Charismatický běh 2011
Motto: Buď jak buď, poběžím (2Sam 18,23)
Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773

Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského

 • Cílem letošního charismatického běhu bylo propojit duchovní a sportovní stránku života, akce proběhla souběžně s Katolickou charismatickou konferencí.
 • Charismatický běh byl určen pro účastníky charismatické konference, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících.

  Neděle 10.7.2011 od 7:00 - BĚH PRO RADOST (12,7 km)
 • Akce proběhla za velmi příjemného ranního slunečného počasí. Lidé, kteří dali k vyhlášení tohoto běhu, nakonec nedorazili, takže jsem byl jediným účastníkem, přesto jsem si běh užil a naplnil tak myšlenku v záhlaví. Nejprve jsem běžel z Nového Lískovce na Výstaviště a po určité době čekání běžel jinou cestou zpět do Lískovce, uběhl jsem 6,13+6,60 km ve zvlněném profilu, průměrná rychlost byla 10,3 km/h (čas 1:14:23, nezahrnuje přestávku po 6,1 km).
 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří sice nenašli čas nebo chuť k běhu, ale jimž je myšlenka "charismatického běhání" blízká. Věřím, že přestože jste třeba neběželi tentokrát, tak někdy později, ve svých domovech nebo na dovolené, najdete chuť, proběhnout se nebo projít se "jen tak", "pro radost" a třeba přitom najdete i chuť k modlitbě chval, díků a proseb. Kéž nám Bůh v tom pomáhá a žehná!

     

  Sobota 9.7.2011 od 7:30 - HLAVNÍ AKCE (5,3 km)
 • Motto běhu: Buď, jak buď, poběžím (2.Sam 18,23)
 • Akce proběhla za krásného slunečného počasí, uběhli jsme celkem 5,3 km průměrnou rychlostí 8,4 km/h (čas 37:58), z toho větší část na cyklostezce vedoucí lesem. Běh byl zahájen modlitbou a četbou z Písma (2.Sam 18,19-31 a Lk 19,1-10) a zakončen krátkou modlitbou.
 • Účastníci akce: Petr Kaňovský (Brno), Bohumila Králová (Pečky), Josef Král (Pečky), Markéta Hájková (Liberec), Zdislava Pokorná (Jičín)

     

  Čtvrtek 7.7.2011 od 7:00 - SOUTĚŽNÍ AKCE
 • Akce proběhla za krásného, ale velmi teplého počasí, na hřišti ZŠ Vejrostova 1, zúčastnili se tři účastníci.
 • Pořadí: 1. Jan Tecl 5 km (20:38), 2. Zdeněk Moravec 4 km (16:35), 3. Petr Kaňovský 3 km (13:04)

        

  Pátek 8.7.2011 od 6:00 - POZNÁVACÍ AKCE (13,75 km)
 • Akce proběhla za krásného počasí v pěkném prostředí obory Holedná v poměrně náročném kopcovitém profilu. Uběhli jsme 13,75 km průměrnou rychlostí 7,5 km/h (čas 1:50:31), která však není u tohoto typu běhu podstatná. Běh jsme zahájili i zakončili modlitbou za nás, všechny účastníky konference i jejich rodiny.
 • Účastníci akce: Petr Kaňovský (Brno), Bohumila Králová (Pečky), Pavel Milička (Žďár nad Sázavou)