Lískovecká desítka
výsledky závodu

běžecké stránky Petra Kaňovského

Důležitá informace: Při certifikovaném přeměření okruhu bylo zjištěno, že délka okruhu je jen 807 metrů, takže délka závodu (12 kol+16 metrů) byla jen 9 700 metrů.

Datum a čas konání: středa 28.10.2009 v 9:00 (prezence od 8:45)
Délka běhu: 10 km
Místo konání: sportovně-rekreační areál Pod Plachtami, Nový Lískovec, Brno
Doprava: MHD Brno, zastávka Kamenný vrch (z Hlavního nádraží linkou číslo 1, směr Bystrc, na zastávku Mendlovo náměstí a zde přestoupit na trolejbus číslo 26 směr Kamenný vrch; doprava celkem cca. 30 minut) odtud kolem věžáků (ulice Slunečná) do areálu Pod Plachtami (asi 250 metrů chůze)Okruh je vyznačen červeně, místo startu a cíle je vyznačeno světlým kolečkem, zastávka MHD Kamenný vrch je v horní části obrázku na ulici Petra Křivky.

Měření času si zajišťuje každý účastník samoobslužně. Naměřený čas je účastník povinen zapsat do přehledu výsledků, který se bude nacházet v místě startu a to v pořadí, v jakém doběhl. Kontrolu provede vždy závodník, který doběhl bezprostředně před ním. Je možné, že měření bude prováděno i jiným způsobem.

Popis tratě: 16 metrů + 12 okruhů po 832 metrech
Výškový profil: mírně zvlněný, převýšení do 10 metrů na 1 okruh
Popis okruhu: běží se proti směru hodinových ručiček stále po asfaltovaném vnějším okruhu, ze kterého se v žádném místě neodbočuje na štěrkovou, hlíněnou nebo jinou cestu. Okruh je vyznačen i na informační tabuli, která se nachází na začátku areálu.
Upozornění: běh s ohledem na výše uvedené neprobíhá podle pravidel Českého atletického svazu, a proto není zaručeno uvedení výsledků v atletických tabulkách. Jedná se spíše o neformální běžecké setkání s měřením času a vzdálenosti.

Startovné: 0 Kč
Občerstvení: jen vlastní
Ceny: žádné
Pojištění: individuální, každý startuje na vlastní nebezpečí s přihlédnutím ke svým běžeckým schopnostem a ke svému zdravotnímu stavu

Další informace: RNDr. Petr Kaňovský, petr@kanovsky.cz, mobil 732 280 773