Charismatický běh 2015
Motto: (K Ježíšovi) přiběhl nějaký člověk a poklekl před ním (Mk 10,17)
Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773
Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského

  • Informace o běhu: Charismatický běh byl určen pro účastníky charismatické konference, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících, jednalo se již o sedmý ročník.
  • Účastníci běhu: Petr Kaňovský (Brno), Jan Tecl (Troubsko), P.Pavel Semela (Praha), Pavel Kacar (Strachotín), Oldřich Svoboda (Brno), Paula Svobodová (Brno), Jana Jarolímková (Veltrusy) - viz foto níže
  • Účastníci na dálku: P.Jiří Šindelář (Vídeň), Stanislav Juránek (Brno)
  • Datum konání a počasí: sobota 11.7.2015 od 7:00; 10-12 stupňů, jasno
  • Délka běhu: 8,43 km (běh byl na návrh účastníků v průběhu prodloužen oproti původně plánovaným 5-7 km)
  • Čas běhu: 1:05:23 (tempo 7:45/km, rychlost 7,74 km/h), včetně přestávek na vyhlídky či na přechodu
  • Trasa běhu: Výstaviště G2, Pisárky, Pisárecká, Myslivna, koniklecová louka, Albert, Kluchova, Riviéra, Antropos, Pisárky, Výstaviště G2; kopcovitý profil, viz níže
  • Program běhu: modlitba, četba z Písma, běh, závěrečná modlitba
  • Text z Písma: Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (Mk 10,17-22)
  • Sportovní část: proběhla od 6:00 v rámci pravidelných závodů Brněnské Hamburgy