Testování běžecké kondice (závislost tepu na rychlosti)
RNDr. Petr Kaňovský, petr@kanovsky.cz, 732 280 773
Generátor mezičasů    Kalkulátor predikce výkonů
návrat na běžecké stránky Petra Kaňovského


 • Test kondice je určen pro rekreační i výkonnostní běžce, věnující se běhům od vzdáleností cca. 10 km výše.
 • Test kondice provádějte odpočatí, pokud možno na rovinatém až mírně zvlněném okruhu délky kolem 250-1000 metrů.
 • Děláte-li test na cestě/silnici, kterou si rozdělíte na úseky uvedené délky, tak je nezbytné, aby místa mezičasů byla ve stejné nadmořské výšce, jinak test dá zkreslené údaje!
 • Na hodinkách nastavte "autolap dle pozice", či ještě lépe na konci každého kola zmáčkněte "lap" ručně, pokud jste na to zvyklí. Záznam ukládání dat v hodinkách nastavte na "každou vteřinu".
 • Test začněte z klidového stavu, kdy tep je stabilizovaný na obvyklé neběžecké hodnotě. Pokud jste před tím běželi, tak setrvejte v klidu aspoň několik minut.
 • První kolo běžte rychlostí 6 km/h, přičemž každé další kolo navyšte rychlost o 0,2 km/h na každou minutu již absolvovaného testu, viz rozpis (uložte si soubor na svůj počítač pomocí pravého tlačítka myši a pak vyplňte žluté pole B1)
 • Případné menší odchylky skutečných časů kol oproti rozpisu nejsou překážkou pro vyhodnocení, avšak snažte se, abyste se rozpisem řídili co nejlépe.
 • Test ukončete po skončení celého kola v situaci, kdy už jste nezvládli rychlost, se kterou jste měli běžet (tempo kola je o více než cca. 10s/km horší než plán). Poté zastavte hodinky a vyklusejte se, kvůli regeneraci.
 • Nevlastníte-li přístroj pro měření TF, či pokud nejste schopni test absolvovat korektně (neumíte běžet předepsaným tempem a postupně zrychlovat), tak nabízím možnost asistovaného testování, pokud možno v Brně-Novém Lískovci, v ranních až poledních hodinách (ve všední dny), případně v sobotu, pokud jsem doma.
 • Po skončení testu vyplňte tabulku v rozpisu (žlutá pole), či si uložte tcx soubor z hodinek, a vše pošlete mailem na adresu petr@kanovsky.cz. Do položky "tep" se ukládá průměrný tep okruhu.
 • Výsledkem testování je graf závislosti tepu na rychlosti a mé laické doporučení, na jakých tempech následně běhávat. Toto doporučení vychází z četných osobních zkušeností, avšak není nějak sofistikovaně podložené. Naproti tomu závislost tepu na rychlosti a interpolace vycházejí v tomto typu testu vesměs lépe, než v laboratoři, protože je test absolvován v běžných podmínkách a trvá dostatečně dlouho, takže tep bývá již stabilizován a hodnoty jsou přenositelné i pro souvislé běhy/závody.