Test na ergometru 30.7.2018
Návrat na běžecké stranky Petra Kaňovského

Popis testu: První minuta klid, další 3 minuty postupný růst rychlosti od 6 km/h po 8 km/h s nulovým skolnem, od 4:00 po 26:00 konstantní rychlost 8 km/h (tempo 7:30/km) s růstem náklonu od 1% po 22% (každou minutu zvýšení o 1%).

Zhodnocení testu: Všechny parametry vyšly v úrovni "excellent", úplně nejlépe vyšly celková ventilace a dechová frekvence, dýchání patří v kopcích mezi mé hlavní přednosti. Ale i další parametry vyšly výborně, snad jen kromě nižšího RQ, které ale ukazuje, proč se ani po bězích do vrchu necítím moc vyčerpaně - evidentně i při vysokých sklonech je anaerobní deficit relativně malý.

Aerobní práh vyšel při sklonu 9% při tepu 141, zde je přibližně i maximální aerobní funkce, tedy množství spáleného tuku. Výpočet dle Maffetone formule by dal 180-41=139.

Anaerobní práh vyšel při sklonu 16% při tepu 170, VO2 činí 49,7 ml/kg, jedná se o 73% VO2max, které vyšlo 67,2 mk/kg, při tepu 172 a sklonu 22%. Ekvivalenty pro rovinu dle mých přepočtů (1% sklonu = růst rychlosti o 4,5%) viz tabulka.

Po komentářích se nachází vývoj parametrů v čase, výkon méřený dle STRYD, avšak třeba přičíst přídavný výkon W = mgvs, kde s je sklon, v je rychlost, m je hmotnost a g je gravitační zrychlení, potřebný k tomu, abych zůstal ve stejné výšce a nesjel z pásu dolů. :-) Hodnoty výkonu po přepočtu už odpovídají ostatním parametrů, viz grafy úplně dole (přímkový průběh ve většině času).

Průběh testu: Musel jsem kvůli dýchací masce běžet bez brýlí. Po první minutě nečinnosti se pás rozjel rychlostí 6 km/h a během tří minut nabral rychlost 8 km/h, avšak ani tento náběh nebyl pro mě dostatečný a cítil jsem se mimořádně nejistě. Nic jsem neviděl a měl jsem dojem, že ten pás jede strašně rychle a že se na něm neudržím, to vedlo k přehnanému cupitání, viz vysoká kadence, a velmi vysokému tepu srdce. Věděl jsem, že toto není úplně dobrá technika, ale nic jiného už jsem nemohl dělat, než se snažit do udržet a postupně se stabilizovat, jak náklon poroste. Při tom všem jsem asi zapomněl i pořádně dýchat, proto jsem se dokonce dostal do anaerobní zony (RQ až 1,1). Také "výkon" dle STRYD byl dost vysoký a neadekvátní této rychlosti, venku mívám kolem 150W po přepočtu na korektní kalibraci.

Jak ale sklon rostl, běžel jsem uvolněněji, a výkon vzhledem k pásu dokonce klesal rychleji, než rostl přídavný výkon kvůli sklonu, proto celkový výkon klesal, s tím souvisí i pokles tepu, ventilace i VO2, samozřejmě i kadence a RQ, po 10 minutách na sklonu 6% jsem už při běhu "odpočíval" a až do sklonu kolem 10% (14 minut) byly parametry velmi dobré, právě zde mám i aerobní práh (na 9%). Přišlo mi toto nejpřirozeněji, toto odpovídá asi sklonům, kde běhám nejčastěji, dokonce už ani nevadilo, že nic nevidím, beztak už nebylo kam padat, jak už měl pás slušný náklon. :-)

Od sklonu 11% mi už běh přišel namáhavější, avšak věděl jsem, že bych se měl dostat na sklon kolem 15%, neboť v zimě jsem dal půl hodiny při rychlosti 8 km/h právě na tomto sklonu. Trochu nepříjemné bylo, že tam byl sušší vzduch, tak jsem musel vícekrát zakašlat, což do masky není úplně OK, ale zvládl jsem, a též jsem se potil, ale běželo se mi obstojně a cíl jsem splnil. Výkon měřený STRYD je stále malý, plně to odpovídá tomu, že na 10-15% se mi běží nejlépe, tam si věřím nejvíc i při závodech, viz Zniev, Výhon apod. :-) Tep se dostal někam ke 170 a přišlo mi už to náročné, však právě zde změřili ANP. Asi to odpovídá i průměrným tepům z rekordních segmentů do vrchu. Myslel jsem, že tím můj pokus skončí, že už moc víc nedám, ale nestalo se tak. :-)

Od sklonu 16% (20.minuta) jsem cítil najednou velkou změnu, potřeboval jsem dýchat mnohem více, prakticky skokově vzrostla frekvence dýchání i ventilace. To ale umožnilo, že přestože jsem byl už v ANP režimu, že jsem tuto intenzitu dobře zvládal, tak jsem si řekl, že bych se mohl dostat až ke 20%, i když jsem se musel snažit. Člověk, co vedl test, mi nabízel stisk červeného tlačítka, ukončující test, ale zkusil jsem dát ještě minutu, na 21% a zde test ukončit, ale jak to nějak překlenulo, tak jsem si řekl, že zkusím ještě minutu, poslední. Na sklonu 22% jsem cítil už těžké nohy, bylo to náročné, ale jak jsem věděl, že už je jen minuta, tak jsem si pěkně přidýchal, což vedlo k růstu ventilace i VO2 a tím i k poklesu RQ. Možná jsem mohl ještě zkusit další minutu, ale nechtěl jsem jim pak vyletět z pásu, přitom jsem věděl, že už jsem poblíž jeho maximálního sklonu 25%, tak jsem test ukončil a volně si vyklusal, pak už bez masky a konečně s brýlemi. :-)

S výsledky jsem spokojený, i když to plně ukázalo to, co vím z venku, tedy že mi nejlépe jdou delší prudké kopce, a že hlavní výhodou je dobré dýchání, na které dávám pořádný pozor, poté, co jsem byl v dětství astmatik a při jakékoliv zátěži se v podstatě dusil. Na druhé straně, nejistota při běhu při nulovém či malém sklonu je velká, a nebyla jen dnes, ale i při jiných bězích, zejména ve fitku. Vícekrát jsem tam dělal pyramidový běh při 8 km/h při sklonu 1-2-...-15-15-14-...-1, když nejhorší pak byl vždy konec, jak náklon postupně klesal. Totéž ale i v přírodě, pokud na konci je rovina či jen velmi malý sklon, ale vím o tom, a musím se podle toho zařidit. Parametr VO2max 67,2 je slušný, pocitově jsem přitom byl už ufuněný i víc, však se občas dostanu i na vyšší tepy, než jsem byl dnes, ale to je jedno, ostatně venku se mi dýchá lépe, hlavně když je vlhčeji a vím, co si tam mohu dovolit. Každopádně musím vybírat takové závody, kde se běží jen do vrchu, případně takové, které mají rovinu uprostřed, kdy tuto mohu využít k odpočinku, který zužitkuji v prudších následných stoupáních ...