Charismatický běh 2012 - hlavní akce
Motto: Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. (Lk 15,20)

Pořadatel: Petr Kaňovský; petr@kanovsky.cz ; 732 280 773
Hlavní stránka Charismatických běhů
Běžecké stránky Petra Kaňovského


 • Datum:14.7.2012 od 7:00
 • Délka běhu: 5,92 km
 • Čas běhu: 41:51
 • Průměrné tempo: 7:04/km (8,49 km/h)
 • Profil: mírně zvlněný, převýšení cca. 40 metrů
 • Povrch: asfalt, převážně cyklostezky
 • Počasí: zataženo, později polojasno, cca. 15 stupňů
 • Počet účastníků: 1.modlitební část cca. 18, běžecká část 5, 2.modlitební část cca. 200
 • Účastníci běhu: Petr Kaňovský (Brno), Stanislav Juránek (Brno), Bohumila Králová (Pečky), Josef Král (Pečky), Jana Jarolímková (Veltrusy)
 • Začlenění akce: Běh se konal při příležitosti Katolické charismatické konference. Motto běhu jsem zvolil přímo z evangelia, kterým se celá konference zabývá (podobenství o marnotratném synu a otci). Jednalo se již o čtvrtý ročník běhu. Akci předcházela poznávací část, ve které jsme den předem běželi s Bohunkou Královou kolem přehrady 25,64 km a ve které se též modlili za účastníky konference i celý svět.
 • Průběh akce: Po přivítání jsme se pomodlili modlitbu Páně, Standa Juránek pak přečetl první čtení a Jožka Král evangelium. Na čtení a evangelium jsem navázal krátkou spontální modlitbou. Poté jsme každý vyslovili vlastní úmysl běhu a vyběhli. Běh byl velmi příjemný, bylo výborné počasí a během běhu byla výborná atmosféra. Při doběhu na Výstaviště nás přivítali účastníci konference, kteří se shromáždili u brány těsně před otevřením v hojném počtu, někteří i potleskem. :-) Požádal jsem dva přítomné účastníky, kteří s námi neběželi, aby přečetli čtení a evangelium, poté jsme se pomodlili za účastníky konference, napili se a akci ukončili. Jsem rád, že se podařilo zapojit i neběžecké účastníky, mám z toho radost. Děkuji všem za účast a těším se za rok již na 5.ročníku Charismatického běhu.

  1.Korintským (9,23-27) Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu j

  Evangelium podle svatého Lukáše (15,17-20) Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.

  Charismatický běh 2012 - poznávací akce
  návrat na hlavní stránku Charismatického běhu

 • Datum:13.7.2012 od 5:30
 • Délka běhu: 25,64 km
 • Čas běhu: 3:18:52
 • Průměrné tempo: 7:45/km
 • Průměrná tepová frekvence Petra: 114 tepů/minutu
 • Profil: zvlněný, převýšení cca. 450 metrů
 • Povrch: z větší části asfalt, z menší části terén
 • Počasí: zataženo, cca. 15-18 stupňů
 • Účastníci akce: Petr Kaňovský (Brno), Bohumila Králová (Pečky)
 • Průběh akce: Jednalo se o velmi příjemný běh, který jsme zahájili modlitbou. Užívali jsme si běh v krásném přírodním prostředí, za velmi příznivých povětrnostních podmínek. Radovali jsme se z přítomnosti vysoké zvěře, ptáků, veverky i z pohledu na přehradu či "Rákosníčkovo" jezírko. V průběhu běhu jsme se pomodlili bolestný růženec i vzývali Ducha svatého a akci zakončili krátkou modlitbou a snídaní. Byl tu super strávený čas!