Kalkulátor tempa
Generátor mezičasů    Testování běžecké kondice
návrat na běžecké stránky Petra Kaňovského

 • Znáte-li cílový čas na určitou vzdálenost i typ běžce a chcete-li zjistit potřebné výkony na ostatních vzdálenostech, tak můžete použít i tento odkaz
 • Výkon je reálný jen tehdy, pokud dosahujete podobných časů na kratších vzdálenostech, jak je zobrazeno, nikoliv horších, ale ani výrazně lepších (v tom případě neodpovídá buď zadaný cílový čas, či vámi uvažovaný typ běžce)

  1) Stáhněte si (pravým tlačítkem myši) excelovský soubor kalkulator10b.xls a uložte si ho na svůj počítač

  2) Soubor načtěte a doplňte osobní rekordy z posledních cca. 16 měsíců na jednotlivých vzdálenostech (viz předvyplněný vzor, sloupec B)
  2a) Pokud osobní rekord ze vzdálenosti nemáte, tak hodnotu smažte a nezadávejte.
  2b) Pokud osobní rekord ze vzdálenosti nemáte, ale máte rekord ze vzdálenosti blízké, tak přepište údaj o vzdálenosti i času (sloupce A a B)
  2c) Prosím, nevkládejte do souboru nové řádky, ani žádné nemažte, protože tím narušíte správnost výpočtů. Povoleno je zasahovat jen do sloupců A a B, a to jen přepsáním žlutě podbarvených hodnot.
  2d) Ukáže-li se, že tempo výkonu na kratší vzdálenosti je horší než tempo na vzdálenosti delší, tak informace z kratší vzdálenosti nezadávejte/smažte, či nahraďte mezičasem z té delší vzdálenosti. Nově jste k tomu vyzváni informací ve sloupci C textem "vymazat".

  3) Pro orientační přehled Vašich možností v případě "ideálního" tréninku slouží sloupce K a N, pro orientační přehled aktuálních možností s přihlédnutím na vypočtený typ běžce (buňka I1) slouží sloupec H.
  4) Kalkulátor dává správné odhady jen tehdy, pokud víte, že obě "nejlepší" vzdálenosti (poznáte je tak, že informace ve sloupci C vypíše text "nejlepší") jste běželi naplno. Pokud nikoliv, tak je potřebné zkusit je zaběhnout lépe a kalkulátor pak přepočítat.
  5) Pro přehled o možnostech "okamžitého" zlepšení slouží sloupec F.
  6) Hodnota v buňce A19 určuje odhad výkonu v závodu s časovým omezením, např. hodinovce (čas se zadá v buňce B19).
  7) Dále je možné zadat v buňce A20 libovolnou vzdálenost, ať už je či není obsažena v tabulce, a systém spočte Vaše možnosti na ní.
  8) Pokud hodnota J20 vyjde záporná, a jedná se o vzdálenost minimálně 800m, tak je potřebné nahradit v tabulce nejbližší standardní vzdálenost právě touto vzdáleností a tímto výkonem, protože se jedná o nejhodnotnější výkon ze všech vzdáleností.
  9) Kalkulátor umí zobrazovat počty bodů dle maďarských tabulek u vzdáleností běžných délek, u žen je ale nutné smazat buňku D2, která má předvyplněný text "muž", počty bodů jsou ve sloupci D.
  10) Kalkulátor umí počítat hodnoty dle maďarských tabulek i u vzdáleností 100m-400m, odhady potenciálů nicméně zde nejsou správné, a jsou spíše jen informativní pro autora programu.

  11) Pro další informace a možnost případného podrobnějšího zhodnocení pošlete uložený soubor mailem na petr@kanovsky.cz

  Poslední verze (číslo 10b) je z 27.10.2014.

  Odpovědi na položené dotazy:

 • Algoritmu nevadí, pokud některé výkony použijete jen z mezičasů. Pravděpodobně však systém ukáže, že je možné u těchto vzdáleností dosáhnout zlepšení, což je pochopitelné.
 • Výpočet "okamžitého zlepšení" je proveden na základě myšlenky, že pokud jste dobře zaběhli kratší i delší vzdálenost, tak byste měli být schopni stejně dobře zaběhnout i všechny vzdálenosti mezi nimi.
 • Výpočet potenciálu je proveden na základě extrapolace z nejlepšího výkonu (identifikovaného potenciálem zlepšení 0%).
 • Uprgade z verze 9b jednoduše provedete tak, že zkopírujete buňky z Listu1 A4-B18 z dřívějšího kalkulátoru do souboru kalkulator10.xls (buňky A7-B18) a ten uložíte. Nepřepisujte buňky A19-B20!