Charismatický běh 2024 (15.ročník)
Motto: Ezau se k němu rozběhl (Gen 33,4)

Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773 (převážně večer)
Misijní a poutní běhy   Běžecké stránky Petra Kaňovského
Stránky Konference Charis
Zprávy z předchozích ročníků: 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2023
Fota 2010-2019


  • Informace o běhu: Charismatický běh je určen pro účastníky Konference Charis, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících.
  • Datum a čas konání: sobota 13.7.2024 v 7:00
  • Individuální účast: samostatně i ve skupině, prosím ale o zaslání mailem či přes facebook diskusi jména účastníků a místa, kde byl běh uskutečněn, případně i uběhnutou vzdálenost, a pár vět k běhu a úvahám při něm! Možné v průběhu celého července.
  • Biblické čtení: Gn 33,1-11
  • Účastníci běhu: Peter Hajaš (Pardubice-Nitra), Václav Jarolímek (Veltrusy), Petr Kaňovsky (Brno), Jana Jarolímková (Veltrusy), Josef Král (Pečky), Bohumila Králová (Pečky)


  • Individuální účastníci prozatím: Anna Polyaková (Praha-Bratislava), Renata Nagyová (Luźná)
  • Délka běhu: 6,12 km, zvlněný až kopcovitý profil, asfalt


  • Průběh běhu: Společnou část jsme zahájili čtením úryvku z Bible a modlitbou Otče náš. Od výstaviśtě (vstup G2) jsme se nejprve vydali k pivovaru Starobrno, odkud jsme pak běželi do kopce k onkologickému ústavu, kde jsme se pomodlili za nemocné, zemřelé i jejich rodiny. Dále jsme pokračovali do mírného kopce k rodnému domu matematika profesora Borůvky, kde jsme prohlédli i jeho bystu a vzpomenuli i na jeho propojení víry a vědy. Následně jsme pokračovali ke kostelu sv. Augustýna, kde byl v pátek paralelní program konference a odtud vyběhli k hvězdárně na Kraví hoře. Zde jsme obhlédli areál a zaujala nás i expozice, na které zmiňovali i to, že nyní vidíme světlo z konkrétní hvězdy, které pochází z doby Ježíše Krista. Uvědomili jsme si tak velikost Vesmíru i Boha. Následně jsme pokračovali dolů, k centru moderní architektury a odtud na ulici Lipová, kde nám Jožka ukázal penzion Zahrada, do kterého jezdívá na školení. Doběhli jsme opět ulicí Hlinky na Výstaviště, kde jsme poděkovali za společný běh a rozloučili se v naději, že tradice bude pokračovat i další roky.