Charismatický běh 2019
Motto: Cestu, kam jdu, znáte (Jan 14,4)

Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773 (převážně večer)
Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského

 • Informace o běhu: Charismatický běh je určen pro účastníky charismatické konference, sympatizanty, ale i všechny ostatní zájemce, včetně lidí hledajících i nevěřících.
 • Datum konání: sobota 13.7.2019 v 7:00, start a cíl před brněnským Výstavištěm, vstup G2
 • Program běhu: četba z Písma, modlitba, běh, požehnání
 • Délka běhu: 5,36 km
 • Čas běhu: 38:45 (průměrné tempo 7:14/km, rychlost 8,3 km/h)
 • Počasí: cca. 16 stupňů, déšť
 • Profil a povrch: zvlněný, asi 3/4 mokré chodníky, 1/4 terén (polní cesty, místy mírně blátivé)
 • Účastníci běhu: Petr Kaňovský (Brno) + cca. 15 lidí v modlitební části
 • Účastníci na dálku (zatím nekompletní seznam): Radana Bittnerová (Praha), Jan Tecl (Troubsko), Petr Mutina (Bruntál), P.Pavel Semela (Praha)
 • Individuální účast: možno se připojit i na dálku, každý dle svých možností, pošlete pak zprávu o uskutečnění běhu na výše uvedený mail, děkuji
 • Biblické čtení: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“
 • Průběh běhu: Letos se charismatické konference účastní jako hlavní host P.Zamkovský, člen Kongregace Největějšího Vykupitele, se kterým jsem ve školním roce 2006-2007 žil v klášteře v Bratislavě a byl to i on, kdo mě přivedl ke sportu (pamatuji na společné fotbálky v Železnej Studničce, či hokej v Horskom parku). Bylo by divné, kdybych právě letos běh neuskutečnil, byť jsem měl spoustu problémů, pracovních a včera i nějaké zdravotní. Bohužel ale někteří pravidelní účastníci běhu letos na konferenci nemohli přijet a jiní se zalekli ranního deště (z toho dva se telefonicky ráno omluvili), takže jsem z běžců dorazil sám. :-) Rozhodl jsem se přesto běh uskutečnit. Po překonání ostychu jsem požádal účasníky konference, kteří tam již čekali u vstupu, aby přečetli biblické čtení, pak jsem jim na dotaz pověděl o smyslu charismatických běhů a spojit to i s dnešním čtením, pak jsme se pomodlili Otče náš, vyfotili jsme se a pak jsem vyběhl. Větší část byla s deštníkem nad hlavou, menší s deštníkem v ruce, místy bylo i dost mokro či blátivo, ale běh jsem zdárně dokončil a po doběhu se ještě krátce pomodlil. Myslím, že to mělo smysl, navzdory tomu všemu, včetně toho, že nikdo nepřišel. :-)