Charismatický běh 2010
Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773
Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského

 • Datum konání: 10.7.2010
 • Program běhu: modlitba, četba z Písma, běh, závěrečná modlitba
 • Účastníci běhu: Petr Kaňovský (Brno, 33 let), Terka Kalčíková (Třešť, 21 let), Jana Jarolímková (Veltrusy, 46 let), Marie Waloszková (Albrechtice, 18 let), Václav Waloszek (Albrechtice, 45 let), Václav Waloszek (Albrechtice, 10 let), Patrik Lindr (Praha, 23 let) , Marek Lazecký (Bílovec, 17 let), Marie Brothárková (Brno, 17 let), Stanislav Juránek (Brno, 54 let), Bohunka Králová (Praha, 42 let), Josef Král (Praha, 43 let)
 • Délka běhu: 6,4 km
 • Celkový čas běhu včetně přestávek: 52:54 (tempo 8:16/km, rychlost 7,26 km/h)
 • Profil: zvlněný, převážně asfaltové chodníky a cyklostezky, součet převýšení 100m (stoupání, totéž klesání)  V sobotu 10.7.2010 se v Brně za krásného slunečného počasí uskutečnil již druhý ročník Charismatického běhu. Běh byl určen pro účastníky Katolické charismatické konference a sympatizanty. Cílem bylo posílit nejen ducha, ale i tělo; chválit Boha během a modlitbou a poznat zajímavá místa centra Brna.

  Na akci se sešlo 12 účastníků, což je více než symbolické číslo. Několik dalších lidí, včetně P.Jana Pacnera, na nás pamatovalo modlitbou. Zahájili jsme malým občerstvením, po němž následovala četba z Písma. Vybral jsem úryvky 1 Kor 9, 22-27 a Jan 20, 1-8. Z prvního úryvku jsem vybral i myšlenku dne: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!“. Evangelium běh zmiňuje hned několikrát, navíc v úžasné souvislosti Kristova zmrtvýchvstání. Poté jsme Bohu poděkovali za dnešní den, odevzdali jsme sebe i druhé do Jeho rukou, pomodlili se modlitbu Páně a vyběhli.

  Běh vedl z Výstaviště, vstupu G2, přes cyklostezku směrem k Mendlovu náměstí, kde jsme běželi kolem augustiniánského opatství s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Poté jsme odbočili na Pekařskou ulici a kolem nemocnice u sv. Anny vyběhli na Šilingrovo náměstí, které je pod Petrovem. Poté jsme pokračovali přes Zelný trh, kde jsme vzbudili menší rozruch mezi stánky se zeleninou, na náměstí Svobody a odtud kolem kostela sv. Jakuba a kostela sv. Tomáše na Moravské náměstí. Dále jsme oběhli rektorát Masarykovy univerzity, poznali Bílý dům a pokračovali kolem evangelického „červeného“ kostela na ulici Husovu. Zde jsme odbočili do parku v areálu Špilberku a vystoupali na ulici Gorazdovu. Z ní jsme po krátkém klesání pokračovali ulicí Tvrdého a vyběhli k onkologickému ústavu na Žlutém kopci, kde jsme se potichu pomodlili za pacienty. Pak už zbývalo jen klesání ulicí Lipovou a doběh zpět na Výstaviště, vstup G2.

  Protože s námi vyběhli také dva pořadatelé, kteří museli být včas na Výstavišti, tak se od nás u kostela svatého Jakuba odpojili a pokračovali zpět. Na Žlutém kopci se pak od nás odpojila trojice dalších běžců, která se potřebovala osprchovat, takže nás na Výstaviště doběhlo sedm lidí. Běh jsme zakončili poděkováním Bohu, modlitbou Páně a opět malým občerstvením. Poté jsme se rozešli a většina se vydala na program konference.

  Jsem vděčný Bohu za to, že se dnešní den uskutečnil a že se na něm sešlo nečekaně tolik účastníků (loni jsme běželi jen dva). Celý běh byl super a i když bylo poměrně teplo, tak všichni zvládli doběhnout i v poměrně náročném profilu, který jsem vybral. Poznali jsme tak nejen významné místa Brna, ale prožili i pěkné chvíle v parku pod Špilberkem a vytvořili úžasné společenství. Čas, za který jsme trasu absolvovali (52 minut a 54 sekund) byl ovlivněn mimo jiné i čekáním na několika křižovatkách, ale to není podstatné. Vítězem se dnes stali všichni: ti co běželi i ti, co se za nás modlili. Bohu buď za to vzdána chvála!