Charismatický běh 2013
Motto: Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho (Ježíše) viděl. (Lk 19,4)

Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773
Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského


 • Hlavní část 13.7.2013 od 7:00
 • Délka běhu: 5,68 km
 • Čas běhu: 39:51 (včetně přestávky na vrcholu a čekání na křižovatce)
 • Průměrné tempo: 7:01/km (8,55 km/h, má průměrná TF: 109 tepů/min)
 • Profil: mírně zvlněný, převýšení cca. 40 metrů
 • Povrch: asfalt, převážně cyklostezky
 • Účastníci běhu: Petr Kaňovský (Brno), Oldřich Svoboda (Brno), P.Jiří Šindelář (Tasovice), P.Pavel Semela (Praha), Josef Král (Pečky), Bohumila Králová (Pečky), Pavel Kacar (Strachotín), Radomír Pulec (Zlín), Jan Tecl (Troubsko), Jana Jarolímková (Veltrusy), Petr Holkup (Pelhřimov)
 • Informace o běhu: Charismatický běh byl určen pro účastníky charismatické konference, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících. Cílem bylo propojit duchovní a sportovní stránku života a vyprošovat boží požehnání pro nás i všechny účastníky konference a jejich blízké. Dnešní hlavní části se zúčastnilo 11 lidí, včetně tří duchovních, dvou římskokatolických a jednoho adventistického. Akci jsme zahájili četbou z Písma a modlitbou. Běželi jsme pak velmi pohodovým tempem a užívali si radost z běhu i celého dne. Zdravili jsme se i s lidmi, které jsme potkávali, při běhu jsme se též zastavili na vyhlídce a také se pomodlili modlitbu Páně. Při doběhu nás zdravilo několik set účastníků konference, kteří čekali před hlavní branou. Akci jsme zakončili požehnáním od P.Jiřího Šindeláře a malým občerstvením. Byla to velmi příjemná a pohodová akce.

  1.Korintským (9,22-27) Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

  Evangelium podle svatého Lukáše (19,1-6) Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. • Soutěžní části 11.7.2013 se zúčastnilo 12 běžců a běžkyň, děkuji všem za hojnou účast. Video je zde a zde
 • Výsledky 10 km: 1.Ondřej Cabák 43:35 2. Oldřich Svoboda 45:59 3.Karel Veselý 47:48 4. Bohumila Králová 57:35 5.Radomír Pulec 1:02:15 6.-7. Josef Král a Petr Kaňovský 1:04:27, 8. Tomáš Vojtíšek 23:00/5 km, 9.-10. Alice Studničková a Jaromír Marek 23:46/5 km, 11.-12. Jirí Šindelář a Viktor Kraus 2,8 km; Výsledky 2 km: 1.Ondřej Cabák 7:28,5 2.Petr Kaňovský 7:38,2 3.Oldřich Svoboda 8:13

 • Poznávací část proběhla 12.7.2013, zúčastnili jsme se já a P.Oldřich Svoboda, kazatel Církve adventistů sedmého dne, takže jsme vytvořili pěkné ekumenické společenství. Délka tratě byla 22,09 km, běželi jsme 2:18:16, průměrné tempo bylo 6:16/km, má průměrná TF byla 128. Běh jsme zahájili i zakončili modlitbou za nás, účastníky konference i jejich blízké. Byl to velmi příjemný běh, i když škoda, že se další dva zájemci nemohli nakonec zúčastnit.