Analýza výkonu Miliče Hlucháně na šestihodinovce 13.3.2010

Délka okruhu: 807 metrů
Převýšení mezi nejvyšším a nejnižším bodem: 6,31 metrů (7,85 metrů celkem)

Komentář by byl podobný jako u Dana Orálka, avšak tam popisované vlivy jsou ještě patrnější.

První tři hodiny a dvacet minut téměř konstantní rychlost 10 km/h, s růstem průměrné TF ze 135 na 155/min a zužování aplitud z cca. 16/min na cca. 5/min. Zhoršování tepu je o 6 tepů za hodinu (Dan měl 4 za hodinu).

Následuje prudký pokles rychlosti a částečně i průměrných tepů při zachování nízké amplitudy, takže opět se ukazuje snaha běžet rychleji s kopce a pomaleji do kopce. Bohužel ani při 7,3 km/h po pěti hodinách běhu nevede k poklesu TF na hodnotu v první hodině.

Ke konci mírné zrychlení na 8,3 km/h při růstu tepové frekvence a zejména amplitudy, což přikládám snaze zrychlit oproti předchozímu běhu zejména při béhu do kopce.

Závěr: při konstatní rychlosti je potřeba počítat s růstem TF o 6 tepů za minutu a s nižší adaptibilitou těla po poklesu rychlosti (poměr změna tepové frekvence a změna rychlosti je nižší než u Dana).


Vývoj rychlosti bez 1.kola


Vývoj tepové frekvence bez 1.kola


Vývoj aplitudy tepové frekvence bez 1.kola