu byla vyznačena k 13.7.2017. Na této valné hromadě mimo jiné došlo k volbě členů představenstva Karla Staňka a Renaty Reichmanové a člena dozorčí rady Jakuba Sedláčka, k ze změně stanov, kterou se mimo jiné měnilo kvorum pro usnášeníschopnost VH z 30% na 3%, rozhodné datum pro účast na VH a další, což ovlivnilo i VH konanou na 29.5.2017. Likvidátoři byli na problém včas upozorněni, viz mail z 17.5.2017, kde bylo nastíněno i možné východisko, avšak toto zůstalo bez reakce.
 • Do Obchodního rejstříku došlo dne 21.8.2017 k zapsání změny sídla společnosti na Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, dokumenty k této změně nemám zatím k dispozici.
 • V Obchodním rejstříku došlo dne 21.8.2017 k zápisu změn v představenstvu a dozorčí radě, zapsaní jsou za představenstvo p.Sedláček (předseda) a Materna, za dozorčí radu p.Staněk (předseda), Ševčík a Punar. Zapsaná není p.Reichmanová, ale nevím, zda o zápis nepožádali, či zda byl návrh zamítnut/odmítnut.
 • Mé další podání v insolvenčním řízení se nachází zde. Městský soud v Praze 20.7.2017 vyzval k zaplacení poplatku za odvolání a vyzval dlužníka, aby se k odvolání vyjádřil, ve lhůtě 15 dnů. Dne 26.7.2017 jsem obdržel od HPH platbu z účtu u UniCreditBank ve výši 2 000 Kč, pravděpodobně jako úhradu pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. Dne 9.8.2017 soud rozhodl o předložení spisu Vrchnímu soudu, viz zde
 • Pokud se jedná o výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2016, tak je otázkou, zda vůbec toto bylo vyhotoveno a kým, každopádně se dokumenty nenacházejí ve sbírce listin, kam měly být též založeny. Také na stránkách HPH se nic nenachází.
 • Dokumenty v soudním řízení v kauze Aspen jsou zde.
 • Opravený zápis představenstva, včetně příloh, z VH konané 29.5.2017, se nachází zde. Podle seznamů akcionářů na VH pan Minarik hlasoval minimálně za 6 akcionářů, kteří p.Staňkovi či jemu v minulosti vypověděli plnou moc. S ohledem na to, že jsem věděl a předem upozorňoval na problém související se stanovami společnosti a usnášeníschpností této VH, jsem na této VH nehlasoval a neuplatňoval ani hlasy zastupovaných akcionářů.
 • Podle informací, které mám k dispozici, podali dva noví likvidátoři návrh na odvolání likvidátora třetího a třetí likvidátor podal návrh na odvolání nových dvou.
 • Ve věci žaloby o náhradu škody ve výši 246 497 Kč, uplatňované vůči likvidátorovi Častorálovi, Vrchní soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo likvidátorovi uloženo tuto škodu (spolu s příslušenstvím 107 653 Kč) uhradit, viz zde, původní rozsudek zde (strany 13-21).
 • Ústavní soud odmítl stíženost společnosti HCC ve sporu o cca. 100 milionů Kč zajištěných policií, viz zde
 • Protokol výpovědi Jakuba Sedláčka z 11.11.2010 a kopie tabulky, o níž pravděpodobně ve výpovědi hovoří
 • Společnost HPH, rozhodnutím likvidátorů Tomko a Mixová, rozhodla 15.5.2017 o odvolání stávajících ředitelů společnosti Daventree Resources Kypr (Oliva, Károly) a jmenování nových ředitelů, jimiž se stali právě tito dva (Tomko, Mixová). Společnost Daventree Resources Kypr, jednající novými řediteli (Tomko, Mixová) následně 16.5.2017 rozhodla o odvolání stávajících ředitelů společnosti HPH Cayman (Oliva, Károly, Malhocký) a jmenování nových ředitelů, jimž se opět stali tito dva likvidátoři (Tomko, Mixová). Likvidátoři Tomko a Mixová jsou tak zároveň i řediteli Daventree Resources Kypr a HPH Cayman.
 • Majetkem HPH je dle vyjádření v insolvenčním řízení z 26.5.2017: nábytek v pořizovací ceně 85 497 Kč, vůz Peugeot v pořizovací ceně 704 195 Kč a akcie Tonak v pořizovací ceně 790 292 Kč, vše účetně ohodnoceno nulou, na třech bankovních účtech jsou zanedbatelné částky, na novém účtu je 23 milionů Kč, kromě toho má společnost různé pohledávky, viz níže. Z důvodu neúplnosti tohoto přehledu jsem na soud poslal toto vyjádření. V insolvenčním řízení soud rozhodl tak, že k přistoupení věřitele P.Kaňovského se nepřihlíží (viz zde) a tento věřitel byl vyzván k doplnění odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení (viz zde).
 • Společnosti Daventree Resurces Kypr a HPH Cayman nejsou zmíněny ani ve zprávě likvidátorů přednesené 29.5.2017, viz zde, přestože likvidátoři Mixová a Tomko již dva týdny byli řediteli těchto společností.
 • Podle stránek OSMA došlo k vydání předběžného opatření, kterým bylo likvidátorovi Častorálovi nařízeno vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví, viz zde.
 • Nabídka společnosti Credit One, a.s. na refinancování úvěru ve výši 23 milionů Kč poskytnutého společností EuroHost, s.r.o., se nachází zde. Úroky z čerpání 23 milionů Kč (ze dne 11.5.2017) od společností EuroHost, s.r.o. činí přibližně 150 tisíc Kč měsíčně.
 • Přehled aktiv trustů z roku 2005 viz tabulka (bez záruky) Více informací k trustům, jejich majetku a hospodaření, ve velmi podrobné zprávě p.Chvatíkové (ke stažení zde). Poslední zpráva trustů z roku 2006 uváděla hodnotu podílu trustu č.1 na 6,75 USD/akcii, hodnotu podílu trustu č.2 na 7-10 USD/akcii, po započtení odhadované ceny z výnosu prodeje azerbajdžánských kuponů, viz zpráva trustů z 30.4.2006. Z článku z OSMA plyne, že společnosti Husky Trading a Frabran prvoinstančně dostaly přiděleno právě tolik, kolik uvádí p.Chvatíková jako jejich podíl v trustu číslo 1 (bod 63, na stranách 18-19).
 • Podle zjištěných informací před podáním insolvenčního návrhu, který podala společnost Alkony 4.4.2017, došlo k realizaci exekuce ve výši 1 038 720 Kč, dle příkazu na straně 2 tohoto dokumentu, avšak toto není zohledněno ani v insolvenčním návrhu, ani ve vyjádřeních dlužníka (HPH).
 • Dne 29.5.2017 došlo k zpětvezetí insolvenčního návrhu podaného společností Alkony, viz zde Insolvenční řízení bylo dne 31.5.2017 zastaveno, viz zde, usnesení dosud není v právní moci, odvolání se nachází zde.
 • Vrchní soud v Praze dne 10.5.2017 potvrdil usnesení soudu 1.stupně, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, kterým se mělo zakázat převádět akcie HPH.
 • Z důvodu snahy o zajištění větší transparentnosti insolvenčního řízení i dalšího průběhu likvidace jsem podal v insolvenčním řízení toto podání (v písemné podobně pak zde). Mým zájmem je, aby o tom, zda společnost je či není v úpadku, rozhodl soud, a to na základě úplných přehledů, aby se předešlo tomu, že se záhy objeví nové návrhy, noví věřitelé a nové spory.
 • Vyjádření HPH v insolvenčním řízení z 26.5.2017, včetně příloh, se nachází zde či ve zprávě likvidátorů. Z tohoto vyjádření mimo jiné plyne, že společnost HPH uzavřela smlouvu o úvěru se společností EuroHost, s.r.o. ve výši do 30 milionů Kč s úrokem 8% p.a. a dne 11.5.2017 načerpala na účet vedený u UniCreditBank částku 23 milionů Kč. Úvěr je splatný do 5.4.2018, od tohoto data běží sankční úrok 0,1% denně. Žádost o uvolnění prostředků z účtu JUDr. Bayera byla zamítnuta.
 • Dne 29.5.2017 se konala mimořádná valná hromada HPH, pozvánka viz zde. Na valné hromadě došlo ke zvolení členů představenstva Jakuba Sedláčka, Renaty Reichmanové a Jana Materny a členů dozorčí rady Karla Staňka, Jiřího Punara a Tomáše Ševčíka, dále došlo ke schválení změny stanov a k neschválení účetních závěrek za roky 2013 a 2015.
 • Mnou shromážděné dotazy pro VH se nacházejí zde. Odpovědi likvidátorů JUDr. Mixové a Ing. Tomka na část z těchto otázek se nacházejí zde, další odpovědi se nacházejí zde.
 • Dne 25.5.2017 byla podána v insolvenčním rejstříku žádost o změně věřitele prof. Bělohlávka na společnost EuroHost, s.r.o., jednající Ing. Milanem Behrem, na základě smlouvy o podstoupení pohledávky ve výši 2 776 155,95 Kč, viz zde. Soud tuto žádost zamítl, viz zde.
 • Vyjádření likvidátora prof.Častorála v insolvenčním řízení se nachází zde, účetní závěrka se nachází na posledních listech jinak neveřejného dokumentu zde, nejedná se ale o splnění povinnosti HPH, neboť toto není podepsáno některým z dalších likvidátorů.
 • Stanoviska likvidátora prof.Častorála k aktuální situaci se nacházejí zde.
 • Jednání na Kypru ohledně trustů, které se mělo konat 12.5.2017, bylo na žádost HPH opět odročeno.
 • Krátce po vyznačení pravomocného skončení posledního insolvenčního řízení bylo zahájeno dne 4.4.2017 další insolvenční řízení, tentokrát na návrh společnosti Alkony-CZ, a.s., viz zde. Společnost Alkony-CZ byla vyzvána k uhrazeni zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, tato záloha byla společností Alkony uhrazena 12.4.2017. Insolvenční soud dne 24.4.2017 vyzval 14 věřitelů označených v návrhu Alkony-CZ, aby se vyjádřili, zda mají vůči HPH pohledávku, a svůj názor doložili a dále vyzval společnost HPH, aby se vyjádřila k návrhu a doložila seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Společnost HPH požádala o prodloužení lhůty do 26.5.2017 a uvádí, že by likviditu mohla zajistit z prostředků JUDr. Bayera či úvěrem, viz zde. Soud žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil, viz zde.
 • Dopis likvidátorů HPH ve věci záměru uhradit dluh vůči HPH se nachází zde (tyto peníze měly být uhrazeny z účtu JUDr. Bayera, případně jiných zdrojů).
 • Představenstvo provedlo kooptaci J.Materny, poté, co mu vypršelo pětileté funkční období plus uplynula ochranná lhůta 3 měsíců, po níž funkce člena představenstva definitivně zanikla, viz zde.
 • Valná hromada svolaná na 26.4.2017 se ruší, viz zde. Inzerát zveřejněný v Obchodnim věstníku se nacházel zde.
 • Na ulici Šafaříkova se nachází například "Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela", nicméně hotel Olšanka se nachází úplně jinde, na ulici Táboritská 1000/23. Upozornil jsem na to členy orgánů mailem, odpověď členky představenstva R.Reichmanové: "Omlouvám se, ale opravdu došlo k uvedení chybné adresy na pozvánce pro svolání na VH. Po konzultaci s notářem je zřejmé, že je takové svolání VH neplatné, a proto je nutné VH v tomto termínu zrušit. Pro akcionáře HPH, a.s. - v likvidaci je zásadní informací, že náklady na tuto chybně svolanou VH nebude snášet HPH, a.s. - v likvidaci."
 • Stanovisko likvidátora prof.Častorála z 24.4.2017 ke spolupráci s dalšími dvěma likvidátory se nachází zde.
 • Reportáž o HPH z Událostí 8.4.2017
 • Městský soud v Praze dne 6.3.2017 zastavil insolvenční řízení zahájené 20.2.2017 (text zde), usnesení nabylo právní moci 22.3.2017 a věc byla pravomocně skončena.
 • Ve věci odvolání proti usnesení o jmenování dalších dvou likvidátorů bylo dne 19.12.2016 rozhodnuto o potvrzení usnesení prvoinstančního soudu, takže společnost bude mít tři likvidátory, po vyhotovení písemného usnesení a jeho doručení Městským soudem v Praze, kde se spis nachází od 16.2.2017.Usnesení nabylo právní moci 6.3.2017, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 21.3.2017.
 • Jednání soudu ve věci prostředků na účtu HCC plánované na 21.2.2017 bylo zrušeno, nový termín dosud není stanoven.
 • Dne 28.2.2017 provedli noví likvidátoři zpětvzetí insolvenčního návrhu ze dne 20.2.2017, text zpětvzetí, včetně usnesení o potvrzení jejich jmenování likvidátory je zde. Vyjádření členů představenstva a dozorčí rady je zde.
 • V účetní závěrce k 31.1.2017 došlo oproti závěrce k 31.10.2016 k významnější změně, kterou je zvýšení základního kapitálu z 16 488 840 000 Kč na 18 021 820 000 Kč, když souběžně došlo ke snížení položky ostatní kapitálové fondy z 1 554 780 000 Kč na nulu, tedy došlo ke zvýšení základního kapitálu právě o tuto hodnotu. Dále došlo k přesunutí pohledávek cca. 27 miliard Kč z "jiné pohledávky" do "krátkodobé pohledávky z obchodního vztahů". Vlastní kapitál činil k 31.1.2017 dle účetní závěrky 27 288 561 000 Kč, tj. 1657,18 Kč na akcii HPH, závazky činí k tomuto datu 6 528 000 Kč, tj. 0,40 Kč na akcii HPH.
 • Vrchní soud v Praze potvrdil prvoinstanční rozhodnutí soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu podaného 2.11.2016, viz usnesení, usnesení je v právní moci s datem nabytí 10.2.2017.
 • Vrchní soud v Praze potvrdil prvoinstanční rozhodnutí soudu o zastavení insolvenčního řízení zahájeného 25.11.2016, viz usnesení, usnesení je v právní moci s datem nabytí 9.2.2017.
 • Dne 20.2.2017 byl podán další insolvenční návrh, podrobnosti zde. (Dne 21.2.2017 soud zpřístupnil i některé přílohy). Návrh byl podán přesto, že v řízení z 2.11.2016 a 25.11.2016 dosud nebyla pravomocně skončena (právní moc usnesení dosud nebyla vyznačena), což dle mého názoru není přípustné, na což jsem soud upozornil i ve svém vyjádření a návrhu. Vyjádření dvou nových likvidátorů (dosud ještě nepravomocných) se nachází zde.
 • Na základě exekučních návrhů Victoria Security Printing, a.s., zastoupené Mgr. Pavlem Matějkou, byly vydány exekuční příkazy soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, které jsou přílohou insolvenčního návrhu z 20.2.2017.
 • Nejvyšší soud odmítl odvolání HPH proti usnesení ve věci vlastnictví budovy Ohradní, viz článek na idnes
 • Ve věci odvolání proti zamítnutí žádosti o zproštění soudních poplatků u žaloby proti JUDr. Bayerovi soud rozhodl, že usnesení o zamítnutí zproštění zrušil a věc vrátil prvoinstančnímu soudu, viz zde.
 • JUDr. Bělohlávek přihlásil pohledávky i v druhém insolvenčním spise, viz zde. Přihláška byla poslána už 29.11.2016, ale soud teprve dnes dokument zveřejnil v ISIR.
 • Jednání soudu ve věci zabrání akcií HPH, vlastněných společnostmi Berio Holdings a Harms Holdings bylo odročeno až na 30.5.2017, viz zde
 • Dne 30.12.2016 bylo vydáno nové rozhodnutí RMS o prodloužení pozastavení obchodování s akciemi HPH na volném trhu RMS do 30.6.2017, rozhodnutí bylo na stránkách RMS zveřejněno až 4.1.2017, viz zde. Předchozí rozhodnutí platilo do 31.12.2016.
 • V řízení ve věci 20 milionů Kč uplatňované VSP bylo rozhodnuto, že odvolací řízení se zastavuje, odvolací soud pak 13.12.2016 soud potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu o zastavení odvolacího řízení, spis už je zpět na prvoinstančním soudu, k nabytí právní moci usnesení o povinnosti HPH zaplatit 20 milionů Kč + příslušenství došlo 27.12.2016, viz zde. Rozsudek je v přílohách insolvenčního návrhu podaného likvidátorem dne 2.11.2016.
 • Spis prvního insolvenčního návrhu byl za účelem rozhodování o odvolání společnosti Alkony proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu dne 21.12.2016 odeslán na Vrchní soud, viz zde.
 • Do prvního insolvenčního řízení přihlásil pohledávky JUDr. Bělohlávek, včetně úroku z prodlení. Zaujalo mě, že předchozí insolvenční řízení probíhalo od 13.11.2015, ale JUDr. Bělohlávek uvádí odložení splatnosti faktur na základě dohody z 27.11.2015 potvrzené 1.12.2015, přičemž splatnost posunuli jen na 31.12.2015, i když bylo o návrhu rozhodnuto až v únoru 2016. Přihláška zde
 • Do druhého insolvenčního řízení podal blanketní odvolání likvidátor proti usnesení o zastavení řízení s tím, že odvolání doplní během 10 dnů, viz zde
 • V řízení ve věci návrhu p.Behra bylo rozhodnuto 9.2.2016 tak, že návrhu bylo vyhověno a byli jmenováni další dva likvidátoři: Tomko a partneři, v.o.s a JUDr. Dagmar Mixová. Usnesení Městského soudu v Praze zde. Přestože bych nadále považoval za vhodnější, aby ve společnosti působil jen jeden likvidátor, se domnívám, že za situace, kdy likvidátor podává insolvenční návrhy z důvodu platební neschopnosti, by jmenování dalších likvidátorů mohlo přispět k překlenutí situace, kdy společnost nemá dostatek prostředků pro kvalitní právní zastupování, potřebného v probíhajících soudních řízeních v ČR i zahraničí a v podstatě se za současné situace ztotožňuji s odůvodněním prvoinstančního soudu, uvedeného v druhé polovině strany 6 a úvodu strany 7 usnesení z 9.2.2016. Mé podání k řízení z 7.12.2016 zde.
 • Řízení o odvolání likvidátora, sp.zn. 75 Cm 245/2013, bylo dne 16.3.2016 dle justice.cz přerušeno, ve věci bylo podáno odvolání, které je vedeno pod sp.zn. 7 Cmo 227/2016
 • Doplnění odvolání Alkony k usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu viz zde, mé vyjádření a návrhy v řízení viz zde.
 • V ISIR se objevily další přílohy z 2.11.2016, viz zde. Přílohy obsahují překlad trustové smlouvy (listy 1-19), pověření soudního exekutora (list 20), různé dokumenty k řízení k VSP, First American apod. (listy 21-117, včetně potvrzení usnesení o zamítnutí zproštění soudního poplatku na listech 56-61) a účetní závěrka k 31.10.2016 (listy 118-123).
 • V ISIR se objevily některé přílohy insolvenčního návrhu z 2.11.2016, viz zde. Většina dokumentů (zatím?) zůstala utajena, nicméně došlo ke zveřejnění usnesení o zamítnutí návrhu na zproštění poplatků v řízení u JUDr. Bayera (listy 59-61), dalších dokumentů k této žalobě (listy 29-49), dokumenty k HCC (listy 78-88, 94-95), tabulky výnosových úroků (listy 11-12) a dokumenty ke změnám v trustech na Kypru (listy 105-147).
 • Článek na seznam.cz, včetně videorozhovoru s likvidátorem a s E.Lojdovou se nachází zde. K argumentům likvidátora, že je nutné vstoupit do insolvence kvůli zproštění placení soudních poplatků uvádím, že od toho je v soudním řádu institut zproštění soudních poplatků, na základě řadně doložené žádosti.
 • Vyjádření členů představenstva a dozorčí rady k insolvenčnímu návrhu z 25.11.2016 a rozsudek ve věci náhrady škody ve výši 246 497 Kč, kterou má nepravomocně uhradit likvidátor, se nacházejí zde.
 • Článek na idnes (jedná se o mírně doplněnou verzi článku v MF Dnes)
 • Městský soud v Praze dne 2.12.2016 rozhodl tak, že řízení z 25.11.2016 se zastavuje, z důvodu dosud neskončeného prvního řízení, viz usnesení.
 • Dne 25.11.2016 byl podán likvidátorem nový insolvenční návrh, i když o předchozím dosud nebylo řízení pravomocně skončeno, nový návrh viz zde, můj návrh z 28.11.2016 zde. V usnesení soudu z 8.11.2016 se píše, že nový insolvenční návrh je možný podat po právní moci tohoto usnesení, avšak to v právní moci dne 25.11.2016 nebylo. To ostatně uvádí i likvidátor ve svém vyjádření, viz zde, i když se mýlí v tom, že by Alkony dávala odvolání do pravomocně skončeného řízení.
 • Návrhy z 2.11.2016 a 25.11.2016 se liší v položce závazků, nově je uveden pravomocný závazek ve výši 82 960 Kč vůči společnosti First American, a.s., na základě pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze z 13.10.2016, č.j. 8 Cmo 1/2016-1053, naproti tomu není uveden závazek vůči Saito Sorenson ve výši 287 810 Kč a žádný z těch, které byly dříve uváděny jako "sporné a neprokázané", tedy 20 000 000 Kč vůči VSP, 1 154 116 Kč vůči First American, 200 000 Kč vůči VSP a 295 324,54 USD vůči Milbank. Přibyly splatnosti faktur, nejstarší je vůči Vabergu, s.r.o. již z 18.1.2015, nejnovější je vůči JUDr.Malhockému se splatností 3.11.2016, tedy již po podání prvního insolvenčního návrhu. U závazku vůči likvidátorovi není uvedeno, zda navrhovatel závazek uznává či nikoliv a není ani odkázáno, z čeho nárok na 5% tržeb má vycházet. Seznam majetku je nadále neúplný, společnost mimo jiné vlastní akcie společnosti Tonak, a.s..
 • Dne 8.11.2016 soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu podaného likvidátorem, viz usnesení. Usnesení není v právní moci a je možné, aby se proti němu navrhovatel ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolal. Návrh byl podán 2.11.2016, viz insolvenční rejstřík
 • Dne 15.11.2016 podala společnost Alkony oznámení o přistoupení k insolvenčnímu řízení, uplatnila pohledávku ve výši 1 000 000 Kč, kterou získala podstoupením části pohledávky ze společnosti Victoria Security Printing, viz zde. Společnost Alkony následně podala odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu podaného HPH, s tím, že ho zdůvodní do 30 dnů, viz zde. V usnesení soudu od odmítnutí přitom bylo, že odvolání může podat jen navrhovatel (tím byla společnost HPH). K problematice odmítnutí návrhů a přistupování dalších navrhovatelů jsem našel tento článek.
 • Dle účetní závěrky k 31.10.2016, založené v insolvenčním spise, společnost HPH vykázala v období 1.1.2016-31.10.2016 zisk ve výši 626 011 000 Kč, vlastní kapitál činí 27 100 370 000 Kč, tedy 1645,75 Kč na jednu akcii HPH, více viz zde
 • Pokud se jedná o nepřiznání osvobození nákladů řízení ve sporu s VSP, tak se jedná o 1 000 000 Kč (tj. 0,004% vlastního kapitálu k 31.10.2016), důvody pro neosvobození viz výtah z usnesení soudů k poplatkům.
 • K podstatě uplatnění škody společností VSP proti HPH ve výši 20 milionů Kč odkazuji na výtah z usnesení soudu, i když doporučuji to přečíst celé, odkaz níže. Nedokážu nyní posoudit, zda bylo podání návrhu na vydání předběžného opatření společností HPH nezbytné, nicméně rozhodnutí Nejvyššího soudu tehdy pravděpodobně HPH nečekala, takže nepočítala s riziky, které nařízení předběžného opatření nese v případě, že bude zrušeno, avšak pravda je, že právě toto přineslo následné problémy, spojené se žalobou na náhradu škody vzniklé předběžným opatřením. Bylo by nicméně dobré prověřit, z jakého důvodu bylo předběžné opatření navrhováno a pak nařízeno. Pak je tu obecnější problém, kterým je, že soudy rozhodují v různých instancích různě a to může následně vést i ke škodám, když například u sporu o vlastnictví budovy Ohradní rozhodl Nejvyšší soud tak, že rozhodnutí prvoinstančního i odvolacího soudu zrušil a v mezičase společnost HPH postupovala na základě těchto následně zrušených rozhodnutí.
 • Pokud se jedná o společnost ZWD Plus, a.s., figurující ve sporu VSP s HPH, tak ta byla založena až 16.6.2014, základní kapitál má 2 000 000 Kč, a už 16.7.2014 koupila pravděpodobně nedobytnou pohledávku Panas za částku přesahující 32 000 000 Kč (viz Obchodní rejstřík), další události viz podání Alkony (zejména příloze obsahující prvoinstanční rozsudek, str. 5-12; kromě toho ale existuje ještě opravný rozsudek, v němž je uvedena správná výše příslušenství 1 154 947 Kč, plus jistina 20 000 000 Kč, plus úrok) a též vyjádření likvidátora.
 • Pokud se jedná o nepravomocné rozhodnutí ohledně neosvobození poplatků za žalobu ve věci JUDr. Bayera, tak soud konstatoval, že HPH nesplňuje podmínky pro osvobození, neboť se v žalobě jedná o zřejmě bezúspěšné aplikování práva, což bylo následně podrobně vysvětleno, ve věci však bylo podáno odvolání.
 • Pokud se jedná o soudní řízení o trustech na Kypru, tak podstata byla vysvětlena ve starších příspěvcích na stránkách HPH, viz zde (bod 2) a zde (bod 10, str. 7, písmena a,b,c,d). Dle neoficiálních informací ani 8.11.2016 nebylo rozhodnuto.
 • Je otázkou, co by se dělo, pokud likvidátor nepodá odvolání k odmítnutí insolvenčního návrhu, tedy jak by se soud postavil k návrhům podaným společností Alkony a co by nastalo po nabytí právní moci usnesení o odmítnutí. Problém chybějící likvidity pravděpodobně přetrvává, a přinejmenším potřeba hrazení soudního poplatku v řízení se společností VSP by se znovu obnovila, pokud nebudou podány další návrhy v tomto řízení, například žádost o částečné zproštění soudního poplatku v tomto řízení. Hlavní otázkou totiž nyní není, kdo je za současný stav zodpovědný, ale zda společnost je či není v platební neschopnosti a zda likvidátor by byl či nebyl povinen podat nový návrh, a samozřejmě, jakým způsobem může platební neschopnost odvrátit. Další postup zvažuji i s ohledem na problém, že Vrchní soud dosud nerozhodl o odvolání k VH 7.9.2015, na které došlo mimo jiné ke změně stanov, jíž se mimo jiné měnila i pravidla pro určení rozhodného dne, avšak je reálné, že by k tomu mohlo dojít brzy (také je možné, že by odvolatelka došla k názoru, že odvolání není právně možné a své podání vzala zpět). Přesto ale považuji za vhodné, aby došlo v co nejkratší době ke shromáždění akcionářů a všech členů orgánů společnosti, kde by se situace diskutovala.
 • Pokud se jedná o pohledávku ve výši 2 000 Kč, kterou jsem k výzvě soudu v rámci řízení přihlásil, tak důvodem byla potenciální možnost efektivněji ovlivňovat průběh insolvenčního řízení.
 • Na základě nekonečných diskusí o výnosech a nákladech likvidace, uvádím výtah z přehledů zisků a ztrát v letech 2003-2015, viz tabulka. Zeleně podbarvené uplatňuje likvidátor při výpočtu odměny v insolvenčním návrhu, rok 2016 v tabulce ještě není, neboť závěrka k 31.10.2016 dosud nebyla v ISIR zveřejněna.
 • K diskusím o odměnách likvidátora jsem našel pravděpodobně současnou právní úpravu, nicméně třeba vycházat z toho, že likvidátor byl jmenován již 18.12.2000 a výši odměny by každopádně stanovil soud, po skončení likvidace, ale jinak viz též §6 odst. 3 a §7 odst. 1 stávající úpravy. Dále ale třeba odlišovat soupis závazků uváděných dlužníkem, od samotné přihlášky podané likvidátorem (dosud žádná podána nebyla) a její přezkum v případě, že by konkurs byl prohlášen.
 • K článku na OSMA ze 17.11.2016 odkazuji na výsledky hlasování o účetních závěrkách za rok 2003 a 2004 z VH 10.3.2006 (na VH jsem disponoval 85 970 hlasy a v obou případech záměrně nehlasoval či odevzdal vadný lístek) a na dopis dozorčí rady z 18.10.2005 (navazuje na něj odpověď p.Staňka z 21.10.2005, krátce poté jsem rezignoval na funkci předsedy i členy dozorčí rady).
 • Článek k odmítnuti insolvenčního návrhu na novinky.cz
 • Vyjádření představenstva a dozorčí rady v insolvenčním řízení
 • Informace k insolvenčnímu návrhu z pořadu Události (přepis)
 • Pro posouzení aktuálního návrhu doporučuji srovnat argumentaci a dokumenty HPH z předchozího insolvenčního návrhu, podaného společností Alkony, viz evidence skončeného konkursu.
 • Akcionáři, tvořící kvalifikovanou minoritu, viz výše, se domnívají, že konkurs není jediným řešením vzniklé situace a jsou připraveni vést jednání k zajištění potřebné likvidity jiným způsobem, podrobnosti budou specifikovány později. Akcionáři se zároveň domnívají, že likvidátor neučinil všechny kroky k získání potřebné likvidity, přičemž třeba vycházet i z toho, že hrozba platební neschopnosti tu je dlouhodobá, nejpozději od minulého insolvenčního návrhu, tedy přelomu let 2015-2016, kdy uváděla na účtech jen 53 000 Kč, viz níže. Přestože bylo předvídatelné, že může vzniknout potřeba hrazení různých nákladů, včetně soudních poplatků, tak v únoru 2016 dokládala, že se společnost v insolvenční situaci nenachází (což potvrdil i soud), avšak ani poté neučinila efektivní kroky k zajištění likvidity pro případ potřeby hrazení výdajů. Součet závazků uvedených v insolvenčním návrhu, z nichž část není dosud splatných, je přitom mnohonásobně nižší než vlastní kapitál společnosti. Společnost přitom za rok 2015 nekonala, v rozporu se zákonem a stanovami, řádnou valnou hromadu, či alespoň shromáždění akcionářů, kde by situaci společnosti a stav hospodaření s akcionáři diskutovala. Pokud se jedná o závěrky předchozích let, tak ty nebyly VH schváleny vůbec či nebyly schváleny platně, nicméně ani tato záležitost nebyla dále řešena. Akcionáři žádají orgány společnosti k neprodlenému svolání valné hromady či shromáždění akcionářů, kde budou tyto záležitosti řešeny, včetně variant způsobu zajištění likvidity.
 • Stanovisko likvidátora k insolvenčnímu návrhu
 • Výroční zpráva spolu s účetní závěrkou za rok 2015 se nachází ve Sbírce listin HPH. Vlastní kapitál k 31.12.2015 činí 26 474 359 000 Kč (1 608 Kč na 1 akcii HPH), z toho krátkodobý finanční majetek činí 53 000 Kč (0,003 Kč na 1 akcii HPH). Výtah z výroční zprávy viz zde
 • Vytvořil jsem seznam vybraných soudních událostí HPH, které byly naplánovány ještě před podáním insolvenčního návrhu, viz seznam. V případě, že víte o dalších významných řízeních či událostech, tak mi, prosím, pošlete mail, abych to zakomponoval, seznam je bez záruky aktuálnosti a úplnosti.
 • Článek k insolvenční situaci na ČT24
 • Článek k insolvenční situaci na ihned
 • Kromě návrhu na vydání předběžného opatření, jimž mělo být zakázáno Centrálnímu depozitáři umožňovat převody akcií HPH po dobu pěti let, který podal akcionář Behro (k VH 19.1.2007), byl obdobný návrh podán v dubnu a květnu i akcionářkou Jiříkovou (k VH 7.9.2015), i tyto byly zamítnuty, ve věci podala akcionářka odvolání, spis je na Vrchním soudu, spolu s rozhodovánim o věci samé (odvolání k usnesení o neplatnosti všech usnesení VH 7.9.2015, které podala akcionářka, i když bylo všem žalobám vyhověno).
 • Ve věci návrhu podaného společnosti Victoria Security Printing, a.s., jednající statutárním ředitelem Mgr.Pavlem Matějkou, MBA.,LL.M., o zaplacení 20 000 000 Kč, bylo rozhodnuto, že HPH se neosvobozuje od placení soudních poplatků, toto rozhodnutí bylo potvrzeno i odvolacím soudem, viz 8 C 248/2015. To znamená, že pokud společnost HPH poplatek nezaplatí, žalobu o 20 000 000 Kč prohraje, pokud poplatek zaplatí, řízení bude probíhat. Jedná se o náhradu škody uplatňovanou VSP, viz strany 3-4 tohoto dokumentu a strany 1-3 tohoto.
 • V jednání ve věci prostředků na účtu p.Bayera bylo prvoinstančně rozhodnuto, že HPH není zproštěna od placení soudních poplatků, ve věci bylo podáno odvolání, viz též dokumenty ke spisové značce 9 C 100/2016.
 • Dle informací ze stránek OSMA ze 7.9.2016 byl majetek na účtech HPH velmi nízký, viz zde, avšak tyto informace nejsou doložené z jiných zdrojů. Současný stav je nejasný.
 • Dle informací ze stránek OSMA z 21.10.2016 bylo určeno, že likvidátor musí uhradit společnosti škodu ve výši cca. 250 tisíc Kč, viz zde, usnesení zatím není v právní moci. Věc je vedena pod spisovou značkou 73 Cm 10/2015
 • Ve věci oznámení k článkům OSMA zveřejňuji se souhlasem oznamovatelky dokument potvrzující, že toto oznámení podala od začátku neanonymně, pod jejím jménem, takže informace na stránkách OSMA k tomu následně zveřejněné (například článek odkazovaný výše) jsou lživé, viz potvrzení policie.
 • Rozhodování v kauze trustů na Kypru bylo odročeno na 8.11.2016, rozhodování o prostředcích na účtu HCC a p.Bayera proběhnout v lednu 2017, viz informace na stránkách HPH
 • Rozhovor s ing.Tomášem Ševčíkem z května 2015 se nachází zde
 • Spis ve věci odvolání k jmenování dvou dalších likvidátorů HPH je na Vrchním soudu v Praze, kde je veden pod spisovou značkou 7 Cmo 313/2016. Jednání bylo nařízeno na 9.12.2016 od 9h.
 • Ve věci návrhu na odvolání likvidátora bylo již dříve podáno odvolání proti přerušení řízení, spis je nyní též na Vrchním soudu v Praze (7 Cmo 227/2016).
 • K informacím na stránkách OSMA sděluji, že mi je známo, že bylo v Ostravě-Porubě podáno trestní oznámení ve věci příspěvků na OSMA, přičemž toto podání bylo učiněno zcela neanonymně, osobou, která ovšem není z Poruby. Označení "anonym z Poruby" je tedy zcela mylné, stejně jako to, že by Policie musela činit kroky k jejímu odhalení/dohledání.
 • Již dne 14.12.2015 jsem odeslal mail pro K.Staňka a M.Behra, prozatím bez odpovědi, nadále stále aktuální.
 • Znalecký posudek k ocenění akcií HPH
 • Ohledně spekulací, které se šíří ohledně údajných výpovědí plných mocí, které mi však nebyly doručeny, upozorňuji akcionáře na ustanovení paragrafu 448 občanského zákoníku.
 • Informace ke zneužití plných mocí na VH konaných 4.11.2011 a 19.12.2011
 • V průběhu listopadu a prosince 2015 se uskutečnila setkání s akcionáři v Brně, Praze a Ostravě. Děkuji všem za zájem a podporu.
 • Soud zamítl návrh p.Behra na vydání předběžného opatření, jimž mělo být zakázáno Centrálnímu depozitáři umožňovat převody akcií HPH po dobu pěti let, návrh byl podán k VH 19.1.2007, u níž dosud ještě nebylo ve věci samé rozhodováno. Stejná osoba v minulosti usilovala o opak, viz například zde.
 • Soud vyznačil nabytí právní moci v rozhodnutí o neplatnost všech usnesení VH konané 10.3.2006.
 • Ústavní soud odmítl stížnost Borise Vostrého proti rozsudku, jimž byl odsouzen v roce 2014 k 9 letům vězení, viz zde. Text usnesení Ústavního soudu viz zde
 • Po několika urgencích (například podnět ČNB, a její odpověď) zrušil RM SYSTÉM rozhodnutí o pozastavení obchodování z roku 2007 a současně vydal nové rozhodnutí, o pozastavení obchodování s akciemi HPH na volném trhu RMS, do 31.12.2016, viz zde. Akcie jsou jinak v CDCP volně převoditelné, lze je darovat či převést na libovolnou osobu či subjekt.
 • Rozhodování ve věci trustů na Kypru bylo údajně odročeno z 12.7.2006 na září-říjen 2016, starší informace viz zde.
 • Městský soud v Praze dosud nepravomocně rozhodl o neplatnosti všech usnesení VH konané 7.9.2015, řízení k VH 4.11.2011 přerušil, více informací k aktuálnímu dění na stránkách likvidátora HPH. V řízení k VH 7.9.2015 se proti usnesení odvolala paní Jiříková, přestože žalobám všech žalobců bylo vyhověno.
 • K 12 let starým záležitostem ohledně VH 29.4.2004, které jsou opakovaně zmiňovány, jsem něco napsal zde, některé dokumenty z té doby zde.
 • Další výběrové řízení na podstoupení práv k pohledávce HCC ve výši 100 364 209 Kč proběhlo od 9.6.2016 do 20.6.2016, viz zde.
 • Dne 17.5.2016 došlo k výmazu informace o probíhajícím insolvenčním řízení z Obchodního rejstříku a k zápisu zamítnutí insolvenčního návrhu s právní mocí 18.3.2016.
 • Podle seznamu emisí CDCP jsou akcie volně převoditelné (zadejte ISIN CZ0009086708), k obnovení převoditelnosti došlo ve středu 3.5.2016, více zde. Akcie je možné převést na jinou osobu, úplně či bezúplatně, či je darovat Nadačním fondu CDCP. Bude tak mimo jiné možné i to, aby starší akcionáři převedli své akcie na příbuzné, či aby bylo možné dokončit likvidaci či insolvenci několika právnických osob, které vlastní akcie HPH. Také to umožní akcionářům, aby zvážili prodej či nákup akcií, s ohledem na dobu, po kterou likvidace ještě pravděpodobně poběží. Za vedení akcií HPH v CDCP se zatím nepočítá poplatek, viz ceník.
 • Podle stránek trustů je podíl v trustu vázán na vlastnictví akcií HPH k 4.12.2002, viz zde. K převodům akcií docházelo už v roce 2004 (viz zde).
 • Akcie HPH jsou zařazeny na mnohostranný/volný trh RM-SYSTÉMU, viz též zde, rozhodnutí o pozastavení obchodování z roku 2007 je zde. Podle stránek RM-SYSTÉMU pozastavení obchodování na volném trhu zatím přetrvává, viz zde, přestože odkazuje na již neplatný důvod. Z důvodu likvidace HPH byly akcie vyloučeny z oficiálního trhu RM-SYSTÉM již v roce 2006, avšak likvidace nebyla překážkou jejich zařazení na volný trh, viz zde.
 • V řízení ve věci odvolání společnosti Harvard Group, a.s. k návrhu na zrušení předběžného opatření týkající se pozastavení obchodování Vrchní soud v Praze rozhodl tak, že usnesení soudu 1.stupně se mění tak, že předběžné opatření z 14.5.2007 se zrušuje. Text zrušeného předběžného opatření zde, můj návrh na přednostní vyřízení věci zde. Rozhodnutí již nabylo právní moci.
 • Podle vyjádření ze stránek likvidátora došlo k zažalování prostředků na účtu HCC i na účtu JUDr. Bayera, přičemž k prostředkům na účtu JUDr.Bayera soud vydal i předběžné opatření. K prostředům na účtu HCC soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl. V obou řízeních požádal likvidátor, aby nemusel platit poplatky, o návrzích dosud nebylo rozhodnuto. Řízení k HCC je zmíněno i ve zprávě na stránkách HCC.
 • Soudní řízení ohledně trustů nadále probíhá. Více zde.
 • V insolvenčním řízení navrhovatel nepodal odvolání proti usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a tato věc byla dne 7.4.2016 dle insolvenčního rejstříku pravomocně skončena.
 • Soud prohlásil neplatnost usnesení VH konaných v letech 2008 a 2009, usnesení nejsou v právní moci, v obou řízeních byla podána dle justice.cz minimálně dvě odvolání.
 • Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.2.2016 o zamítnutí insolvenčního návrhu     (protokol z jednání;    mé vyjádření k parafrázím ze soudního jednání)
 • Detailní průběh insolvenčního řízení s HPH včetně dokumentů (ISIR)
 • Elektronická aukce k podstoupení pohledávky ve výši 100 364 209 Kč na účtu HCC proběhla neúspěšně, vyvolávací cena byla 20 000 000 Kč, viz zde, Různé dokumenty a informace k řízení ohledně těchto prostředků jsou na stránkách HCC. Tyto prostředky jsou v plné výši účtovány na účtu Harvardského garančního a násobkového podílového fondu, viz zde
 • Rozhodl jsem se ze záhlaví svých stránek odstranit odkaz na jisté poloanonymní stránky, kde se opakovaně vyskytovaly různé nesmysly jako toto. Odkazováním na tyto stránky se nechci podílet na šíření záměrně lživých či zavádějích informací, které uvádějí akcionáře v omyl.
 • Článek k situaci v HPH na stránkách ihned.cz z 22.2.2016
 • Aktuální stav disponibilních prostředků HPH je 960 765,39 Kč, viz zde. Dozorčí rada HPH požádala o odročení jednání nařízeného na 19.2.2016, viz zde. V této souvislosti je dobré znát i právní judikát, týkající se jednání za společnost v likvidaci.
 • Mé vyjádření v insolvenčním řízení (oprava zde), vyjádření HPH zde, doplnění mého vyjádření podané 16.2.2016 zde (či zde).
 • Dne 14.12.2015 jsem odeslal dopis likvidátorovi HPH a dále mail pro K.Staňka a M.Behra. Od likvidátora jsem dostal odpověď: "informace budu postupně zveřejňovat na www stránkách likvidátora HPH", zatím k tomu došlo jen částečně, proto jsem dnes žádost urgoval. Od p.Staňka ani p.Behra jsem odpovědi nedostal a ke sjednání nápravy též nedošlo, tyto záležitosti budu řešit jiným způsobem.
 • Anonymní mail z 9.2.2016 (a některé starší)
 • V reakci na OSMA ze 7.2.2016 zveřejňuji odkaz na seznam VH do 29.4.2004 (likvidátor byl zapsán do OR 15.12.2000). Jen v roce 2002 se konalo 10 valných hromad, z toho 5 usnášeníschopných. VH konaná 29.4.2004 tehdy mimo jiné vyřešila i problém tak často opakujících se VH a existence více osob, vydávajících se za členy orgánů společnosti. Soud rozhodoval těsně před touto VH a návrh na vydání předběžka zakazující tuto VH konat tehdy zamítl. I proto se VH mohla uskutečnit. Usnesení z 26.4.2004 zde
 • K informacím JUDr. Lojdové, že někteří akcionáři mi vypověděli plnou moc (viz například zde), sděluji, že pokud mi někdo chce vypovědět plnou moc, tak je to samozřejmě možné, nicméně o výpovědi je potřebné mě informovat, abych jeho plnou moc nevyužíval. K neplatnosti VH: od roku 2006 do roku 2015 se konalo celkem 10 usnášeníschopných valných hromad, Kaňovský z toho žaloval jen tři, přičemž bylo rozhodnuto o dvou (a u obou byli i další žalobci). Důvody uvedené v žalobách byly nesporné, a zřejmě proto je likvidátor nerozporoval, a soud pak rozhodl o neplatnosti. Mail, který jsem zaslal JUDr. Lojdové, viz zde
 • Odvolací řízení k VH konané v roce 2013 bylo zastaveno, na pravomocné neplatnosti všech usnesení této VH se tedy nic nemění, proti usnesení není dovolání přípustné.
 • Má odpověď na podnět akcionářky z 12.1.2016
 • V kauze Aspen došlo k zrušení povinnosti HPH složit bond ve výši 660 000 USD, viz zde
 • Protože jsem obviňován, že zveřejňuji jen to, co se mi hodí, tak zveřejňuji v plném znění dopis, který jsem dnes dostal od p.Jiříka, viz zde a dopis, který jsem rozesílal některým akcionářům v listopadu 2015, viz zde.
 • V odvolacím řízení k VH 23.5.2014 Vrchní soud pouze změnil výrok o výši nákladů, které má společnost zaplatit p.Jiříkové, ostatní části odmítl či řízení zastavil. To znamená, že všechna usnesení VH konané 23.5.2014, budou pravomocně neplatná. To následně může mít vliv i na platnost usnesení VH 7.9.2015, která probíhala dle stanov schválených na VH 23.5.2014.
 • V dovolacím řízení o neplatnost usnesení VH 29.4.2004, došlo 25.11.2015 k zastavení řízení (viz informace likvidátora a informace OSMA). Kvůli tomuto řízení byla přerušena většina ostatních řízení týkající se neplatností VH.
 • Návrh společnosti Alkony na nařízení předběžného opatření a jmenování předběžného správce soud zamítl, viz dokument A29 v ISIR.
 • Pan Jiřík obeslal některé mnou zastupované akcionáře, viz dopis. Myslím, že akcionáři dobře vědí, co dělám, vždyť téměř všechny plné moci mám aktuální. Zaujalo mě nicméně, že sice zmiňuje VH konanou v roce 2015, ale už nezmiňuje, co bylo na VH schváleno, a že část ze schváleného napadá žalobou o neplatnost usnesení VH i jeho matka, paní Jaroslava Jiříková, viz zde. To jen potvrzuje důvody pro mé jednání v souvislosti s touto tzv. VH. Stejná paní Jiříková žalovala již i některá usnesení VH konané 23.5.2014. Pokud se jedná o údajnou dlouhodobou podporu likvidátorovi, dovoluji si připomenout již dříve publikované usnesení dozorčí rady z 18.10.2005, které ukazuje cestu, kterou jsem vždy šel. Připomínám, že v kompetenci VH není odvolání likvidátora, a protože se dotyčným dlouhodobě nedaří likvidátora odvolat soudem, tak je na místě zajistit jednotu postupu orgánů společnosti tím, že nahradíme členy představenstva a dozorčí rady, což v kompetenci VH je.
 • K informacím OSMA, že prý Kaňovský v roce 2002 zablokoval odkup za 600 Kč, jsem našel tento článek (případně předtím tento).
 • Daňová kontrola dle sdělení likvidátora dopadla pro společnost úspěšně, více zde
 • Dne 18.12.2015 došlo k výmazu předsedy dozorčí rady Jakuba Sedláčka z Obchodního rejstříku. Aktuálně jsou zapsaní jen Jan Materna (člen představenstva), a Jiří Punar s Tomášem Ševčíkem (členové dozorčí rady). K výmazu předsedy představenstva Karla Staňka došlo 11.11.2015.
 • Seznam pohledávek HPH předložený likvidátorem. Seznam závazků je v materiálu A19 v ISIR.
 • Firma Alkony podala návrh na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce (dokument A25 v ISIR). Některé "nové" záležitosti přitom byly uplatňovány již před 4 roky v následně zamítnuté žalobě na odvolání likvidátora, viz zde
 • Součet závazků HPH z obchodního styku k 4.12.2015 činí 2 364 956,54 Kč, viz dokument A22 v ISIR, strana 76.
 • K dnešnímu datu (17.12.2015) se do insolvenčního řízení přihlásili tito věřitelé: Alkony (364 103 Kč), First American (1 154 116 Kč), Victoria Security Printing (32 197 992 Kč) a HBS (3 000 000 Kč), viz oddíl P v ISIR. Žádná z těchto pohledávek není pravomocná, naopak jsou vedeny v souvislosti s nimi intenzivní soudní spory, zejména ohledně budovy Ohradní. Zajímavé je, že dva ze čtyř těchto věřitelů získali pohledávky podstoupením části pohledávky od zbývajících dvou věřitelů.
 • K dotazům: akcionáři nejsou věřiteli HPH, a proto není potřebné ani vhodné, aby se přihlašovali do probíhajícího insolvenčního řízení.
 • Informace OSMA o situaci v New Yorku a na Kypru
 • V řízení ohledně objektu Ohradní soud nepravomocně rozhodl, že návrh likvidátora na přerušení řízení se nevyhovuje, viz článek na OSMA, a údajně, že se žaloba zamítá, viz informace v diskuzi na kurzy.cz.
 • Vyhodnocení ankety k problematice ocenění pohledávek za HPH
 • Dokumenty k poplatkům v řízení s First American (negarantuji úplnost ani správnost)
 • Prohlášení dozorčí rady týkající se návrhu na součinnost postupu s likvidátorem.
 • Dne 13.11.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení s návrhem na prohlášení konkursu, viz zde, návrh viz zde. Pohledávka ve výši 364 103 Kč byla ze společnosti Harvard Group podstoupena na společnost First American a teprve včera dále podstoupena na společnost ALKONY-CZ,a.s, která ve stejný den podala insolvenční návrh. Výpis z obchodního rejstříku navrhovatele ALKONY-CZ zde. Předmět podnikání navrhovatele je: "pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor". Zajímavá je reakce OSMA (pozn. zahájení insolvenčního řízení vychází ze zákona, viz např. zde). Pohledávka, na základě které byl návrh podán, dosud není pravomocná, ve věci proběhla už spousta jednání a úkonů, viz přehled z justice.cz. Insolvenční návrh byl podán pár dnů poté, co ředseda představenstva opět varoval, že se společnost nachází na hraně či za hranou insolvence, viz zde. Totéž nedávno prohlásil i v pořadu Události, viz zde (přepis textu zde)
 • Článek v E15 k návrhu na konkurs
 • Rozhovor s likvidátorem k aktivitám p.Širokého a k majetku na Slovensku
 • V řízení o neplatnosti VH konané 4.11.2011 bylo nařízené ústní jednání na 24.11.2015 odvoláno.
 • K informacím ze stránek OSMA sděluji, že na svých stránkách zveřejňuji všechny informace a odpovědi, které mám aktuálně k dispozici. Kromě toho mi v noci přišel již druhý anonymní mail, opět ze zahraniční adresy. :-) Přestože předseda představenstva uvádí, že společnost se s největší pravděpodobností na konci roku ponoří do insolvence, tak je otázkou, na základě čeho se tam dostane. Bude to návrh dlužníka či návrh věřitelů? S tím zřejmě souvisejí i další záležitosti, například snaha o odvolání likvidátora, či spory o čísla v účetních závěrkách apod.
 • Dle informací ze stránek OSMA bylo v září na účtu společnosti přibližně půl milionů Kč, viz zde, prohlášení likvidátora s údajnou účetní závěrkou k 30.6.2015 viz zde.
 • Na stránkách hphas.cz se objevilo: "Letos se valné hromady pan likvidátor nezúčastnil, což považovali zúčastnění akcionáři za nepřípustné a žádali představenstvo, aby o neúčasti pana likvidátora na VH informovalo subjekt, který jej do Společnosti jmenoval, tedy Městský soud. To se také stalo.". V textu zřejmě omylem vypadlo slovo "někteří". :-)
 • Zápis společnosti z VH 7.9.2015
 • Řízení o neplatnosti VH konané v roce 2010 (za rok 2008) bylo skončeno vyznačením právní moci v usnesení, jimž byla všechna usnesení této valné hromady prohlášena za neplatná.
 • Podle informace, která vyšla 5.10.2015 v Obchodním věstníku, zastavil rejstříkový soud návrh na zápis změn v obchodním rejstříku ze dne 30.9.2014, který podala členka představenstva Renata Reichmanová.
 • Pro navození určité nostalgie uvádím odkaz na článek v seriálu Kultovní reklamy, zmiňující reklamní kampaň fondů v roce 1992, viz zde. V článku původně bylo jiné video, proto uvádím i toto.
 • Informace k VH ze stránek OSMA, mé vyjádření snad k tomu není zatím nutné, ale přinejmenším jednu lživou informaci bez odezvy nenechám ...
 • Článek k valné hromadě na E15.cz
 • Zpráva dozorčí rady přednesená 7.9.2015
 • Zpráva představenstva přednesená 7.9.2015
 • Myslím, že představenstvo poněkud nedomyslelo možné důsledky formulací některých částí zprávy, například "Proč tedy ty proradné Kaňovského výzvy představenstvu a dozorčí radě?" či "proč Kaňovský vyzývá představenstvo k podpoře likvidátora, který se roky dopouští trestného činu", ale i další. Toto zaznělo veřejně na valné hromadě a je oficiálně prezentováno na stránkách, které jsou označeny jako internetové stránky HPH, které jsou provozovány na doméně ve vlastnictví člena představenstva RNDr. Jana Materny, viz výpis z whois.
 • Pokud se jedná o část zprávy představenstva, ve které se píše, že VH 29.4.2004 byla svolána dozorčí radou, "přesněji jejím předsedou Kaňovským", pak existuje dokument, ze kterého je zcela zřejmé, kdy a kým byla náhradní valná hromada svolána (viz zde). Z dokumentu je zcela zřejmé, že "upřesnění" ve zprávě představenstva je nepravdivé. Navíc je možné ze soudního spisu zjistit, že předběžné opatření týkající se původní VH, bylo doručeno P.Kaňovskému až 2.4.2004 odpoledne, tedy po zasedání DR ze dne 30.3.2004, avšak nebylo v jeho možnostech tuto námitku uplatnit v soudním řízení týkající se VH 29.4.2004, protože nebyl účastník řízení a nebyl předvolán ani jako svědek.
 • Tzv. řádné valné hromady konané dne 7.9.2015 se zúčastnilo osobně či v zastoupení 189 akcionářů majících 893 076 akcií, z toho 611 193 hlasů (po krácení počtu akcií). Všechna usnesení předložená představenstvem byla dle sdělení předsedajícího přijata, tedy zejména změna stanov, neschválení účetní závěrky a volba Karla Staňka, Renaty Reichmanové členy představenstva a Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady. K volbě těchto lidí došlo přesto, že dle sdělení představenstva i dozorčí rady nikdo před hlasováním nerezignoval a představenstvo i dozorčí rada měly plný počet členů. Ke všem usnesením jsem podal příslušné protesty, týkající se nehlasovatelnosti návrhů či formálních záležitostí, zejména neusnášeníschopnosti VH, v souvislosti s neplatností změn stanov schválených 23.5.2014. Likvidátor společnosti se jednání nezúčastnil. Hlavním cílem ostatních orgánů je dle jejich slov co nejrychlejší odvolání likvidátora a jeho nahrazení jinou osobou. Otázkou ovšem je, jak dlouho budou taková řízení probíhat (do pravomocného rozhodnutí) a jaký bude výsledek (o odvolání likvidátora se snaží p.Staněk již od roku 2011, JUDr. Sainerová ještě déle a třeba p.Lukšík to už zkoušel v roce 2005).
 • Na stránkách hphas.cz byla 31.7.2015 kolem poledne zveřejněna pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční 7.9.2015, viz zde. Inzerát v Obchodním věstníku vyšel 5.8.2015, viz pozvánka. Komentář k VH uvádím níže.
 • Vyjádření na stránkách OSMA, reagující na informace likvidátora k valné hromadě 7.9.2015. Můj komentář k některým částem vyjádření s příslušnými citacemi ze ZOK: zde.
 • Se souhlasem insolvenčního správce HCC JUDr. Termera zveřejňuji jeho odpověď na dotaz ohledně možnosti dohody s HPH ve věci nároku na blokovaných cca. 100 milionů Kč: "Dohodu nepovažuji za pravděpodobnou, jelikož HPH nemá podle mého názoru žádný právní titul k těmto penězům". Z toho ovšem plyne, že likvidátor HPH prostě možnosti k dohodě třeba v tomto případě nemá a jediné, jak by se mohl dostat rychle k prostředkům, by byl prodej tohoto sporného nároku třetí straně (ovšem otázkou je, za jakou cenu). Ani jiný likvidátor (natož insolvenční správce) by ale neměl jinou možnost. Buď likvidátor nárok prodá, či počká na výsledek soudního řízení - nic jiného asi nelze ...
 • Informace likvidátora k průběhu některých soudních řízení na ceskajustice.cz
 • Informace likvidátora ke kauze Aspen
 • Informace likvidátora k článku p.Staňka na serveru penize.cz
 • Můj mail adresovaný likvidátorovi a členům představenstva ze dne 31.7.2015 dopoledne
 • Mé nezkrácené stanovisko k tématu článku v MF Dnes , který vyšel 20.7.2015, dále viz níže
 • Poznámka: soud nepravomocně rozhodl, že všechna usnesení VH konané 23.5.2014 jsou neplatná, včetně volby členů orgánů a změny stanov. Ve věci bylo podáno odvolání, spis je na Vrchním soudu a bude rozhodnuto během několika týdnů až měsíců. Valná hromada, která se má konat 7.9.2015, proběhne podle změn stanov schválených 23.5.2014. Pokud Vrchní soud rozhodnutí zruší a valná hromada 23.5.2014 bude platná, tak není důvod, proč volit znovu členy představenstva či dozorčí rady. Pokud ale Vrchní soud rozhodnutí potvrdí, tak to téměř jistě povede k neplatnosti VH 7.9.2015, protože ta proběhne podle nesprávných stanov, takže ani v tomto případě není volba potřebná, protože bude pravděpodobně též neplatná. Dříve se "v zájmu zachování jistoty" vystupovalo několikrát za sebou z likvidace, dnes se "v zájmu zachování jistoty" několikrát za sebou volí stejní členové představenstva či dozorčí rady. Právně čistější by přitom bylo, aby tam byly body "Odvolání členů představenstva" a "Volba členů představenstva", ale to by asi mělo svá rizika pro dotyčné, či ještě lépe, kdyby orgány postupovaly v souladu s mým dopoledním mailem, který jsem poslal likvidátorovi a členům představenstva, viz výše. Návrh změn stanov jsem ještě podrobněji nestudoval, nicméně mě zaujalo, že se hlasuje zdvižením ruky, což si neumím v případě HPH moc dobře představit. Kromě toho jsem si všiml, že se znovu navrhuje omezení počtu hlasů jednoho akcionáře na 0,1% základního kapitálu.
 • Podle stránek OSMA došlo údajně k nepravomocnému zneplatnění VH konané v roce 2010 (byla za rok 2008) a dále došlo k nepravomocnému přisouzení částky 1,5 milionů Kč společnosti First American. Kromě toho má společnost zaplatit do 30 dnů v kauze Aspen kauci ve výši 660 tisíc USD, více zde, rozhodnutí ale údajně není v právní moci.
 • Vyjádření předsedy představenstva k výroční zprávě za rok 2014 a též k mé osobě je zde. Úsudek a případnou chuť reagovat nechávám na čtenářích. Má výzva členům představenstva, aby zvážili odvolání Karla Staňka z funkce předsedy představenstva HPH, zůstala zatím bez odpovědi, ale je nadále aktuální. Důvodem bylo naprosto mylné vyjádření předsedy představenstva p.Staňka, že likvidátor společnosti smí majetek společnosti jen shromažďovat, a nesmí ho zpeněžovat (viz zde). V reakci na současná vyjádření p.Staňka též odkazuji na korespondenci s ním z roku 2005, viz zde (zejména ve spodní části stránky), ze které je zřejmé, že v roce 2005 napadal požadavky na vytvoření scénáře průběhu likvidace apod., přičemž toto nebylo zveřejněno dodnes - ani likvidátorem, ani jeho oponenty, kteří likvidátora kritizují a údajně nabízejí jakási jiná řešení. Zejména se jedná o tento odstavec.
 • Podle článku z MF Dnes (20.7.2015, strana A6, prohlížení viz například zde) žádá ing. Ševčík u soudu odvolání likvidátora, spolu s dalšími akcionáři. Údajně se může opřít o podporu mnoha drobných akcionářů, můj názor k tomu je, že naprostá většina drobných akcionářů se o kauzu nezajímá, a nepodporuje tedy nikoho. Tuto informaci redaktora považuji za spekulativní a nepodloženou. Jinou věcí je, že nemám důvod věřit, že by řízení o odvolání likvidátora mohlo probíhat rychleji než jiná soudní řízení. V článku krátce zmiňují i mé stanovisko, ale jen velmi zkráceně. Mé kompletní vyjádření před vydáním článku je zde
 • Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2014 se nacházejí ve Sbírce listin
 • Vlastní kapitál činí 1562,60 Kč na akcii. Stav účtu v bankách nicméně poklesl z 13,088 milionů Kč na 4,907 milionů Kč, tj. 0,30 Kč na akcii. Kromě toho, po skončení roku 2014 (konkrétně 12.1.2015) došlo k převodu budovy Ohradní zpět do majetku VSP, a na to pravděpodobně bude navazovat vymáhání pohledávek spojených s držením budovy v mezičase mezi soudními rozhodnutími.
 • Dne 9.7.2015 proběhla aukce na prodej akcií Tonak, které drží HPH, více zde. Aukce byla bohužel pravděpodobně neúspěšná.
 • Podle informací ze stránek HPH soud konstatoval, že nikdy nedošlo k platnému jmenování znalce k ocenění majetku za účelem rozdělení společnosti, více zde
 • Rozhovor s likvidátorem k aktuální situaci v kauze je zde.
 • Informace sektetariátu likvidátora k Váhostavu jsou zde
 • Náklady na VH konanou 23.5.2014 činily 524 000 Kč, likvidátor je dosud neuhradil. Valná hromada byla žalována, soud rozhodl o neplatnosti všech usnesení, nicméně rozhodnutí není pravomocné. Spis ani po půl roce od rozhodnutí ještě neodputoval na Vrchní soud, zejména z důvodu více návrhů a podnětů ze strany představenstva, viz též zde
 • Reakce sektetariátu likvidátora na zprávu receiveru trustů, zveřejněnou na Internetu, se nachází zde.
 • Zpráva receivera trustů, získaná z Internetu, a tedy bez garance, že se nejedná o podvrh, se nachází také zde.
 • článek v týdeníku Euro k aktuální situaci v kauze
 • Žaloba pro zmatečnost k VH konané v květnu 2014, podaná p.Staňkem, byla zamítnuta, rozhodnutí dosud není pravomocné. V řízení k VH 29.4.2004 u Ústavního soudu nebylo ještě rozhodnuto, do té doby je přerušena většina ostatních řízení.
 • Řízení ohledně trustů na Kypru byla odročena, viz zde
 • Ve věci žaloby o vydání nemovitosti Ohradní 65 podal likvidátor ústavní stížnosti, viz zde
 • K dalším anonymním řečem na stránkách OSMA, viz zde, reaguji na ostavec: "Kaňovský také žádá orgány společnosti aby „zveřejnily dlouhodobou vizi, jak by měla likvidace pokračovat“. To již měl nejméně před deseti lety učinit velký likvidátor Častorál, dodnes se na to nezmohl a už nikdy nezmůže. Jak by nějakou odpovědnou vizi mohly za likvidátora zveřejňovat orgány společnosti, když dlouhé roky neznají tvrdě utajovaný stav společnosti a navíc jsou neplatné? Jak by se asi mohlo představenstvo zabývat takovou vizí, vždyť nesmí jednat s třetími osobami, jak na všechny strany rozhlašuje likvidátor? Jak by mohlo získávat k tomu potřebný právní servis, když nemůže jednat s právními kancelářemi (třetími osobami) a nemá k tomu potřebné finanční prostředky? To všechno samozřejmě akcionář Kaňovský ví. Žvanit, jen bohapustě žvanit, i tak se mnozí zviditelňují, když nejsou ničeho schopní. A k čemu by pak byl Častorál v HPH, když by za něj plány a realizaci likvidace měly vymýšlet orgány společnosti? Znamená to snad, že akcionář Kaňovský dospěl k nezvratnému názoru, že Častorál jakékoliv profesní činnosti likvidátora není vůbec schopen? To k takovému poznání dospěl Kaňovský tak záhy – už po deseti letech?" tak, že odkazuji na dokument dozorčí rady zde (nově je přidaná i tehdejší odpověď pana Staňka - fakticky ihned po obdržení jsem tenkrát rezignoval na funkci předsedy i člena dozorčí rady.
 • Dne 24.12.2014 jsem odeslal mail členům orgánů společnosti HPH, viz zde.
 • Zveřejňuji odpověď ing.Ševčíka na můj mail z 24.12.2014, kterou poslal dnes, tj. 29.1.2015, viz zde. Zatím k tomu sděluji jen to, že ze záhlaví původní výzvy, i ze seznamu adresátů mailu, bylo zřejmé, že mail byl adresován a poslán všem členům orgánů společnosti (likvidátorovi a členům představenstva a dozorčí rady dle rozhodnutí valných hromad, o nichž ještě nebylo soudem pravomocně rozhodnuto).
 • Na stránkách OSMA vyšel ironicky napsaný příspěvek, reagující na mou výzvu, viz zde. Anonymní autor se zde mýlí téměř ve všech částech, počínaje tím, že by mnou zastupování akcionáři nebyli informováni o tom, jaké kroky podnikám, a konče tím, že nejsem členem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, nehledě na to, že nějaký Jiříkov nemá s kauzou HPH nic společného. :-)
 • Omlouvám se tímto, že jsem v záhlaví stránek uváděl, že stránky OSMY spravuje bývalý předseda představenstva HPH. Toto záhlaví vzniklo v době, kdy p.Staněk předsedou představenstva nebyl, neboť bylo pravomocně rozhodnuto, že VH konaná 3.10.2013, byla neplatná, avšak VH konaná 23.5.2014 ještě neproběhla. Na VH konané 23.5.2014 došlo znovu k zvolení p.Staňka členem představenstva a přestože o této valné hromadě bylo nepravomocně rozhodnuto, že je též neplatná, tak usnesení dosud nenabylo právní moci. Pokud se jedná o situaci po VH 23.5.2014, tak dosud nebyla zveřejněna jediná oficiální informace, ze které by bylo jasné, kdo byl zvolen předsedou představenstva či dozorčí rady, nicméně pokud p.Staněk nyní prohlašuje, že je tato informace nepravdivá, tak toto beru na vědomí. Za opomenutí úpravy tohoto záhlaví (odkazu) se omlouvám, nejednalo se o úmysl. Kdyby mě p.Staněk či kdokoliv jiný na toto upozornil, tak bych opravu udělal již dávno, takto reaguji až se zpožděním, na základě toho, že mě p.Staněk za toto kritizoval před jinými akcionáři. Nadále k tomu uvádím ale i to, že příspěvky na stránkách OSMA jsou nepodepsány, a že rubrika "kontakty" je nadále "ve výstavbě".
 • Rozsudek ohledně vlastnictví budovy Ohradní byl podle informací na stránkách OSMA zrušen, viz zde
 • Návrh na zrušení předběžného opatření ve věci pozastavení obchodování s akciemi HPH, který podala společnost Harvard Group, byl dle informací ze stránek OSMA zamítnut, viz zde
 • Informace na stránkách OSMY, cituji "Že návrh na předběžné opatření podalo v roce 2007 představenstvo HPH, nikoliv sám K. Staněk, je zcela zbytečné opět našemu likvidačnímu ukrajinskému profesorovi připomínat." jsou nepravdivé jak je vidět už ze záhlaví příslušného usnesení. Pokud se ale jedná o původ finančních prostředků, které použil pan Staněk pro zaplacení kauce, tak podám dotaz na likvidátora společnosti a případnou odpověď zveřejním.
 • Žaloba pro zmatečnost, týkající se předběžného opatření ve věci pozastavení obchodování s akciemi HPH, byla zatím nepravomocně zamítnuta (žaloba byla podána poté, co byla odmítnuta ústavní stížnost p.Behra, viz zde)
 • Řízení o neplatnost VH konané 19.1.2007, ke kterému je vázáno i předběžné opatření k pozastavení obchodování s akciemi HPH, bylo přerušeno do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o VH konané 29.4.2004.
 • Akcie HPH pozbyly od 20.4.2006 status registrovaného cenného papíru (v důsledku jejich vyloučení z oficiálního trhu RMS a jejich převedení na volný trh)
 • Městský soud v Praze vydal dne 18.5.2007 na základě návrhu předsedy představenstva HPH nové předběžné opatření, kterým Středisku cenných papírů zakázal umožňovat převody akcií HPH; usnesení je v právní moci (pozn. vydání nového předběžného opatření bylo potřebné, protože účinky předběžného opatření z 28.7.2004 zanikly dle zákona 15 dní po nabytí právní moci usnesení o neplatnosti usnesení VH konané dne 4.2.2004, tedy dne 26.7.2007). Text usnesení se nachází zde
 • Odvolání k rozhodnutí soudu k VH 23.5.2014 podala kromě p.Staňka, který to podával za HPH, i p.Jiříková, přestože bylo žalobám vyhověno, více na stránkách HPH, kde jsou i další informace k činnosti členů orgánů společnosti.
 • Informace OSMA k situaci v HPH a na Kypru jsou zde
 • Městský soud v Praze rozhodl, že všechna usnesení NVH konané 23.5.2014, jsou neplatná, usnesení ještě není v právní moci. Žalobu o neplatnost usnesení VH konané 23.5.2014 podali akcionáři Kaňovský, Horváth, Jiříková(!) a Harvard Group.
 • Jednání soudu k VH konané 10.3.2006, nařízené na 21.11.2014, bylo zrušeno, neboť někteří žalobci podali návrh na přerušení řízení. Řízení k VH konanými v letech 2008 a 2009 byla přerušena do doby, než bude rozhodnuto o dovolání k VH konané 29.4.2004.
 • V reakci na opakované útoky na stránkách OSMA zveřejňuji kopii zápisu jednání dozorčí rady z 21.2.2004, viz zde, ze kterého je naprosto zřejmé, že informace uvedené na stránkách OSMA jsou zavádějící, protože p.Staněk byl se svoláním a konáním VH 2.4.2004 srozuměn a souhlasil s ním. To ostatně vyplývá i z příspěvků zveřejňovaných na stránkach OSMA v té době, například zde, zde, zde, zde a zde. Zároveň uvádím, že jsem v následném soudním řízení neučinil jediný krok, který by snad měl přispět k neplatnosti usnesení na VH přijaté. Pokud pan Staněk tvrdí něco jiného, tak ho důrazně žádám, aby uvedl důkazy, v opačném případě ho považuji za naprosto nedůvěryhodného.
 • Aktuální informace likvidátora ke kauze HPH jsou zde
 • Ve věci odvolání členů představenstva k VH konané 3.10.2013 bylo rozhodnuto, rozhodnutí o odmítnutí odovolání bylo z formálních důvodů zrušeno, nicméně Vrchní soud znovu konstatoval, že osobou oprávněnou zastupovat HPH v soudním řízení byl pouze likvidátor společnosti.
 • Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2013 ke stažení se nachází zde (zdroj: sbírka listin na www.justice.cz)
 • Vlastní kapitál činí 1516 Kč na akcii HPH, krátkodobý finanční kapitál činí 0,80 Kč na akcii HPH.
 • Další dražba budovy Ohradní proběhne 3.9.2014.
 • Rozhovor s likvidátorem v Konkursních novinách je zde
 • Článek z týdeníku Euro k aktuální situaci v kauze HPH je zde
 • Další dražba budovy Ohradní proběhla 24.9.2014, viz zde, bohužel neúspěšně.
 • Na stránkách HPH byl zveřejněn zápis představenstva z VH konané 23.5.2014, bohužel však bez většiny příloh, viz zde. Zajímavé je, že nejsem uveden v prezenční listině, přestože jsem byl na VH zastoupen p.Zavadilem, a p.Zavadil předložil při prezenci jak seznam akcionářů, tak plné moci.
 • Valná hromada konaná 23.5.2014 přijala všechny návrhy předložené RNDr. Maternou, včetně usnesení o záměru rozdělení společnosti odštěpením, a včetně neschválení účetních závěrek, viz též tento článek.
 • Informace likvidátora přednesené na VH 23.5.2014 jsou zde
 • Aktuální stanovy (před VH 23.5.2014) byly zveřejněny na stránkách HPH, viz zde
 • Stanovisko svolavatele VH k vyjádření sekratariátu likvidátora je zde
 • Svolavatele VH jsem upozornil, že stanovy společnosti zveřejněné na stránkách představenstva nejsou v souladu s usnesením soudu o neplatnosti VH 29.4.2004, a požádal ho, aby na stránkách zveřejnil ještě před VH správnou verzi stanov. Některé rozdíly jsou podstatné, například počet členů představenstva. Informace na stránkách OSMA k této záležitosti z 9.5. byly zcela nesprávné. Je pro mě podivné, že svolavatel VH navrhuje do představenstva znovu zvolit pana Staňka, když už i z tohoto je vidět, že se p.Staněk v záležitostech dostatečně neorientuje, přestože například mohl na program VH zařadit bod volby členů představenstva, aniž by dával vlastní návrh.
 • Dle zákona o obchodních korporacích je třeba protinávrhy, které chcete uplatnit na VH, poslat předem, viz článek 361 (zde), to se netýká návrhů na členy orgánů. Zákon dále změnil kvorum pro velikost kvalifikovaných akcionářů u HPH na 1% základního kapitálu (164 669 akcií). Konečně, případné žaloby o neplatnost usnesení VH lze podat vesměs jen tehdy, je-li proti usnesení vznesen protest, viz článek 424 (zde)
 • Zájmem mým ani zájmem mou zastupovaných akcionářů není vést nekonečné soudní spory ohledně neplatností valných hromad, které se konaly a konat budou. Bylo by žádoucí, kdyby orgány společnosti (představenstvo, dozorčí rada, likvidátor) spolupracovaly. Veřejně pro apeluji na svolavatele valné hromady, aby zvážil, zda nestáhne některé kontraverzní návrhy, které na VH jako svolavatel předkládá (jedná se zejména o záměr rozdělení společnosti odštěpením a případně i dle mého názoru neúměrně vysokou výši odměn členům orgánů společnosti) a na akcionáře, aby zvážili důsledky svých hlasování na této VH.
 • Informace likvidátora k VH konané 23.5.2014 jsou zde
 • Řádná valná hromada HPH konaná 5.5.2014 byla neusnášeníschopná, náhradní valná hromada proběhne 23.5.2014, viz pozvánka. Valnou hromadu svolal člen představenstva RNDr. Materna, na programu jsou mimo jiné změna stanov společnosti, volba orgánů společnosti, (ne)schválení účetních závěrek, volba auditora, schválení odměn členům orgánů společnosti a též rozdělení společnosti, které by dle mého názoru vedlo k dalším soudním sporům a problémům. Další informace též zde.
 • K informacím na stránkách OSMA, týkající se souvislostí se zrušením usnesení VH konané 29.4.2004 (viz zde) sděluji, že valnou hromadu nesvolal "Kaňovský", jak je zde mylně prezentováno, ale svolala ji dozorčí rada ve složení Kaňovský, Sedláček, Staněk dne 16.2.2004 (p.Staněk byl na zasedání omluven, avšak v zápisu z dalšího zasedání dozorčí rady ze dne 21.2.2004, kterého se již zúčastnil, není jediná výhrada, přestože se VH dozorčí rada zabývala). Stejně tak k odepření hlasovacího práva vybraných akcionářů nedošlo na základě rozhodnutí Kaňovského, ale na základě rozhodnutí dozorčí rady ve složení Kaňovský, Sedláček, Hajný (p.Hajný se zdržel hlasování), když toto rozhodnutí mělo oporu například ve stanovisku tehdejší Komise pro cenné papíry. A pokud se jedná o údajné nerespektování předběžných opatření, tak touto záležitostí se zabývaly již soudy těsně před náhradní valnou hromadou, přičemž měly možnost náhradní valné hromadě zabránit, avšak naopak původní předběžné opatření Vrchní soud zrušil a předběžné opatření mající zabránit konání náhradní valné hromady Městský soud zamítl. To, že jsem nebyl za celých 10 let ani jednou předvolán k podání vysvětlení těchto záležitostí, bohužel nebyla má chyba.
 • Informace OSMA k rozhodnutí soudu ohledně VH 29.4.2004 jsou zde, informace likvidátora k témuž je zde
 • Jednání Vrchního soudu ve věci odvolání k žalobě o neplatnost usnesení VH konané 29.4.2004 se uskutečnilo 25.4.2014, přičemž Vrchní soud změnil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že všechna usnesení VH konané 29.4.2004 jsou neplatná. To do současné situace vnese ještě větší chaos, neboť na tehdejší valné hromadě došlo mimo jiné k významným změnám stanov a též k odvolání a volbě některých členů orgánů společnosti, například včetně volby p.Staňka členem představenstva. Osobně vnímám jako zarážející hlavně to, že soudy rozhodly až po 10 letech ... Uvidíme, jak se s tím vypořádá RNDr. Materna při valné hromadě, kterou svolal na 5.5.2014, která má přitom program též více než kontraverzní.
 • Pokud je pravdivá informace ze stránek OSMA, že důvodem pro neplatnost usnesení je, že VH byla svolána v rozporu s předběžným opatřením, pak se dle mého názoru jedná o záležitost, kterou mohl soud rozhodnout pár týdnů po VH, či dokonce ještě před ní, protože Městský soud v Praze dne 26.4.2004 zamítl návrh na vydání předběžného opatření, které mělo konání náhradní valné hromady zakázat.
 • Informace ohledně exekucí na Slovensku jsou zde
 • Informace o průběhu exekuce jsou zde
 • Informace likvidátora k rozhodnutí v kauze Aspen jsou zde
 • Odvolací soud zrušil usnesení soudu prvního stupně, jimž byl zamítnut nárok HPH na peníze z Aspenu, věc se vrací zpět k prošetření, viz zde
 • Nejvyšší soud odmítl dovolání V.Koženého a B.Vostrého, takže jim potvrdil tresty 10 a 9 let vězení za podvody s cennými papíry, viz zde
 • Dne 25.2. došlo k vydražení bytu B.Vostrého ve prospěch HPH, viz zde
 • Nemovitost Ohradní 65 se bohužel ani v dalším kole dražby neprodala.
 • Městský soud v Praze dne 4.12.2013 vyslovil na základě mé žaloby neplatnost všech usnesení náhradní valné hromady HPH, konané 3.10.2013, usnesení nabylo právní moci 28.12.2013. Důvody žaloby vycházely z protestu podaného na této VH. Z toho plyne mimo neplatnost volby p.Staňka a p.Kašpara členy představenstva a p.Sedláčka členem dozorčí rady společnosti, neplatnost auditora pro rok 2012 a neplatnost odměn členům orgánů za roky 2010 a 2011. Výrok usnesení je zde
 • Zpráva v tisku informující mimo jiné o průběhu exekucí směřující k získání majetku do HPH se nachází zde
 • Informace HPH k informacím OSMA ke kauze Aspen se nacházejí zde
 • Podle informací, které mám k dispozici, byl podán nový návrh na odvolání likvidátora, návrh podal akcionář Jakub Sedláček.

 • Stanovisko z roku 2013: Pokud se jedná o stránky OSMA a diskuze na kurzy.cz, tak je považuji za anonymní bulváry, a proto je nebudu číst, ani na ně reagovat. Jinak v kauze zůstávám aktivní, a budu činit kroky k podpoře zdárného dokončení likvidace.
  Náhradní valná hromada konaná 3.10.2013, na které byli přítomni akcionáři s 595 304 hlasy, a která byla dle slov p.Staňka zatím hrazena ze soukromých prostředků členů představenstva:
 • Zvolila orgány valné hromady
 • Projednala zprávy likvidátora, představenstva a dozorčí rady, zpráva likvidátora je zde
 • Nehlasovala o auditorovi účetní závěrky za rok 2011 - předseda VH o tomto nenechal hlasovat, neboť nebylo jasné, jak postupovat v souvislosti s usnesením VH konané 4.11.2011, které v této věci již rozhodlo.
 • Nehlasovalo o auditované účetní závěrce za rok 2011, neboť není audit - z diskuse vyplynulo, že pokud příští valná hromada vyjasní problematiku auditora, pak účetní závěrku za rok 2011 bude možné projednat nejdříve na přespříští VH
 • Schválila auditora závěrky za rok 2012 společnost Eurotrend, a.s., IČ 25733834, číslo osvědčení 317 a souhlasila s výší odměny pro auditora do výše 350 000 Kč - zde likvidátor namítal, že již má hotový audit od společnosti NGB, který stál 60 000 Kč, takže kdyby VH schválila tohoto auditora, tak společnost mohla ušetřit nemálu času a peněz
 • Neodvolala členy představenstva ani členy dozorčí rady společnosti
 • Zvolila členy představenstva pana Staňka a pana Kašpara (z předchozí VH zůstává pan Materna)
 • Zvolila členem dozorčí rady pana Sedláčka (z předchozí VH zůstávají pánové Ševčík a Punar)
 • Schválila odměny členům orgánů společnosti za rok 2010 v souhrnné výši 60 000 Kč
 • Schválila odměny členům orgánů společnosti za rok 2011 v souhrnné výši 60 000 Kč
  problémem dle mého názoru ovšem jsou mimo jiné již dříve zmíněné nedostatky při svolání VH.
  Dominantním znakem valné hromady byly informace o boji mezi likvidátorem a ostatními orgány společnosti, spočívající mimo jiné v oboustranném podávání trestních oznámení, stížností, žalob apod. a ve vzájemném napadání. Můj názor je, že tento stav je v neprospěch nás všech. Pokud se jedná o zprávy likvidátora, představenstva a dozorčí rady, tak předpokládám, že je dotyční v dohledné době publikují na svých stránkách. Ve zprávě likvidátora mě zaujala zpráva, že HPH ovládla zřizovatele trustů, společnost HPH Cayman a byl jmenován nový správce a protektor trustů, avšak toto ještě bude projednáno u kyperských soudů. Pak by bylo možné zrychlit proces k vyplacení akcionářů. Dále mě zaujalo, že likvidátor bude činit kroky k uvolnění blokace všech akcií HPH, a to tak, že by chtěl blokovat jen vybrané kyperské akcionáŕe, a ostatním akcionářům umožnit převody.
 • Řádná valná hromada za rok 2011 byla neusnášeníschopná, náhradní valná hromada se uskuteční 3.10.2013, viz inzerát, více též zde. Zajímavé je, že k opomenutím z předchozího inzerátu, týkajícího se údajů z účetní závěrky, přibyl ještě chybně stanoven rozhodný den (článek 10 odst. 2 stanov: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je třetí kalendářní den před dnem konání valné hromady) a nedodržení lhůty od vyjití inzerátu po datum konání VH (článek 10 odst. 7 stanov: Orgán svolávající valnou hromadu je povinen uveřejnit oznámení o konání valné hromady nejméně 30 dní před konáním valné hromady v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Tato lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady a mimořádné valné hromady na žádost kvalifikované minority)
 • Stanovisko likvidátora ke svolání původní VH je zde
 • Řádná valná hromada HPH za rok 2011(!) se uskuteční 18.9.2013, viz inzerát. Zajímavé k tomu je, že nejsou souběžně projednány informace k roku 2012 (považuji to za velkou nehospodárnost ze strany HPH) a že inzerát neobsahuje údaje z účetní závěrky, o které se má jednat, ani způsob, jak do účetní závěrky nahlédnout. Zajímavé též je, že se bude projednávat schválení odměn i za rok 2010(!).
 • Ve sbírce listin se objevily výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2012 (zadáte www.justice.cz, zadáte vyhledat v obchodním rejstříku IČ 44269595 a kliknete na "sbírku listin"). Společnost v roce 2012 vykázala zisk 3,734 miliardy Kč a vlastní kapitál činí 24,201 milardy Kč (1 470 Kč na jednu akcii HPH). Krátkodobý finanční majetek činí 23,613 milionů Kč, což je 1,43 Kč na akcii.
 • Informace likvidátora k záležitosti obchodního rejstříku jsou zde
 • Zveřejnil jsem dokumenty týkající se mého angažování ohledně VH 19.12.2011 a násl., viz zde
 • Dle dokumentu ve Sbírce listin byla představenstvem projednána možnost odštěpení, viz též zde (kopie převzatá ze SL), výsledek jednání z dokumentu jasný není. Ve sbírce listin se objevily i notářské zápisy z různých valných hromad, viz zde (dáte v části "obchodní rejstřík" vyhledat IČ 44269595 a pak kliknete na odkaz "sbírka listin")
 • Po dlouhé době (konkrétně 18.6.2013) byl proveden zápis změn do obchodního rejstříku, neboť orgány společnosti návrhy konečně podaly, více než rok a půl po valné hromadě 19.12.2011, viz například zde.
 • Představenstvo nyní dle rejstříku pracuje ve složení: Karel Staněk - předseda a Jan Materna - člen. Tomášovi Cabalkovi vypršelo členství 29.5.2013 z důvodů omezení délky funkčního období stanovami a zákonem. Pan Staněk pravděpodobně 28.2.2013 rezignoval na funkci člena představenstva a hned stejný den byl do představenstva kooptován zbývajícími členy, tedy panem Maternou a panem Cabalkou.
 • Dozorčí rada nyní dle rejstříku pracuje ve složení: Jakub Sedláček - předseda, Jiří Punar - člen, Tomáš Ševčík - člen. Pan Sedláček pravděpodobně 21.2.2013 rezignoval na funkci člena dozorčí rady, a hned stejný den byl do dozorčí rady kooptován zbývajícími členy, tedy panem Punarem a panem Ševčíkem.
 • Viktor Kožený získal nepravomocně přistup k penězům za prodej chaty v Aspenu, více zde a zde, dřívější situace byla popsána zde a zde.
 • Valná hromada HPH se nadále v dohledné době konat nebude, více zde (aktuální) a zde (zdůvodnění před rokem). Prodlení tak je už větší než jeden rok.
 • Exekuce byla nařízena i na majetek Viktora Koženého, více zde
 • Třetí dražba budovy Ohradní se uskuteční 27.6.2013, vyvolávací cena je 80 milionů Kč, více zde
 • Na majetek Borise Vostrého byla nařízena exekuce, více zde
 • Vrchní soud v Praze ve věci návrhu JUDr. Sainerové na odvolání likvidátora potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který návrh na odvolání likvidátora zamítl, takže prof.Častorál zůstává likvidátorem HPH, více na stránkách HPH či na stránkách OSMA. Doplnění návrhu na odvolání likvidátora bylo zde, původní návrh byl zde, mé vyjádření bylo zde
 • Aktuální informace likvidátora ke kauze HPH jsou na této stránce
 • Kauzu harvardských fondů zmínil v pořadu Partie pan prezident Zeman, více zde (v čase cca. 37:55-38:40)
 • Na Viktora Koženého a Borise Vostrého byly vydány nové zatýkací rozkazy, více zde
 • Spolupracovník V.Koženého Hans Bodner byl odsouzen za uplácení v Ázerbajdžánu, více zde
 • 18.2.2013 vyšly dva články v týdeníku Euro, viz zde
 • Rozsudek Vrchního soudu ve věci odsouzení V.Koženého a B.Vostrého již byl vyhotoven a je pravomocný a vykonatelný, více zde
 • Informace likvidátora ke sporům ohledně auditora HPH jsou zde
 • Rozsáhlý rozhovor s likvidátorem o likvidaci HPH se nachází zde (formát PDF)
 • Vrchní soud částečně změnil usnesení Městského soudu v Praze, takže odsoudil V.Koženého na 10 let vězení a B.Vostrého na 9 let vězení, plus náhradu škody, více zde či nově zde
 • Zpráva likvidátora k usnesení Vrchního soudu v Praze je zde, zpráva pana Staňka je zde, informace k průběhu prvního dne je zde
 • Mé reakce na spekulace uvedené nedávno na stránkách OSMA, se nacházejí zde
 • Z informací na stránkách OSMA (viz zde) vyplývá, že není reálné, že by trusty mohly v dohledné době vyplácet podílníky, neboť slibovaný audit trustů nejenže není, ale dlouho ani nebude.
 • Ze stránek HPH plyne (viz zde), že dlouhodobý rozkol mezi představenstvem a likvidátorem velmi podstatně poškozuje HPH a tím i jeho akcionáře.
 • Na stránkách www.justice.cz došlo k zveřejnění výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2011 (zadejte vyhledat v poli "obchodní rejstřík" IČO 44269595, pak klikněte na "sbírka listin" a konečně na příslušný dokument).
 • Dle účetní závěrky společnost v roce 2011 vykázala ztrátu 17 422 000 Kč
 • Vlastní kapitál připadající na jednu akcii činí dle účetní závěrky 1242,90 Kč
 • Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2011 činí dle účetní závěrky 36 720 000 Kč
 • Stanovisko likvidátora k současnému vývoji kauzy zveřejněné v Konkursních novinách
 • Dle informací likvidátora již došlo k řádnému předání nemovitosti Ohradní 65 do majetku HPH.
 • Text SMS, který jsem dostal 4.6. v 13:27:46: "Nech uz toho, jdi do klastera a nebo se polij benzinem a zapal. Hlavne prestan uz skodit. Toto je prikaz! Nam jde o penize, zabortoute!"
 • Text SMS, který jsem dostal 30.5. v 19:22:56: "Ty hovado proncmetalovy uz nech toho Harvardu sam si v organech nic neudelal tak na to kasli a neskod vsude dokturku! Akcik"
 • Notářské zápisy z VH konaných 4.11.2011 i 19.12.2011 byly již vyhotoveny a je možné si vyžádat o zaslání stejnopisů u notáře JUDr. Jaroslava Homolky, notáře v Neratovicích.
 • Odvolání VSP proti usnesení k budově Ohradní bylo zamítnuto, čímž bylo pravomocně rozhodnuto, že tato budova je majetkem HPH.
 • V reakci na spekulace na Internetu ohledně údajných odměn za řízení VH konané 19.12.2011 zveřejňuji vyjádření likvidátora z 15.3.2012, které jsem si v této věci vyžádal.
 • V reakci na příspěvek na stránkách OSMA sděluji: Pokud se jedná o VSP, tak odlišujme výrokovou část (rozsudku) a zdůvodnění, protože zatímco soudy v jiných řízeních se musejí výrokovou částí řídit, tak zdůvodněním bez nového dokazování se řídit nemohou. Ostatně, o.s.ř. ani neumožňuje, aby se například účastník řízení proti odůvodnění odvolal, pokud je výrok v jeho prospěch.Pokud se jedná o druhou část, tak pokud údajně likvidátor zneužil prostředky pro své obohacování, tak akcionář Kaňovský vyzývá představenstvo společnosti, aby způsobenou škodu po likvidátorovi vymáhalo a žádá, aby nás následně informovalo o rozhodnuti soudů a orgánů činných v trestním řízení o této věci.
 • V reakci na příspěvek na stránkách OSMA zveřejňuji mail člena představenstva z 27.2.2012. K dalšímu nepovažuji za nutné se vyjadřovat, názor si jistě akcionáři udělají sami.
 • Toto tvrdím už několik měsíců: Pokud se představenstvo domnívá, že likvidátor spáchal trestný čin, nechť co nejdříve podá trestní oznámení, pokud už tak neučinilo dříve, ať se toto podezření prošetří. Pokud se představenstvo domnívá, že likvidátor způsobil společnosti škodu, nechť ji po něm zákonným způsobem vymáhá.
 • Dle informací, které mám, v současné době přetrvává rozkol nejenom mezi likvidátorem a představenstvem, ale i členem představenstva a jejich předsedou, což se projevuje například v obstrukcích při předání zápisů z VH a při podání návrhů zápisu do obchodního rejstříku. Situaci považuji za velmi špatnou a pro akcionáře nevýhodnou.
 • Článek historické paradoxy valné hromady zveřejněný na stránkách likvidátora HPH
 • Žalobu o neplatnost usnesení VH konané 4.11.2011 podali: Vlastimil Jiřík a Harvard Group
 • VH konanou 14.1.2011, na které došlo mimo jiné k volbě p.Berky a p.Kašpara členy dozorčí rady HPH (ani jeden již členem dozorčí rady není), zažalovali: Intesunion, Berio Holdings, Deneb Shipping, Harms Holdings, Milan Behro a Jana Sainerová. Řízení je dle informací z Internetu přerušeno.
 • Seznam akcionářů a jejich zástupců na VH konané 19.12.2011
 • Korespondence mezi likvidátorem a předsedou dozorčí rady
 • Na valné hromadě 19.12.2011 došlo dle mého názoru ke společnému postupu většiny zainteresovaných (Staněk, Minarik, Punar, Jiřík, Ševčík, Matějka, Kašpar), ať už byly důvody jakékoliv. Dle mého názoru tam též došlo k více porušení zákona, ale o tom bude muset rozhodnout soud.
 • Zpráva likvidátora z valné hromady a dokumenty k dohodě na Kypru
 • Zpráva představenstva z VH konané 4.11.2011
 • Zpráva dozorčí rady z VH konané 4.11.2011
 • Náhradní mimořádná valná hromada se uskutečnila dne 19.12.2011, pozvánka je zde
 • Na valné hromadě byly poprvé za dobu stávajícího představenstva připuštěny k hlasování kyperské společnosti: Berio holdings, Harms holdings, Deneb shipping, kromě nich byl připuštěn i Intesunion, avšak tentokrát za něj hlasoval jiný zástupce než pan Minarik. Přitom ještě na předcházející VH dne 4.11.2011 nebylo hlasování Beria a Denebu připuštěné.
 • Rozložení hlasů na VH: Minarik 267 618, Jiřík+Punar 234 950, velcí čeští akcionáři 43 833, Kaňovský 93 300, Berio + Deneb + Harms + Intesunion 65 864, Photon 16 466, Matějka 16 966, ostatní 63 496
 • Po mnoha letech se VH zúčastnil i pan Matějka, který tam zastupoval společnosti: Fin Invest a Harvard Group
 • Na valné hromadě hlasoval i Photon, kterého zastupoval bývalý člen dozorčí rady HPH ing.Kašpar
 • I na této valné hromadě jsem zaznamenal pochybnosti ohledně platnosti více plných mocí, zejména u skupiny akcionářů zastupovaných panem Minarikem. Je přitom pravděpodobné, že i kvůli tomuto bude notářský zápis obsahovat výhrady, nicméně konečné rozhodnutí je jen na soudu, v případě podání žaloby na neplatnost usnesení VH.
 • Valná hromada neschválila návrh představenstva na volbu předsedy VH, schválila volbu zapisovatele, ověřovatelů zápisů a skrutátorů. Valná hromada následně zvolila předsedou VH mně (pro 391 536, proti 290 553, zdrželo se 90 665).
 • Návrh změn stanov byl stažen, protinávrh pak nebyl připuštěn, neboť došel opožděně.
 • Valná hromada neschválila odvolání všech členů představenstva (pro 142 179, proti 654 327, zdržel se 4 348, nehlasovalo 414), následně pak odvolala pana Husníka (pro 750 981 proti 34 307 zdržel se 7 823 nehlasovalo 414 vadné 5 696), neodvolala pana Staňka (pro 134 227 proti 654 528 zdržel se 4 356 nehlasovalo 414 vadné 5 696) a neodvolalo pana Cabalku (pro 162 103 proti 626 660 zdržel se 4 348 nehlasovalo 414 vadné 5 696). Proti odvolání pana Staňka a pana Cabalky hlasovali i akcionáři, kteří návrh na VH předložili (p.Punar s Jiříkem).
 • Valná hromada neschválila odvolání všech členů dozorčí rady, následně pak odvolala pana Berku (pro 719 923 proti 17 275 zdržel se 32 858 nehlasovalo 6 917) a neodvolala pana Sedláčka (pro 139 076 proti 627 025 zdržel se 3 955 nehlasoval 6 917 vadné 0).
 • Valná hromada nezvolila pana Károly členem představenstva, poté zvolila členem představenstva pana RNDr. Jana Maternu (pro 632 910 proti 28 109 zdržel se 488 nehlasovalo 7717 vadné 93 330).
 • Valná hromada zvolila dva nové členy dozorčí rady a to pana ing. Ševčíka (pro 620 523 proti 95 357 zdržel se 162 13 nehlasovalo 6 925) a pana Punara (pro 633 811 proti 94 557 zdržel se 3 733 nehlasovalo 6 917).
 • Aktuální složení orgánů společnosti tedy je: představenstvo: Karel Staněk, JUDr. Tomáš Cabalka, RNDr. Jan Materna; dozorčí rada: Jakub Sedláček, ing. Tomáš Ševčík, Jiří Punar
 • Na valné hromadě probíhala rozsáhlá diskuse k většině projednávaných bodů. Jako nejzávažnější jsem vnímal sdělení předsedy představenstva, že na účtech HPH bylo (v době, kdy mělo ještě přístup k účetním dokumentům) cca. 37-38 milionů Kč, z nichž bude potřebné zaplatit 16-17 milionů Kč panu Neocleovi a dalších cca. 10 milionů Kč hrozí v jiném řízení (přeslechl jsem, v jakém). Za této situace může být HPH na hranici insolvence. Likvidátor argumentoval, že jsou činěny kroky k úsporám ve výdajích a dále probíhá snaha získat další hotovost do společnosti (např. z peněz blokovaných z trestního řízení, nebo ze žaloby proti VSP), avšak já osobně vidím nebezpečí v tom, že se toto nemusí podařit včas, zejména pak s ohledem na to, že mu není a pravděpodobně nebude poskytována součinnost od představenstva a dozorčí rady HPH (kteří například brojí i proti odůvodnění rozsudku ve věci žaloby vůči VSP, byť výrok je ve prospěch HPH), kteří naopak budou usilovat o jeho odvolání z funkce a nahrazení jinou osobou, například panem Staňkem.
 • Návrh nového znění stanov předkládaný svolavateli MVH
 • Na valné hromadě konané 4.11.2011 byli přítomni akcionáři s 645 236 hlasy (dalších 442 975 hlasů bylo kráceno dle ustanovení stanov)
 • Na VH došlo k problému při prezentaci 7 akcionářů, kteří dříve udělili plnou moc panu Staňkovi nebo Minarikovi a později udělili plnou moc panu Jiříkovi, v celkovém počtu cca. 25 000 hlasů. Představenstvo nechalo tyto akcionáře zastupovat panem Minarikem, k čemuž využilo, že prezenci zahájili o 10 minut dříve než bylo v pozvánce, takźe tito akcionáři byli zaprezentováni dříve, než dorazil pan Jiřík. Toto výrazně ovlivnilo výsledky některých hlasování.
 • Představenstvo i dozorčí rada navrhli neschválit účetní závěrku předloženou likvidátorem z důvodu, že nemají přístup ke všem dokumentům a domnívají se, že k některým aktivám měly být provedeny opravné položky.
 • Valná hromada schválila orgány valné hromady, NESCHVÁLILA účetní závěrku za rok 2010 ani návrh na vypořádání ztráty převodem na účet neuhrazených ztrát předcházejících let, schválila auditorem pro rok 2011 pana Rimeše z Euro-Trend audis, a.s. (pro 50,85%), NEZVOLILA třetího člena dozorčí rady místo pana Kašpara, který na svou funkci rezignoval (funkci vykonával do data konání VH pan Franta, který byl kooptován do dozorčí rady v sprnu 2011) a NESCHVÁLILA návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2010.
 • Při volbě člena dozorčí rady hlasovalo pro pana Kašpara 314 298 (48,69%) hlasů
 • Při volbě člena dozorčí rady hlasovalo pro mě 313 313 (48,54%) hlasů s tím, že pan Jiřík podal protest, protože při správném postupu registrace by pro mě hlasovala nadpoloviční většina hlasů
 • Byly sděleny informace o aktuálních sporech mezi představenstvem+dozorčí radou na jedné straně a likvidátorem na straně druhé, ty však často byly spíše v rovině spekulací až pomluv (dle mého názoru)
 • Byl přítomen bývalý zástupce HPH a nynější ředitel trustu pan Neocleous, který povolil zveřejnění dohody na Kypru a který podal nějaké informace
 • Součástí dohody na Kypru je zastavení všech řízení, které účastníci vedou proti sobě a také výplata odměny správci (ing.Ševčíkovi), která činí dle trustové smlouvy cca. 1% ročně, a to i zpětně.
 • Receiver je v trustech nadále přítomen a proto peníze z trustů nelze nadále vyplácet, navíc dohodu napadl i likvidátor, neboť dle jeho vyjádření byla uzavřena bez jeho souhlasů
 • Představenstvo se připojilo k návrhu JUDr.Sainerové na odvolání likvidátora a navrhlo, aby likvidátorem byl jmenován pan Staněk. Podle informací likvidátora by soud o tomto měl rozhodovat v dubnu 2012.
 • Subjektivní dojem: na základě informací z valné hromady NEPODPORUJI kroky představenstva a pana Neoclea, které provedli na Kypru, protože dle mého názoru nedávají žádné záruky, že peníze z trustů budou skutečně vypláceny, naopak dle mého názoru tyto kroky nabourají už ty malé pokroky, které dosáhl likvidátor (např. přípis, že 20,2 milionů USD blokovaných na účtu JUDr.Bayera budou uvolněny ve prospěch HPH poté, co vstoupí v právní moc rozsudek v trestní věci proti V.Koženému a B.Vostrého)
 • Subjektivní dojem: domnívám se, že pan Staněk nesplňuje zákonné předpoklady, aby mohl být soudem jmenovaným likvidátorem a pokud už by mělo dojít k odvolání prof.Častorála, tak by měl být nahrazen někým, kdo je na seznamu soudem určených likvidátorů a kdo má za sebou více úspěšně dokončených likvidací
 • Subjektivní dojem: domnívám se, že je potřebné, aby likvidátor zveřejňoval co nejvíce informací o průběhu likvidace a k tomu, aby bylo jasné, jakým způsobem jim navržená cesta má vést k uspokojení akcionářů a v jakém časovém horizontu
 • Subjektivní dojem: je nepřijatelné, aby orgány společnosti proti sobě navzájem bojovaly, proto je potřebné, aby buď došlo k dohodě nebo k velmi rychlému odvolání členů představenstva a případně i dozorčí rady, příp. likvidátora. Jakékoliv jiné řešení povede k prohloubení už tak špatné situace akcionářů HPH.
 • Představenstvo v čele s panem Staňkem podalo návrh na odvolání likvidátora prof. Častorála a jeho nahrazení panem Staňkem, více na stránkách OSMA a na stránkách HPH
 • Náhradní valná hromada za rok 2010 se uskutečnila dne 4.11.2011, pozvánka je zde
 • Účetní závěrka za rok 2010 je zde
 • Zpráva likvidátora k rozkolu mezi likvidátorem a předsedou představenstva se nachází zde
 • Informace o rozkolu mezi likvidátorem a orgány společnosti se nacházejí zde
 • Dopis dozorčí rady z 18.10.2005 se nachází zde
 • Zpráva likvidátora, představenstva a dozorčí rady z VH konané 14.1.2011
 • Zpráva trustu k 31.12.2010 je zde
 • Zpráva likvidátora z VH konané 22.1.2010
 • Zpráva představenstva z VH konané 22.1.2010
 • Zpráva dozorčí rady z VH konané 22.1.2010
 • Náhradní valná hromada za rok 2008 se uskutečnila 22.1.2010 - dopis pana Staňka je zde.
 • Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2008 (pro 317 692 hlasů, proti 110, zdrželo se 4530, nehlasovalo 33 493), vypořádání hospodářského výsledku za rok (pro 317 832, proti 110, zdrželo se 4 530, nehlasovalo 33 323) a výši odměn členům orgánů společnosti v souhrnné výši 732 000 Kč (pro 317 982, proti 110, zdrželo se 4 529, nehlasovalo 33 204).
 • Na valné hromadě byli přítomni akcionáři s 355 825 hlasy, z nichž 291 860 hlasy (cca. 82%) disponoval pan Minarik - bez záruky.
 • Žalobu o neplatnost všech usnesení VH podali: Jana Sainerová, Intesunion, Berio, Deneb shipping a Harms holding
 • Výplata trustů je nadále pozastavena, avšak podle zprávy trustu je možné nadále podávat žádosti o výplatu, více zde
 • Vlastní kapitál k 31.12.2008 činí podle výroční zprávy 1244,90 Kč na jednu akcii HPH.
 • Hodnota peněžních prostředků a ekvivalentů v roce 2008 poklesla o 13,3 milionů Kč a k 31.12.2008 činí 62,252 miliónů Kč (3,78 Kč na jednu akcii HPH)
  Náhradní valná hromada HPH konaná dne 13.2.2009:
 • schválila auditovanou účetní závěrku za rok 2007 a návrh na převedení zisku za rok 2007 na účet nerozděleného zisku předchozích let (pro hlasovalo 74,01% a 74,04% z celkem 452 916 akcií s hlasovacími právy přítomných na VH)
 • znovu zvolila pana Milana Husníka členem představenstva HPH (pro hlasovalo 68,01% akcií), a proto již nehlasovala o návrzích pana Minarika na volbu p.Kutěje a pana Gembiczkého o volbě p.Kaňovského
 • schválila odměny členům orgánů společnosti za rok 2007 v celkové výši 732 000 Kč (pro hlasovalo 73,37% akcií).
 • Vlastní kapitál dle auditované účetní závěrky k 31.12.2007 činí 1254,70 Kč na jednu akcii HPH. (zdroj: sbírka listin)
 • Zprávy představenstva, dozorčí rady a likvidátora z VH konané 13.2.2009
 • Žalobu o neplatnost všech usnesení VH konané v roce 2009 podali: Harvard Group, Intesunion a Jana Sainerová - bez záruky.
 • Mimořádná účetní závěrka k 15.12.2004 se nachází zde
 • Výroční zpráva za rok 2004 se nachází zde
 • Městský soud v Praze provedl dne 4.12.2008 další zápisy do obchodního rejstříku. Konkrétně došlo k výmazu členů představenstva Pavla Matějky, Luďka Černého a Jiřího Punara (den zániku funkce 29.4.2004) a k zápisu předsedy představenstva Karla Staňka (den vzniku funkce 3.5.2004 a den vzniku funkce člena představenstva 29.4.2004). Dále došlo k výmazu člena dozorčí rady Karla Staňka (den zániku funkce 29.4.2004), k úpravě zápisu u Petra Kaňovského (předseda DR od 30.3.2004 do 21.10.2005, a zánik člena dozorčí rady 10.3.2006), k zápisu předsedy DR pana Sedláčka (od 21.10.2005) a k zápisu členů DR Jana Kašpara a Tomáše Berky (od 10.3.2006). Tím se zápis orgánů HPH dostal po mnoha letech do souladu se skutečností (představenstvo: Karel Staněk, Tomáš Cabalka a Milan Husník a dozorčí rada: Jakub Sedláček, Jan Kašpar a Tomáš Berka).
 • Městský soud v Praze usnesením ze dne 25.5.2007 vymazal Ing.Tomáše Ševčíka, JUDr. Jiřího Podzimka, JUDr. Janu Sainerovou a Ing.Drahomíra Zieglera z obchodního rejstříku a zapsal do něj členy orgánů zvolené na VH konané 12.10.2003 (představenstvo: Pavel Matějka, JUDr. Tomáš Cabalka, Luděk Černý, Milan Husník, Jiří Punar a dozorčí rada: Karel Staněk, RNDr. Petr Kaňovský, Jakub Sedláček). Usnesení nabylo právní moci v říjnu 2008.

 • Náhradní valná hromada HPH konaná dne 29.2.2008: schválila auditovanou účetní závěrku za rok 2006 a návrh na rozdělení zisku za rok 2006 (pro hlasovalo 79,81% z celkem 527187 akcií s hlasovacími právy přítomných na VH), znovu zvolila Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady HPH (pro 92,61% akcií), znovu zvolila Karla Staňka a Tomáše Cabalku členy představenstva HPH (pro vždy 65,43% akcií) a nakonec schválila odměny členům orgánů společnosti za rok 2006 v celkové výši 704 000 Kč (pro hlasovalo 65,43% akcií).
 • zpráva likvidátora
 • zpráva představenstva
 • zpráva dozorčí rady
 • Žalobu o neplatnost některých nebo všech usnesení VH podali: Jana Sainerová, Berio holdings, Deneb shipping a Harvard Group (?)
 • Náhradní valná hromada dne 19.1.2007: schválila jednací a volební řád a zvolila orgány VH dle návrhu představenstva, schválila auditovanou účetní závěrku za rok 2005 sestavenou likvidátorem a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši cca. 11 miliónů Kč formou převodu do rezervního fondu a na účet nerozděleného zisku z předchozích let, schválila změnu stanov společnosti dle návrhu představenstva (o protinávrzích pana Punara proto nebylo hlasováno), schválila usnesení k vyvádění majetku ze společnosti, jehož obsahem je zejména výzva k navrácení dokumentů a převodu majetku do HPH, neschválila návrh usnesení předloženého panem Punarem, jimž mělo být uloženo představenstvu a dozorčí radě jednat a činit konstruktivní kroky k výplatě akcionářů bez ohledu na způsob výplaty a schválila návrh P.Kaňovského na výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2005 v souhrnné výši 1 320 000 Kč (návrh představenstva na výplatu ve výši 615 000 Kč nebyl přijat).
 • Žalobu o neplatnost některých nebo všech usnesení VH podali: Harvard Group, Intesunion, Tomáš Berka, Karel Staněk, Berio holdings, Harms holdings, Deneb shipping, Milan Behro, Jana Sainerová a Aleš Hodina
 • Poznámka: Podle názoru HPH došlo při valné hromadě k chybě při zpracování hlasovacích lístků, takže ve věci odměn byl podle ní přijat návrh představenstva a nebyl přijat můj protinávrh. Tomu odpovídá i částka 77 171 Kč, která mi byla dne 14.8.2007 za rok 2005 poslána na účet. S uvedeným výkladem se zatím neztotožňuji.
 • Zpráva likvidátora přednesená na VH 19.1.2007
 • Zpráva představenstva přednesená na VH 19.1.2007
  Informace o usneseních schválených na VH konané 10.3.2006 jsou zde
 • Zpráva likvidátora z VH 10.3.2006
 • Část zprávy představenstva z VH 10.3.2006
 • Žalobu o neplatnost usnesení VH konané 10.3.2006 podali: Harvard Group, Berio holdings, Deneb Shipping, Jana Sainerová, Harms holdings, Intesunion a Aleš Hodina
 • Zpráva tzv. správců tzv. trustů z 30.4.2006 se nachází zde
 • Přehled majetku trustu č.1 (odhady získané z informací zveřejněných na stránkách HPH a trustů):
 • Text odpovědi na žádost o poskytnutí informací ohledně trustů z 16.9.2008: Vážený pane, v reakci na Váš dotaz Vám z pověření společnosti Daventree Trustees Ltd. sdělujeme, že v současné době není známa aktuální hodnota jednoho podílu v Trustu založeného dne 4. 12. 2002 ani v Trustu II. založeného dne 6. 2. 2003. Stejně tak není známo ani datum otevření výplatních období.Ve věci druhé části Vašeho dotazu týkající se jednání s likvidátorem HPH Vás bude kontaktovat přímo Ing. Tomáš Ševčík. Omlouváme se, že odpovídáme až nyní, a jsme s pozdravem K. Königová, Tasax s. r. o.
 • Text odpovědi na žádost o poskytnutí informací ohledně trustů z 3.7.2007: Dobrý den, hodnota podílu v Trustu je vyhlašována jen pro výplatní období a platí pak po celou jeho dobu. Vzhledem k tomu, že výplatní období není v současné době vyhlášeno, není tedy stanovena ani hodnota podílu. Vyhlášení výplatního období je plně v kompetenci správce Trustu. Jak sám jistě víte a jak vyplývá i z informační zprávy správce Trustu, probíhají soudní spory, které vyplácení zatím neumožňují. Správce Trustu má zájem všechny zájemce o výplatu uspokojit, jakmile to bude možné, přestože zájem o výplatu, oproti rokům 2003, 2004, je velmi nízký. V případě zájmu můžete Žádost o výplatu samozřejmě zaslat i nyní. Žádost bude zaevidována a v prvním možném termínu po vyhlášení výplatního období bude automaticky realizována/vyplacena. Informace výše uvedené platí přiměřeně i pro tzv. Trust II, ze kterého se bude vyplácet, jakmile bude jeho majetek dostatečně zlikvidněn. Žádosti o výplatu z tohoto Trustu se tedy zatím nepřijímají. Správcem Trustů byla zakladatelskou smlouvou ustanovena společnost Daventree Trustees Limited. Hlavním úkolem správce Trustů a smyslem Trustů je dle zakladatelské smlouvy rozdělení jejich majetku mezi podílníky, nikoliv převedení třetí osobě. Z tohoto důvodu nepředpokládám, že by mělo (mohlo) v tomto směru dojít k nějaké změně. S pozdravem za Tasax s.r.o. J.Zendulka
 • Dne 15.12.2005 vyšel v deníku MF Dnes inzerát, v němž představenstvo a dozorčí rada HPH vyzývají ing.Vostrého a ing.Ševčíka k převodu jimi drženého majetku do HPH - text inzerátu je zde.
 • Inzerát s výzvou určenou JUDr. Pacovskému ze dne 27.10.2005 je zde.
 • Usnesení, jimž soud vyslovil neplatnost všech usnesení přijatých na VH konané 26.8.1999, nabylo právní moci ke dni 9.8.2005, od tohoto data je nade vší pochybnost, že JUDr.Sainerová, JUDr.Pozdzimek a ing.Ševčík nikdy nebyli členy dozorčí rady HPH.
 • Usnesení, jimž soud vyslovil neplatnost všech usnesení přijatých na VH konané 16.8.2001, nabylo právní moci ke dni 2.9.2005, od tohoto data je tedy společnost nade vší pochybosti v likvidaci.
 • Usnesení, jimž soud vyslovil neplatnost všech usnesení přijatých na VH konané 16.12.2002 od 15 hod., nabylo právní moci ke dni 2.11.2005, od tohoto data je nade vší pochybnost, že ing.Ševčík a ostatní nikdy nebyli členy představenstva HPH a tedy nebyli ani oprávněni k převodu majetku mimo HPH.
 • Usnesení, jimž soud vyslovil neplatnost všech usnesení přijatých na tzv. VH konané 4.2.2004, nabylo právní moci dne 11.7.2007.
 • Řízení ve věci žaloby pro zmatečnost podané JUDr.Novákem proti usnesení soudu o neplatnost usnesení VH konané 19.6.2002 bylo Městským soudem v Praze dne 27.2.2006 zastaveno. Usnesení nabylo právní moci 29.4.2006.
 • Žaloba JUDr. Jany Sainerové o neplatnost všech usnesení přijatých na VH konané dne 12.10.2003 byla dne zamítnuta. Ve věci bylo podáno žalobkyní odvolání, které bylo Vrchním soudem v Praze dne 4.4.2008 zamítnuto. Usnesení nabylo právní moci 4.6.2008.
 • JUDr. Cupka byl dne 3.12.2007 pravomocně vymazán z obchodního rejstříku, kde byl zapsán jako konkursní správce HPH.
 • Obě žaloby pro zmatečnost podané ing.Tomášem Ševčíkem k obnovení řízení k VH konané 16.8.2001 byly zamítnuty. Usnesení dosud nenabyla právní moci.